Galaxy Buds+ tipy a upozornění týkající se nabíjení

Bez ohledu na vaše oblíbené koníčky, profesi nebo životní styl, je vždy skvělé mít baterii vašich sluchátek nabitou tak, aby vydržela celý den. Poskytneme Vám několik tipů ohledně nabíjení baterie a kroky, které byste měli udělat, abyste z baterie získali maximum a zároveň zabránili poškození sluchátek. Prozkoumejte metody využití baterie sluchátek a nabíjecího pouzdra.

Než vyzkoušíte níže uvedenou funkci, zkontrolujte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzí. Další informace s podporou Samsung o tom 'Jak se připojit a aktualizovat Galaxy Buds+ s Galaxy Smartphonem' naleznete zde.

Nechte baterii plně nabít
●     Před prvním použitím sluchátek nebo po delší době jejich nepoužívání se doporučuje baterii plně nabít. Při prvním nabíjení, nebo při úplném vybití baterie, je k jejímu spuštění zapotřebí minimálně 30 minut nabíjení.
●    Chcete-li sluchátka nabít, vložte je do příslušných slotů a připojte nabíječku.
●    Nabíjecí pouzdro, které má vestavěnou baterii se nabíjí společně se sluchátky, které vložíte do pouzdra. Nabíjecí pouzdro se nemusí správně dovřít, pokud nástavce sluchátek vložíte nesprávným směrem.

 image

Poznámka: Z důvodů úspory energie odpojte nabíječku, pokud ji nepoužíváte. Nabíječka nemá vypínač, takže pokud ji nepoužíváte, musíte ji vypojit z elektrické zásuvky. Tímto předejdete zbytečné ztrátě energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti zásuvky a být snadno dostupná.

Zkontrolujte světelnou kontrolku sluchátek i pouzdra

Stav sluchátek a nabíjecího pouzdra můžete zkontrolovat pomocí kontrolky baterie. Pouzdro lze nabíjet bez sluchátek uvnitř, po vložení se sluchátka a pouzdro budou nabíjet současně.

Kontrolka sluchátek
●     Nepřetržitě červená: Nabíjení.
●     Nepřetržitě zelená: Plně nabitá.
●     Bliká červeně: Nabíjení blokováno z důvodu neobvyklých teplot.

 obrazek

Kontrolka nabíjecího pouzdra:
●     Nepřetržitě červená: Nabíjení.
●     Nepřetržitě zelená: Plně nabitá.
●     Bliká červeně (zvyšující se teplota): Nabíjení blokováno z důvodu neobvyklých teplot.
●     Bliká červeně (bliká po zavření pouzdra): Baterie je nízká (méně než 10 %).
●     Červená (po zavření pouzdra zůstane po dobu pěti sekund svítit): Baterie je nízká (méně než 30 %)
●     Žlutá (po zavření pouzdra zůstane po dobu pěti sekund svítit): Baterie je mírně nabitá (mezi 30 % až 60 %).
●     Zelená (po zavření pouzdra zůstane po dobu pěti sekund svítit): Baterie je nabitá (více než 60 %).

 obrazek

Poznámka: Pokud kontrolky baterie nefungují podle popisu, odpojte nabíječku od pouzdra a znovu ji připojte.

Tipy a pokyny k nabíjení baterií:
Pečujte o své sluchátka tím, že
budete dodržovat na tyto postupy a opatření ohledně nabíjení.

●     Pokud je na nabíjecích kontaktech pot nebo kapalina, může u Galaxy Buds+ dojít ke korozi. Jestliže je na kontaktech nebo sluchátkách pot či kapalina, očistěte je před zasunutím do nabíjecího pouzdra.
●     Použitím jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení z důvodu nižšího elektrického proudu.
●     Během nabíjení se mohou sluchátka a nabíjecí pouzdro zahřát. To je normální a nemělo by to mít vliv na životnost nebo výkonnost. Pokud se baterie zahřeje více než obvykle, nabíječka může přestat nabíjet. Pokud k tomu dojde během bezdrátového nabíjení, odpojte Galaxy Buds+ z nabíječky a nechte je zchladit. Později znovu nabijte.
●     Pokud nabíjíte Galaxy Buds+, zatímco je nabíjecí port mokrý, mohou se sluchátka poškodit. Proto před nabíjením důkladně osušte port nabíječky. 
●     Vyhněte se ohýbání USB kabelu. Mohlo by dojít k poškození nebo ke zkrácení životnosti. Nikdy nepoužívejte poškozený kabel USB.

 

Další tipy na snížení spotřeby baterie
Vědět, jak ušetřit energii baterie sluchátek je velmi užitečné. Vyžaduje to totiž pouze několik úprav.

Tip 1. Pokud sluchátka nepoužíváte, uložte je do nabitého nabíjecího pouzdra se zavřeným krytem.
Tip 2. Nastavení oznámení můžete změnit v aplikaci Galaxy Wearable na připojeném telefonu. Pokud používáte iOS, můžete upravit nastavení oznámení v aplikaci Galaxy Buds+.

Poznámka:
●     Používejte pouze nabíjecí zařízení a příslušenství schválené společnosti Samsung. Příslušenství Samsung je navrženo přímo pro vaše zařízení, aby se maximalizovala výdrž baterie.
●     Snímky obrazovky a menu se mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.

Děkujeme vám za vaši reakci