Sử dụng nhiều tài khoản SNS trên một thiết bị

Ngày Cập nhật Gần nhất : 09-05-2018

Bạn có  thể phân chia tin nhắn công việc khỏi các cuộc trò chuyện cá nhân với Dual Messenger và Thư mục bảo mật. Bây giờ việc cài đặt thêm một ứng dụng tin nhắn* từ Màn hình chờ trở bên hết sức dễ dàng. Nếu bạn có sử dụng Thư mục Bảo mật, bạn có thể tạo cả tài khoản thứ 3 cho các ứng dụng đã có 2 phiên bản nhờ Dual Messenger** và dùng nó thoải mái. 

dual-messenger

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ