Дисплеят на хладилника не показва нищо след спиране на тока. Какво трябва да направя?

Следвайте по-долните стъпки, за да проверите дали дисплея на хладилника работи след спиране на тока.

1 През останалото време хладилника работи ли? Охлажда ли?

Отворете вратата на хладилника, устройството охлажда ли? Има ли осветление? Ако вътрешното осветление не се включва, проверете дали ще работи, ако го свържете към друг контакт или, проверете дали контакта работи като свържете друго устройство. По този начин ще установите дали проблемът е свързан с контакта/електрическата мрежа или с продукта.

2 Изключете хладилника от контакта за 10 секунди.

Чрез изключването на хладилника от контакта за най-малко 10 секунди, устройството се нулира.

3 Натиснете бутона/бутоните за температура.

Натискайки тези бутони би трябвало на дисплея да се появят температурите.

Забележка: Съществуват много модели, на които осветлението на дисплея изгасва автоматично след приблизително 10 секунди. Това автоматично изгасване е приложено, за да се спести изразходването на електрическа енергия. 

Все още дисплея на хладилника не се появява нищо?
В този случай е необходимо продуктът да бъде проверен от оторизиран сервизен център на Samsung.

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка