Jak uspořádat lištu s aplikacemi
Smart Hub v Samsung Smart TV

Přesun Vašich nejpoužívanějších a nejoblíbenějších aplikací na hlavní lištu Smart Hubu je maličkostí. Aplikace je také možné seřadit dle Vašich preferencí.

1) Spusťte Smart Hub dálkovým ovladačem od Vaší Smart TV. Objeví se lišta, kam můžete umísťovat oblíbené aplikace, kanály nebo externí zařízení (BluRay přehrávače, USB disky, Xbox apod.)

2) Umístění aplikace do této hlavní lišty provedete z obchodu aplikací APPS. V sekci Stažené aplikace, najeďte na požadovanou aplikaci a podržte Enter pár sekund. Objeví se kontextové menu, kde zvolíte první položku Přidat na domovskou.

Aplikace se pak objeví na hlavní liště na posledním místě a můžete ji přesunout na jakoukoli pozici:

3) I v rámci hlavní lišty můžete aplikace přemísťovat případně odebírat. Najedete na požadovanou položku, stisknete šipku dolů a zvolíte požadovanou akci.