Как да активирам GPS на устройство Gear S3?

Устройството Gear S3 има GPS
 

Той може да се използва в приложения, за които е необходимо Вашето местоположение и Ви позволява да изпращате SOS съобщения използвайки това местоположение в спешни ситуации. 
 

За да активирате GPS-а следвайте по-долните стъпки:
 

На екрана „Часовник” натиснете бутонът за „Включване” на екрана с „Приложения”. След това изберете:
 

Настройки > Връзки > Местоположение > Включване на местоположението > Потвърдете избора

1 „Настройки”.
Настройки
2 „Връзки”.
Връзки
3 „Местоположение”.
Местоположение
4 Включване на „Местоположението”.
Включване на местоположението
5 Потвърдете избора.
Потвърдете избора

Благодарим Ви за обратната връзка