5 důvodů, proč navštívit autorizované servisní centrum Samsung

Neztratíte záruku

 

Po zásahu neautorizovaného servisu Váš telefon ztrácí záruku. Proč?

Použití neoriginálních dílů. Nedostatečná kvalifikace techniků, kteří nejsou školeni výrobcem, neznají správné postupy a technické specifikace. Nedostatečná technická vybavenost. To vše způsobuje poškození zařízení a následnou ztrátu Vaší záruky. 

Zajištění originálních náhradních dílů

 

Autorizovaná zákaznická centra vám vždy poskytnou pouze originální náhradní díly Samsung. Jedině tak si zajistíte 100% kvalitu opravy. V opačném případě může dojít ke znehodnocení Vašeho zařízení a riskujete, že neoriginální díl nezajistí správnou funkci telefonu a způsobí další poruchy, např. ztrátu voděodolnosti, v extrémním případě může dojít až k újmě na zdraví, či škodě na majetku. 

Technická vybavenost

 

Zákaznická centra jsou technicky vybavená na základně našich striktních požadavků (waterproof tester, speciální servisní přípravky např.pro demontáže a kompletace zařízení, radiofrekvenční testovací přístroje v prostředí, ve kterém jsou zařízení demontována a opravována a jsou chráněna proti poškození statickým výbojem – EPA). AC mají samozřejmě také k dispozici naší plnou technickou podporu. 

Testování zařízení

 

Každý mobilní telefon v autorizovaném středisku, jak na vstupu, tak na výstupu, prochází napojením na servisní diagnostiku, která ověřuje veškeré funkce zařízení dle konkrétního modelu. Tak můžeme garantovat, že zařízení splňuje veškeré parametry, která splňovat má. 

Opravy dle našich garantovaných servisních postupů

 

Technici během procesu opravy postupují přesně podle servisních norem, které jsou adaptované na dané produkty. Jsou pravidelně proškoleni a certifikováni ze strany výrovce, znají strukturu mobilního telefonu a všechny úkony, které jsou potřebné k zajištění kvalitní opravy. 

Děkujeme vám za vaši reakci