Пералната машина вдига много шум. Как мога да разреша проблема?

Направете следното:

1 Уверете се, че са отстранени транспортните болтове на устройството.
2 Уверете се, че пералната машина не докосва други предмети.
3 Уверете се, че не зареждате прекалено голямо количество дрехи в пералнята (проверете в наръчника з потребителя, влажното пране да не надминава максимално позволеното тегло от страна на производителя).
4 Уверете се, че прането е поставено правилно и има балансирано разпределение.
5 Уверете се, че пералната машина е върху гладка и равна повърхност. Ако не е така, регулирайте крачетата на пералната машина.
Ако не е така, регулирайте крачетата на пералната машина

За да регулирате крачетата, следвайте упътванията в по-долните изображения. 
 

Начин A 

1 Изравнете пералнята развинтвайки крачетата точно като на по-долното изображение.
Изравнете пералнята развинтвайки крачетата точно като на по-долното изображение
2 Когато пералната машина е нивелирана, затегнете винтовете с помощта на отвертка (виж изображението по-долу).
Когато пералната машина е нивелирана, затегнете винтовете с помощта на отвертка

Начин Б

1 Разхлабете шайбата на крачето наляво използвайки гаечен ключ.
Разхлабете шайбата на крачето наляво използвайки гаечен ключ
2 Регулирайте крачето по-нагоре или по-надолу в зависимост от нивото на повърхността.
Регулирайте крачето по-нагоре или по-надолу в зависимост от нивото на повърхността
3 Затегнете шайбата на крачето надясно използвайки гаечен ключ.
Затегнете шайбата на крачето надясно използвайки гаечен ключ

Ако шумът продължава да е налице след като сте извършили тези стъпки се свържете с оторизиран сервизен център на Samsung, за да получите съдействие.

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка