Co jsou mikrovibrace a jak jim zabránit?

K mikrovibracím obecně dochází tehdy, když použijete adaptér, který není uzemněný. Ke stejnému jevu může docházet ve starých budovách, které při výstavbě nebyly uzemněny. Mikrovibrace jsou neškodné, nicméně pokud pociťujete jakékoli nepohodlí, doporučujeme používat uzemněný adaptér.

Než vyzkoušíte níže uvedená doporučení, zkontrolujte, zda máte software zařízení a související aplikace aktualizované na jejich nejnovější verze. Postup aktualizace softwaru vašeho mobilního zařízení:

Krok 1. Přejděte do nabídky Nastavení > Aktualizace softwaru.

Krok 2. Klepněte na možnost Stáhnout a instalovat.

Krok 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zkontrolujte napájecí adaptér, který používáte

Uzemnění představuje ochranné opatření, které mění směr elektrického proudu v zájmu bezpečnosti uživatele. Jak vidíte na níže uvedeném obrázku, uzemněný adaptér má nahoře a dole v elektrické zásuvce zemnicí kolík. Jestliže používáte elektrickou zásuvku, která zemnicí kolík nemá, můžete se v závislosti na podmínkách prostředí setkat s mikrovibracemi.

Neuzemněná elektrická zásuvka Neuzemněná elektrická zásuvka

Neuzemněná elektrická zásuvka

Uzemněná elektrická zásuvka Uzemněná elektrická zásuvka

Uzemněná elektrická zásuvka

Zkuste použít uzemněnou nabíječku

Použitím uzemněné nabíječky můžete snadno zabránit mikrovibracím. Jak vidíte na níže uvedeném obrázku, uzemněná nabíječka se od té neuzemněné vizuálně liší. Ověřte, jaký typ nabíječky používáte, a případně zkuste použít uzemněnou nabíječku. V nejbližším servisním středisku můžete zakoupit uzemněnou nabíječku.

Neuzemněná nabíječka se 2 vidlicemi Neuzemněná nabíječka se 2 vidlicemi

Neuzemněná nabíječka se 2 vidlicemi

Uzemněná nabíječka s otvorem pro zemnicí kolík Uzemněná nabíječka s otvorem pro zemnicí kolík

Uzemněná nabíječka s otvorem pro zemnicí kolík

Poznámka:

  • V zájmu bezpečnosti uživatele i produktu jsou kovové komponenty izolovány oxidační vrstvou. Mikrovibrace, které mohou připomínat průtok elektrického proudu, se mohou o produktů s oxidační vrstvou objevit, zejména při nabíjení. Nejedná se o vadu, jde o běžný jev, který se vyskytuje u produktů s kovovými komponenty.
  • Snímky obrazovky a nabídky zařízení se mohou u jednotlivých modelů zařízení a verzi softwaru lišit.

Jak používat aplikaci Samsung Members

Pokud máte potíže se svým mobilním telefonem, tabletem nebo nositelným zařízením Samsung, můžete nám položit otázku prostřednictvím aplikace Samsung Members. Další informace o odeslání chybového hlášení.

Děkujeme vám za vaši reakci