Vì sao xuất hiện đốm đen khi quay phim, chụp ảnh?

Ngày cập nhật gần nhất : 09-06-2022
blackdots

Đây là hiện tượng Mặt trời đen có thể xuất hiện khi các pixel nhất định tập trung quá nhiều lượng ánh sáng cùng lúc.

Đây là hoạt động thông thường xảy ra trên tất cả máy ảnh dùng cảm biến CMOS.    

Ở điều kiện môi trường thế này, chúng tôi khuyến khích chuyển sang một giá trị phơi sáng thấp hơn (*Exposure quyết định có bao nhiêu ánh sáng được cảm biến máy ảnh tiếp nhận).

Cảm ơn phản hồi của bạn