Vyzkoušejte si na Vašich Galaxy Buds Pro režim Ovládání hluku

Galaxy Buds Pro Vám umožní více se soustředit na hudbu bez vnějšího hluku a nová funkce Detekce hlasu usnadňuje a pohodlněji ovládá potlačení hluku.

Než vyzkoušíte níže uvedená doporučení, nezapomeňte zkontrolovat, zda je software Vašeho zařízení a související aplikace aktualizovány na nejnovější verzi. Níže naleznete návod, jak aktualizovat software svého mobilního zařízení v následujícím pořadí.

Krok 1. Přejděte na Nastavení > Aktualizace softwaru.

Krok 2. Klepněte na Stáhnout a instalovat.

Krok 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zapněte režim Ovládání hluku na Galaxy Buds Pro

Galaxy Buds Pro nabízí dva režimy ovládání hluku: Aktivní potlačení šumu (ANC) a Režim okolního zvuku. Funkce Aktivního potlačení šumu slouží k blokování vnějších zvuků kolem Vás. Použijte ji tehdy, když se chcete vyvarovat vyrušování, například při poslechu hudby.

Naopak režim Okolní zvuk slouží k jasnému poslechu Vašeho okolí, takže můžete během konverzace rychle detekovat potenciálně nebezpečné situace nebo slyšet hlas jiné osoby. Existuje několik způsobů, jak povolit Ovládání hluku.

Metoda č. 1. Použití funkce Dotyk a podržení

Chcete-li povolit Aktivní potlačení šumu (ANC) nebo režim Okolního zvuku, jednoduše stiskněte a podržte jedno ze sluchátek. Uslyšíte pípnutí, což znamená, že byl zapnut režim Ovládání hluku.

Funkce Dotyk a podržení u Galaxy Buds Pro

Kdykoli se sluchátek dotknete a podržíte je, střídavě se přepne Aktivní potlačení šumu (ANC) a režim Okolního zvuku. Ve výchozím nastavení je aktivován režim Ovládání hluku jako akce dotyku a podržení.

Můžete také vybrat přednastavenou funkci dotyku a podržení každého sluchátka a rychle a pohodlně aktivovat další funkce.

Jak přednastavit Dotyk a podržení

Krok 1. Otevřete aplikaci Galaxy Wearable a potom klepněte na Dotyk a podržení.

Krok 2. Vyberte požadované nastavení pro každé sluchátko (Přepnout potlačení hluku, Bixby, Zvýšení a snížení hlasitosti, Spotify)

Funkce Dotyk a podržení v aplikaci Galaxy Wearables

Metoda č. 2. Použití aplikace Galaxy Wearable

Chcete-li v aplikaci Galaxy Wearable aktivovat režim Ovládání hluku, otevřete aplikaci Galaxy Wearable a klepněte na Aktivní potlačení šumu nebo Okolní zvuk. Uslyšíte stejné pípnutí, které signalizuje, že je funkce povolena.

Výběrem možnosti Vysoká nebo Nízká upravte úroveň Aktivního potlačení šumu v části Úroveň aktivního potlačení šumu nebo přetažením pruhu nastavení hlasitosti Okolního zvuku upravte jeho hlasitost.

Funkce Ovládání hluku v aplikaci Galaxy Wearables

Metoda č. 3. Použití nástroje (widgetu) Galaxy Buds Pro

Pokud na Domovskou obrazovku přidáte nové widgety Galaxy Buds Pro, můžete režim Ovládání hluku také zapnout a vypnout pomocí rychlého ovládání. Stačí klepnout na levou ikonu rychlého ovládání a poté můžete přepnout mezi Aktivní potlačení šumu, Okolní zvuk nebo Vypnout.

Možnost Okolního zvuku v aplikaci Galaxy Buds Pro na Widget u.

Více informací o widgetu Buds Pro najdete v části „Jak používat nové widgety pro Galaxy Buds Pro“ s podporou Samsung.

Poznámka:

  • Pokud je mikrofon (vnější mikrofon s nasazenými koncovkami do uší) a jeho oblast zcela zakryta, může dojít ke zpětné vazbě při spuštění funkce Aktivní potlačení šumu.
  • Režim Ovládání hluku můžete aktivovat, pouze pokud máte v uších nasazena obě sluchátka.

Funkce Detekce hlasu, která automaticky detekuje Váš hlas

Když začnete mluvit při poslechu hudby, zařízení Galaxy Buds Pro automaticky detekuje Váš hlas a sníží hlasitost hudby, takže můžete druhého člověka jasně slyšet a to kdekoli. Kromě toho, pokud Váš hlas není po určitou dobu detekován, automaticky se vrátí na předchozí nastavení. (Použití lze ručně nastavit na 5, 10, 15 sekund.)

  • Detekce hlasu na ANC: ANC vypnuto + snížení hlasitosti hudby + Okoní zvuk zapnuto (mikrofon je zaměřen na hlas oponenta)

  • Detekce hlasu při Okolním zvuku: snížení hlasitosti hudby

Poznámka: 

  • Funkce Detekce hlasu detekuje hlas pomocí senzorů detekce hlasu uvnitř obou sluchátek. Tato funkce nemusí být k dispozici, pokud je použito pouze jedno sluchátko.
  • V situacích, kdy může docházet k vibracím, jako je čištění zubů, kašel nebo hučení, mohou sluchátka chybně detekovat Váš hlas.
  • Chcete-li během konverzací ručně deaktivovat režim Okolního zvuku, dotkněte se a podržte sluchátko nebo můžete také deaktivovat Detekci hlasu v aplikaci Galaxy Wearable.
Jak aktivovat Detekci hlasu

Krok 1. Otevřete aplikaci Galaxy Wearable. Poté klepněte na Detekce hlasu a klepnutím na přepínač funkci aktivujte.

Krok 2. Vyberte dobu, po které bude automaticky deaktivován režim Okolního zvuku.

Funkce Detekce hlasu v aplikaci Galaxy Wearables

Poznámka: Snímky obrazovky a nabídky zařízení se mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.

Prosím, klikněte na tlačítko Odeslat. Děkujeme za váš názor.

Děkujeme vám za vaši reakci