Jak nahrávat pořady z televize
na Samsung Smart TV

Samsung Smart TV rovněž umožňují nahrávat z TV na připojený pevný disk či USB klíčenku. Takto nahrané pořady však můžete přehrát pouze a jen na TV, na které jste je nahráli. Přenos jakýkoli nahraných pořadů např. do PC nebo jiné TV není možný z důvodu ochrany autorských práv.

1) Ověřte v manuálu, že Vaše Samsung Smart TV podporuje funkci PVR (Personal Video Recorder) tedy nahrávání z TV.

2) Připojte USB klíčenku či pevný disk, na který chcete nahrávat do jednoho USB portu na zadní straně televizoru či One Connect boxu. POZOR!!! Připojený pevný disk či USB klíčenka bude zformátována, tudíž všechna data na připojeném zařízení budou nenávratně smazána! Vyhraďte tak pro nahrávání z TV samostatný pevný disk/USB klíčenku.

3) Na libovolném televizním kanále (např. ČT1) stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Play.

4) Na dotaz Test výkonu potvrďte Pokračovat.
Po otestování rychlosti zápisu na připojené zařízení se zobrazí výzva k formátování. V případě, že zápis na zvolené zařízení dostatečně rychlé, zvolte flashdisk/pevný disk s rychlejším zápisem.

5) Následně se ujistěte, že k TV máte připojený pouze pevný disk/USB klíčenku, kterou chcete pro nahrávání používat. Na daném zařízení se vymažou všechna data !!!

6) Po zformátování je TV připraven nahrávat televizní pořady.

Nahrávání pořadů z programového průvodce EPG:

a) Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko CH pro zobrazení programového průvodce (EPG), který ukazuje program všech naladěných kanálů na 7dní dopředu.

b) Vyberete si pořad, který chcete nahrát a stiskněte Enter, a následně vyberte položku Plán nahrávání. Takto vybraný pořad se označí červenou tečkou v EPG.

c) Takto můžete vybrat více pořadů, jejichž seznam si přehledně zobrazíte v Správci nahrávání, který zobrazíte, když na hlavní liště vyberete nad Živým vysílání položku Nahrávání:

d) Nahrané pořady pak můžete nejjednodušeji vyvolat tak, že na hlavní liště zvolíte Zdroj a vyberete USB zařízení, na které pořady nahráváte.

TIP: USB disk si můžete dát přímo na hlavní lištu mezi Vaše aplikace, stačí, když na něj najedete a stisknete tlačítko nahoru a zvolíte Přidat na domovskou stránku:

Přesunete položku na pozici, která Vám vyhovuje a potvrdíte Enter: