Làm thế nào để thiết lập tính năng báo thức của Gear S2?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Thiết bị không bị lỗi. Gear S2 hỗ trợ một ứng dụng báo thức hoạt động độc lập.

Để thiết lập báo thức trên Gear S2, hãy thao tác theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Chạm vào Báo thức trên màn hình Ứng dụng.

Alarm.png

Bước 2: Chạm vào Thêm báo thức.
*** Nếu đã có lưu báo thức, hãy cuộn đến cuối danh sách báo thức và sau đó chạm vào THÊM.

add alarm.png

Bước 3: Thiết lập thời gian báo thức bằng cách xoay vòng điều khiển của Gear. Nếu thiết lập "Giờ" hoàn tất, hãy chạm vào "Phút" và thiết lập bằng cách xoay vòng điều khiển.

scroll set time.png

Bước 4: Chạm vào KẾ TIẾP để truy cập tuỳ chọn Lặp lại.

Bước 5: Thiết lập tùy chọn lặp lại cho báo thức.

Bước 6: Chạm vào LƯU sau khi hoàn tất.

save alarm.png

Bước 7: Để xóa báo thức hiện có, hãy chạm và giữ vào một báo thức trên danh sách các báo thức.

Bước 8: Chạm vào Xoá.

delete alarm.png

Bước 9: Để xóa nhiều báo thức đồng thời, hãy vuốt xuống từ cạnh trên cùng của màn hình.

delete multi alarm.png

Bước 10: Chạm vào các báo thức muốn xóa. Nếu hoàn tất, hãy chạm vào biểu tượng Nhiều hơn.

delete multi alarm 2.png

Bước 11: Chạm vào Xoá.

delete multi alarm 3.png

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page