Samsung Global Goals

Do roku 2030 společně změníme svět

Na valném shromáždění OSN v září 2015 se přední politici světa zavázali zásadně transformovat svět do roku 2030. Cíle udržitelného rozvoje známé jako globální cíle představují plán na odstranění hladu, boj s nerovností a vyčištění planety.
Samsung se v tomto hnutí silně angažuje a chceme, abyste se k nám při provádění zásadních změn přidali.

Galaxy smartphone se simulovaným Samsung Global Goals app rozhraní je v přední části kruhu koláží obrázky představující United Nations cíle udržitelného rozvoje. Společnost Samsung se spojila s OSN, aby uživatelům posílila jasnější budoucnost pro všechny.* Partnerství s rozvojovým programem OSN.


Významný dopad jedné aplikace

Aplikace Samsung Global Goals každému nabízí možnost přispět k vybudování lepší budoucnosti. Přečtěte si o každém ze 17 cílů a o tom, jaký mají vliv na komunity po celém světě. Každá reklama v aplikaci, kterou zhlédnete, získá finanční prostředky, jež lze použít na dosažení cíle, který si vyberete. Společně můžeme vytvořit zdravější, udržitelnější svět.

Tři děti využívají týmovou práci, aby společně vysadili mladý strom. Aplikace Samsung Global Goals umožňuje každému podílet se na vytváření jasnější budoucnosti.

Sledujte statistiky a pokroky při dosahování globálních cílů

Podpořte dobrou věc

Ať už je to čistá voda, dostupné vzdělání nebo mírová společnost, chceme, abyste se zasadili o věc, které věříte. S každou zaslanou finanční částkou vyberte, ke kterému cíli má směřovat. I díky vašemu příspěvku se tento cíl uskuteční. Aplikace vás pak bude průběžně informovat o projektech, na něž byl váš příspěvek použit.

Rozhraní Samsung Global Goals zvětšující simulovaný ukázkový inzerát v aplikaci.

Sledujte reklamy a získávejte finance

Aplikace Samsung Global Goals vkládá příjmy z reklam do vašich rukou. Každá reklama v aplikaci, kterou zhlédnete, získá peníze do finanční sbírky.

Rozhraní Samsung Global Goals zvětšuje nástroj řídicího panelu a darovat tlačítko ve středu. Řídicí panel zobrazuje aktuální přehled zůstatku a historie darů.

Shromažďujte příjmy

Prozkoumejte aplikaci a její funkce, abyste získali peníze, jež budou darovány na dosažení globálních cílů. Na řídicím panelu uvidíte, jakou částku jste shromáždili.

Samsung Global Goals rozhraní zvětšující vzorek bar graf představující podíl darů každý jednotlivý cíl obdržel.

Darujte na uskutečnění cíle

S každou darovanou částku určíte cíl, pro který bude určena. Můžete pokaždé vybrat jiný cíl, nebo stále podporovat svůj oblíbený.

Shromažďujte finance prostřednictvím reklam nebo darujte přímo


Aplikace Samsung Global Goals je zdarma. Už jen tím, že zhlédnete reklamu v aplikaci, můžete získat finanční prostředky, jež budou darovány na dosažení cíle, který si vyberete. Ale nemusíte čekat, až částka přibude na účet. Uskutečňování cíle můžete kdykoliv nastartovat přímými platbami.

Pár rukou drží Galaxy smartphone, který ukazuje Samsung Global Goals app. Ukazováček jedné ruky se dotýká karty podporující přímé dary na cíle. Kromě zvýšení příjmů z reklamy jako dar mohou uživatelé posílat své vlastní dary přímo k cílům.

Společnost Samsung váš dar zdvojnásobí


Samsung je zodpovědnou globální společností a jsme proto hrdí, že můžeme nyní dorovnávat vaše dary ze sledování reklam. Pojďme společně vytvářet inovace, jež bourají překážky pokroku, a vytvářet hodnoty, které jsou v souladu s globálními cíli. Budoucnost je na dosah, darujte proto ještě dnes.

Pravá ruka drží smartphone, který ukazuje, když darujete určitou částku peněz, společnost Samsung daruje stejné množství finančních prostředků.

Aktivujte zamykací obrazovku


Displej vašeho telefonu může zobrazovat informace o nejnovějších změnách. Zapněte funkci zamykání obrazovky a v aplikaci Global Goals se zobrazí nová poutavá zpráva od nejvlivnějších lídrů historie pokaždé, když vezmete telefon do ruky.

Různé snímky obrazovky uzamčení smartphonu zobrazují zprávy vlivných vůdců.

Zapojte se do globálního hnutí

Stáhněte si aplikaci, abyste mohli začít podporovat dobrou věc ještě dnes.

* Snímky zařízení a obrazovky jsou simulované pro ilustrační účely.
* Dostupnost služby se může lišit v závislosti na zemi / poskytovateli služby / jazyku / modelu zařízení / verzi OS.
* Uživatelské rozhraní a reklamy v aplikaci mohou být změněny a mohou být v jednotlivých zařízeních odlišné.