Jak používat funkci Vodoznak k označení fotografií u fotoaparátu na zařízení Galaxy

Přidejte při focení se zařízením Samsung Galaxy do svých fotografií profesionální vodoznak obsahující „název modelu, datum a čas“.

Dvě zařízení se stejnou fotografií v režimu galerie, jeden z obrázků obsahuje vodoznak.

Jak nastavit funkci vodoznak

Ikona aplikace Fotoaparát na domovské obrazovce. Ikona aplikace Fotoaparát na domovské obrazovce.

Krok 1. Spusťte aplikaci Fotoaparát na telefonu Samsung Galaxy.

Ikona nastavení aplikace Fotoaparát v aplikaci Fotoaparát. Ikona nastavení aplikace Fotoaparát v aplikaci Fotoaparát.

Krok 2. Klepněte na ikonu nastavení.

Možnost Vodoznak v nabídce nastavení aplikace Fotoaparát s přepínačem. Možnost Vodoznak v nabídce nastavení aplikace Fotoaparát s přepínačem.

Krok 3. Klepnutím na možnost „Vodoznak“ otevřete nastavení funkce Vodoznak nebo klepnutím na přepínač „zap.“ nebo „vyp.“ aktivujte funkci vodoznaku.

Přizpůsobitelné možnosti pro vodoznak včetně názvu modelu, data a času a také možností stylu, jako je výběr písma a zarovnání textu. Přizpůsobitelné možnosti pro vodoznak včetně názvu modelu, data a času a také možností stylu, jako je výběr písma a zarovnání textu.

Krok 4. V nastavení Vodoznaku můžete upravit zobrazovaný název modelu klepnutím na ikonu Upravit. Klepnutím na možnost „Datum a čas“ můžete zapnout nebo vypnout viditelnost těchto údajů. Klepnutím na možnost „Písmo“ změníte styl písma a klepnutím na ikony zarovnání vlevo, na střed, vpravo změníte zarovnání vodoznaku.

Poznámka: Jakmile je na fotografii aplikován vodoznak, již jej nelze odstranit. 

Děkujeme vám za vaši reakci