Chế độ Fridge trên tủ lạnh RT38FEAKDSL dùng để làm gì và cách dùng?

Ngày cập nhật gần nhất : 28-08-2023


Chế độ "Fridge" là chế độ hỗ trợ điều chỉnh nhiệt độ của tủ theo mong muốn người dùng, mỗi lần bạn chọn vào nút "Fridge" thì nhiệt độ sẽ thay đổi 2oC theo chế độ xoay vòng từ 1 đến 7 độ.

Lưu ý: Nếu bạn cần làm đông lạnh một lượng thực phẩm lớn, đặt nhiệt độ của ngăn đông ở mức Freezer max Cold (Đông lạnh tối đa) và nhiệt độ của tủ lạnh ở mức 1~2°C (mẫu tủ lạnh có màn hình điều khiển) hoặc Normal (Bình thường) ~5 (mẫu tủ lạnh không có màn hình điều khiển) ít nhất từ 24 giờ trước đó.

 

(Hình minh họa)

Ưu đãi độc quyền
Ưu đãi độc quyền

Cảm ơn phản hồi của bạn