Vì sao Mac PC không nhận thiết bị Galaxy?

Ngày cập nhật gần nhất : 10-06-2022

Đầu tiên, hãy kiểm tra chắc chắn rằng thiết bị của bạn đã được cập nhật đến phiên bản phần mềm mới nhất và làm theo hướng dẫn bên dưới.

 

Nếu Mac của bạn chưa cài đặt phần mềm Smart Switch Mac, bạn có thể cài đặt ứng dụng Android File Transfer trên máy Mac (https://www.android.com/filetransfer/).    

aft

Nếu Mac của bạn vẫn chưa nhận được tín hiệu từ thiết bị Galaxy, bạn cần làm theo các bước sau:

 

1. Đi đến màn hình Ứng dụng và chọn Cài đặt

2. Chọn Thông tin thiết bị và chọn Thông tin phần mềm

3. Nhấn vào dòng chữ Số hiệu bản tạo 7 lần để mở Cài đặt cho Nhà phát triển

aft

4. Trở về màn hình trước đó và chọn Cài đặt cho người phát triển

5. Mở tùy chọn USB debugging.

 

Nếu Mac vẫn chưa nhận tín hiệu từ thiết bị Galaxy, bạn nên khởi động lại thiết bị và kết nối lại cáp USB đến một cổng USB khác. Và nếu có thể, nên thử dùng một dây cáp USB khác.

aft

Cảm ơn phản hồi của bạn