Jak správně nabíjet chytrý telefon Galaxy Z Flip pomocí bezdrátové nabíječky

Tento telefon s plnohodnotnou obrazovkou, který lze složit do kapsy díky revolučnímu flexibilnímu displeji, je vybaven technologií bezdrátového nabíjení.
Kromě této technologie disponuje telefon také důmyslným systémem dvou baterií, jež společně zajišťují inteligentní napájení telefonu.

Správný způsob nabíjení chytrého telefonu Galaxy Z Flip

Před bezdrátovým nabíjením baterie nejprve složte telefon a umístěte střed zadní části telefonu do středu bezdrátové nabíječky způsobem znázorněným na obrázku níže, aby bylo zajištěno dobré připojení.


Pokud používáte bezdrátovou nabíječku v podobě stojánku, nemusí být chytrý telefon Galaxy Z Flip na nabíječce vhodně umístěn nebo se nemusí správně nabíjet. Používejte proto bezdrátové nabíječky schválené společností Samsung. Při používání jiné bezdrátové nabíječky se nemusí baterie správně nabíjet.

obrázek telefonu umístěného na nabíjecí podložce

Zabránění sklouznutí telefonu z bezdrátové nabíjecí podložky

Pokud není chytrý telefon Galaxy Z Flip umístěn ve středu bezdrátové nabíjecí podložky, může během nabíjení sklouznout z nabíječky. Před bezdrátovým nabíjením baterie nejprve složte telefon a umístěte jej do správné polohy tak, aby se bezdrátová nabíjecí cívka chytrého telefonu Galaxy Z Flip nacházela ve středu bezdrátové nabíječky (viz obrázek výše). Rovněž zkontrolujte, zda je telefon položen na nabíječce ve stabilní poloze.

Správný způsob používání funkce Wireless PowerShare

Můžete nabíjet další zařízení (chytré telefony s certifikací WPC Qi a nositelná zařízení Samsung) z baterie chytrého telefonu Galaxy Z Flip, i když se nabíjí. Aby bylo zajištěno správné nabíjení, nepoužívejte během nabíjení tato zařízení ani s nimi nepohybujte. Množství energie přenesené do druhého zařízení může být menší, než je množství poskytované chytrým telefonem Galaxy Z Flip.


Pokud nabíjíte druhé zařízení během nabíjení chytrého telefonu Galaxy Z Flip, může se v závislosti na typu používané nabíječky snížit rychlost nabíjení nebo se zařízení nemusí nabíjet správně. Rychlost nebo účinnost nabíjení se rovněž může lišit podle konkrétní situace nebo okolního prostředí.
Pokud zbývající kapacita baterie chytrého telefonu Galaxy Z Flip klesne pod určitou úroveň, ukončí funkce PowerShare nabíjení druhého zařízení, aby zabránila úplnému vybití baterie telefonu.

Poznámka: 

  • V závislosti na typu používaného příslušenství nebo krytu nemusí funkce Wireless PowerShare pracovat správně.
  • Před použitím této funkce doporučujeme odpojit veškeré příslušenství a sejmout kryt.
  • Pokud se rovněž mezi zařízeními nacházejí cizí materiály, jako je například prach nebo kapalina, odstraňte je a zkuste provést nabíjení znovu. 

Jak aktivovat funkci Wireless PowerShare pro nabíjení jiných certifikovaných zařízení.


Krok 1. Otevřete oznamovací panel.
Krok 2. Stáhněte jej dolů.
Krok 3. Klepnutím na funkci Wireless PowerShare ji aktivujte.


Položte druhé zařízení do středu chytrého telefonu tak, aby jejich zadní strany směřovaly k sobě.


Chytrý telefon je vybaven vestavěným magnetem. Umístění bezdrátové nabíjecí cívky se však u jednotlivých zařízení liší. Proto je pro zajištění bezproblémového připojení důležité umístit obě zařízení způsobem uvedeným na obrázku níže. Jestliže jsou obě zařízení umístěna v odlišné poloze nebo směru, než jak je znázorněno na obrázku, může zařízení vlivem magnetických sil sklouznout.

zařízení používající funkci Wireless PowerShare

Poznámka:

  • Umístěte druhé zařízení do středu chytrého telefonu Galaxy Z Flip tak, aby jejich zadní strany směřovaly k sobě.
  • Zadní strana chytrého telefonu Galaxy Z Flip je oblast bez fotoaparátu a vnějšího displeje.

Děkujeme vám za vaši reakci