Bezpečnostní opatření při používání zařízení Galaxy Z Fold2

Pokud se na obrazovce vašeho Falaxy Z Fold2 objeví škrábance, stopy po stlačení, promáčkliny nebo praskliny, navštivte prosím autorizované servisní středisko Samsung a zkontrolujte, zda máte nárok na záruku. V závislosti na typech škrábanců nebo poškození nemusí být servis pokryt zárukou a mohou vzniknout dodatečné náklady na servis. Prostudujte si prosím níže uvedená upozornění týkající se špičkového skládacího zařízení.

1. Netlačte na obrazovku nebo na čočku předního fotoaparátu tvrdým nebo ostrým předmětem, jako je pero nebo nehet. Nevyvíjejte na něj nadměrný tlak. Uvědomte si prosím, že nadměrná síla nebo tlak při použití nástroje na hlavní obrazovce může způsobit poškrábání nebo poškození.

Netlačte na obrazovku ostrými předměty.

2. Odstraňte z hlavní obrazovky všechny cizí předměty. Při skládání zařízení mezi obrazovky nepokládejte žádné předměty, jako jsou karty, mince nebo klíče, protože by mohlo dojít k poškození hlavní obrazovky. Skládejte telefon před vložením do kapsy či batohu. Zařízení neskladujte rozložené. Hrozí poškození nebo propíchnutí obrazovky cizím předmětem.

Nevkládejte žádné předměty.

3. Zabraňte vniknutí tekutin nebo malých částic do zařízení. Toto zařízení není odolné proti vodě a prachu.

4. Doporučuje se neodstraňovat ochrannou fólii obrazovky a neinstalovat další fólie nebo nálepky. Hrozí poškození zařízení. Neschválené chrániče obrazovky mohou způsobit poruchy senzorů.

5. Vaše zařízení obsahuje magnety. Udržujte bezpečnou vzdálenost mezi zařízením a předměty, které mohou být ovlivněny magnety.

6. Při bezdrátovém nabíjení nejprve zařízení složte a poté umístěte na střed bezdrátové nabíječky. Vzhledem k tomu, že produkt má vestavěný magnet a umístění bezdrátové nabíjecí cívky se liší v závislosti na zařízení, upravte umístění tak, jak je znázorněno dole na obrázcích. V opačném případě se zařízení nemusí správně nabíjet nebo se může přehřívat. Pokud jej umístíte do jiné polohy nebo orientace než na obrázku, může sklouznout vlivem sklonu zařízení a magnetické síly.

Uprostřed bezdrátové nabíječky.

Poznámka: Snímky obrazovky a nabídka zařízení se mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.

Děkujeme vám za vaši reakci