Дълготрайна грижа
и поддръжка на батерията

Научете как правилно да използвате
и да се грижите за батериите,
за да осигурите тяхната безопасност и ефективност.

Оптимална среда за
използване на батерията

Оптималната температура за използване на Galaxy е 0° - 35°C.
Продължителната употреба или зареждане при екстремни температури може да ускори влошаването на батерията.
Временното излагане на екстремни температури ще активира защитните механизми на устройството,
за да сведе до минимум проблемите с производителността на батерията,
а зареждането ще бъде ограничено, за да защити батерията, ако температурата излезе извън определен диапазон.

Предотвратяване на
неочаквани изключвания

Използвайте устройството при оптимална работна температура (0°- 35°C)

· Продължителната употреба или съхранение при температура над 35°C или под 0°C ще влоши работата на батерията и може да доведе до неочаквани изключвания и по-кратък живот на батерията.
· В Ако излагате устройството си на екстремни температури, преди да го използвате,
оставете устройството да се регулира до оптималната температура за използване (0°-35°C).
· Не използвайте и не поставяйте устройството в гореща околна среда, като например в гореща кола през летен ден, за продължителни периоди от време.
· Не поставяйте и не съхранявайте устройството си в студена околна среда, като например при температури под нулата през зимата.

Ако устройството ви се изключва често, посетете най-близкия сервизен център

· Може да е време да смените батерията си, тъй като батериите са консумативи, които естествено се влошават с времето.

Отидете на Съвети за настройки за удължаване на живота на батерията

· Капацитетът на батерията и часовете на използване могат да варират в зависимост от настройките на устройството и моделите на използване.

Сведете до минимум влошаването
на батерията чрез правилно зареждане

Използвате устройството си за първи път?
Измина известно време, откакто го използвахте за последен път?
Ако е така, опитайте да заредите батерията си напълно преди употреба.

Кабел за зареждане и USB порт на телефон Galaxy Кабел за зареждане и USB порт на телефон Galaxy

Кабел за зареждане и USB порт на телефон Galaxy

Зарядно устройство и кабел за Galaxy Watch Зарядно устройство и кабел за Galaxy Watch

Зарядно устройство и кабел за Galaxy Watch

Зарядно устройство и USB порт на Galaxy Buds Зарядно устройство и USB порт на Galaxy Buds

Зарядно устройство и USB порт на Galaxy Buds

· Винаги използвайте оригинално зарядно устройство на Samsung, за да избегнете влошаване и повреда на батерията.

· Винаги използвайте зарядно устройство, което е съвместимо. Несъвместимото зарядно устройство може да повреди USB порта.

· Свържете правилно зарядното устройство. Неправилното свързване може да повреди устройството.

· Изключете зарядното устройство, след като устройството достигне 100% заряд, за да избегнете подуване на батерията.

Ако вашето устройство няма да се използва, опитайте следното

· Изключете устройството и заредете с оригинално зарядно устройство на Samsung, за да предотвратите изчерпване на батерията.

· Заредете устройството до приблизително 50% - 70% за дългосрочно съхранение.

· Зареждайте устройството веднъж на всеки 3 до 6 месеца.

· Съхранявайте в хладна среда без наличие на влага, за да запазите ефективността на батерията.

Влошаването на батерията може да се ускори, ако дадено устройство бъде оставено с изтощена батерия за дълъг период от време.
Ако желаете да проверите батерията, моля посетете най-близкия сервизен център.
Ако искате да изхвърлите продукта, вижте програмата за рециклиране по държави.