Какво свободно разстояние се препоръчва да се спази от стените на хладилника?

Зависи от модела, но е добре да бъде оставено разстояние от 5.5 см в повечето случаи.

Благодарим Ви за обратната връзка