Giới thiệu Lệnh không chạm mới trên Galaxy Note 8

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Với bảng Lệnh không chạm, bạn có thể nhanh chóng mở tính năng S Pen và ứng dụng thường dùng tiện lợi.

 

Để mở bảng Lệnh không chạm, tháo S Pen khỏi khe cắm hoặc đặt S Pen ở gần màn hình và nhấn nút trên thân bút. Bạn cũng có thể dùng S Pen chạm vào biểu tượng Lệnh không chạm.

 

• Người dùng có thể chọn tối đa 10 phím tắt trên Lệnh không chạm mới 

Giới thiệu Lệnh không chạm mới trên Galaxy Note 8

Khi màn hình đang tắt hoặc khóa, tháo S Pen sẽ không mở bảng Lệnh không chạm.

Cảm ơn phản hồi của bạn