Cách sử dụng Lịch trình Bixby

Ngày cập nhật gần nhất : 27-11-2020

Lịch trình Bixby sử dụng trí tuệ nhân tạo để tìm hiểu sở thích và cách thức bạn sử dụng điện thoại. Sau đó tính năng này có thể sử dụng thông tin đó để tự động điều chỉnh cài đặt, kiểm soát các ứng dụng, tối ưu hóa pin, và nhiều chức năng khác nữa.

 

Bạn cũng có thể tự cài đặt thủ công các lịch trình dựa vào địa điểm bạn đang ở và bạn đang làm gì.

 

Ví dụ, tạo lịch trình ‘chúc ngủ ngon’ để khi đến thời điểm nhất định, âm thanh trên điện thoại tự động tắt, chế độ ban đêm tự động bật, và thay đổi phím tắt khóa màn hình của bạn.

1 Kéo bảng thông báo xuống và trượt sang trái.
2

Nhấn biểu tượng Lịch trình Bixby để bật tính năng này.

Nhấn biểu tượng Lịch trình Bixby để bật tính năng này

Sau một thời gian tìm hiểu ngắn lên đến 14 ngày, Bixby có thể bắt đầu đề xuất một số lịch trình thích hợp với bạn.

1 Một thông báo sẽ hiển thị trên màn hình chính, hỏi bạn có muốn bắt đầu một lịch trình mới không. Nhấn vào thông báo này.
2 Thao tác này sẽ dẫn bạn đến trang Lịch trình Bixby, nơi lịch trình “Đề xuất” sẽ được liệt kê.
3 Nhấn vào lịch trình đề xuất của bạn.
4 Xem lại và điều chỉnh cài đặt nếu cần, rồi nhấn “Lưu lịch trình”.
5 Lịch trình được lưu và sẽ hiển thị trong tab “Lịch trình của tôi”.
1 Kéo bảng thông báo xuống và trượt sang trái.
2 Nhấn vào “Lịch trình Bixby” bên dưới biểu tượng.
3 Nhấn “Chi tiết”.
4 Nhấn vào tab “Đề xuất” và chọn một trong các Lịch trình từ danh sách tùy chọn cài sẵn.
Danh sách Lịch trình Bixby đề xuất
5 Điểu chỉnh “Nếu” và “Thì” theo yêu cầu của bạn.
6 Nhấn “Lưu lịch trình”.
7 Lịch trình được lưu và sẽ hiển thị trong tab “Lịch trình của tôi”.
1 Kéo bảng thông báo xuống và trượt sang trái.
2 Nhấn vào “Lịch trình Bixby” bên dưới biểu tượng.
3 Nhấn “Chi tiết”.
4 Nhấn dấu “+” ở phía trên của màn hình để thêm lịch trình của riêng bạn.
Tạo một Lịch trình Bixby tùy chỉnh, biểu tượng dấu cộng
5 Thay “Lịch trình 1” bằng một tên mới.
6 Nhấn biểu tượng “+” để chọn điều kiện “Nếu”, và nhấn “Tiếp theo”.
Lịch trình Bixby, chọn điều kiện “Nếu”
7 Nhấn biểu tượng “+” để chọn hành động “Thì”, và nhấn “Xong”.
Lịch trình Bixby, chọn hành động “Thì”
8 Lịch trình được lưu và sẽ hiển thị trong tab “Lịch trình của tôi”.
1 Kéo bảng thông báo xuống và trượt sang trái.
2 Nhấn vào “Lịch trình Bixby” bên dưới biểu tượng.
3 Nhấn “Chi tiết”.
4 Chọn tab “Lịch trình của tôi”.
5 Trượt công tắc để tắt lịch trình bạn muốn tắt.

Nếu lịch trình đang hoạt động, bạn có thể tạm thời tắt lịch trình bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

1 Lịch trình sẽ hiển thị trong bảng thông báo. Kéo bảng thông báo xuống và mở rộng thông báo.
2 Nhấn “Dừng”.

Xin lưu ý: Thao tác này sẽ chỉ tắt lịch trình trong trường hợp này. Để tắt lịch trình vĩnh viễn, bạn cần tắt thông qua công tắc như được mô tả phía trên.

Cảm ơn phản hồi của bạn