Jak přizpůsobit styl Galaxy Watch

Přizpůsobte si hodinky Galaxy Watch a udělejte to snadno a jednoduše.

Můžete si vybrat z různých ciferníků:

1 Klepněte a podržte prst na obrazovce hodinek.
2 Otočte kroužkem nebo přejeďte po obrazovce a procházejte ciferníky.
3 Vyberte požadovaný ciferník poklepáním na něj.

Můžete si také přizpůsobit ciferník:

1 Než poklepete pro použití ciferníku, klepněte na „Přizpůsobit“.
Klikněte na Přizpůsobit
2 Otočením kroužku přizpůsobte ciferník (např. barva, styl).
Otočte kroužkem pro přizpůsobení ciferníku
3 Přetáhněte doleva (pokud je to možné) a znovu upravte další část ciferníku otočením kroužku.
Přůzpůsobte sekci ciferníku

Po importu z mobilního zařízení můžete použít jako ciferník i vaší fotografii:

1 Klepněte a podržte prst na ciferníku.
2 Otočte kroužkem nebo přejeďte po obrazovce pro procházení cigerníků.
3 Klepněte na položku „Přizpůsobit“ v záložce Moje fotografie+.
Přizpůsobte v sekci Moje fotografie+
4 Klepněte na displeji a pak klepněte na položku „Přidat fotografii“.
Klepněte na displeji a klepněte na položku Přidat fotografii
5 Vyberte fotografii, kterou chcete použít jako vzhled hodinek, potom klepněte na položku „OK“.
6 Klikněte na „OK“.

Otáčením kroužku můžete fotografii přibližovat nebo oddalovat. Když je fotografie přiblížena, můžete tažením po obrazovce zobrazit na obrazovce její část.

Vyberte fotografii
7 Tažením po obrazovce změňte barvu nebo písmo.
Změňte barvu písma
8 Klepněte na položku „OK“.

Chcete-li přidat další fotografie, otočte kroužkem doprava nebo táhněte po displeji doleva nebo doprava a vyberte možnost Přidat fotografii. Jako vzhled hodinek můžete přidat až dvacet fotografií. Fotografie, které přidáte, se budou postupně měnit.

Poznámka: Vzhled pásku se může lišit v závislosti na modelu.  

1 Zasuňte pojistku pásku dovnitř.
Zasuňte pojistku dovnitř
2 Vytáhněte pásek z těla zařízení Galaxy Watch.
Vytáhněte pásek z těla zařízení
3 Jeden konec pojistky vložte do ouška zařízení Galaxy Watch.
Připojte nový pásek
4 Pojistku zasuňte dovnitř a připojte pásek.
Pojistku zasuňte dovnitř apřipojte pásek

Můžete nastavit jas displeje zařízení Galaxy Watch tak, aby vám vyhovoval vzhledem k okolnímu prostředí.

1

Na rychlém panelu klepněte na ikonu Jas.

2 Upravte jas otočením kroužku nebo klepnutím na ikonu + nebo -.

Jas můžete také upravit pomocí nastavení:

1 Otevřete obrazovku „Nastavení“ a klepněte na „Displej“.
2 Klikněte na „Jas“.
3 Upravte jas otočením kroužku nebo klepnutím na ikonu + nebo -.

Hodinky Galaxy Watch můžete nastavit tak, aby zobrazovaly čas i v případě neaktivního displeje. 

1 Otevřete „Nastavení” a poté klikněte na „Displej”.
2 Vyberte „Vždy zapnuté hodinky”.

Děkujeme vám za vaši reakci