• Home /
 • Yleiskytkin | Helppokäyttöisyys

Yleiskytkin | Helppokäyttöisyys

Galaxy-mobiililaitteiden helppokäyttöisyys

Helppokäyttöisyys-valikko tulee näkyviin. Se sisältää vaihtoehdot kohteille Näytönlukija, Näkyvyyteen liittyvät parannukset, Kuuloon liittyvät parannukset ja Vuorovaikutus ja näppäryys.

Yleiskytkin

Yleiskytkimen avulla voit määrittää puhelimen toiminnot hallittaviksi tietyillä kosketuksilla tai eleillä. Voit määrittää yhden kytkimen tai useita kytkimiä, muun muassa Bluetooth-laitteen, etukameran tai näytön kosketuksen. Voit määrittää niin monta yleiskytkimen asetusta kuin haluat.

Lisää kytkin -valikko tulee näkyviin. Valittavissa on kolme vaihtoehtoa: Lisävarusteet, Kamera ja Näyttö.

Kytkin

Kytkimenä voidaan käyttää kolmea erityyppistä vaihtoehtoa. Voit lisätä useita kytkimiä määrittääksesi tiettyjä toimintoja puhelimesi hallintaa varten.

 • Näyttö

  Napauta näyttöä (toimii yhtenä kytkimenä)

 • Kamera

  Käytä etukameraa (pystyy tukemaan kuutta kytkintä: avaa suu, räpytä silmiä sekä liikuta päätä vasemmalle, oikealle, ylöspäin ja alaspäin)

 • Ulkoinen laitteistokytkin

  Valitse erilaisia laitteistokytkimiä ja yhdistä ne laitteeseen Bluetooth-yhteyden tai USB-kaapelin välityksellä

 • Voit määrittää jokaiselle kytkimelle enintään kaksi eri toimintoa.

  Näyttö – Napauta näyttöä, Napauta näyttöä ja pidä painettuna
  Lisävarusteet – Paina, Pidä painettuna

Asetukset-valikon skannausosat tulevat näkyviin.

Kohteen tai sijainnin valitseminen

Yleiskytkin tarjoaa kaksi eri tapaa näytössä olevan kohteen tai sijainnin valintaan: pisteskannauksen ja riviskannauksen. Pisteskannauksella voit valita näytöstä tietyn sijainnin valitsemalla pysty- ja vaakaskannausten leikkauspisteen. Riviskannaus liikkuu rivi kerrallaan ja korostaa kunkin rivin, kunnes valitset jonkin niistä.

 • Autom. tarkistus

  ota automaattinen tarkistus käyttöön tai poista se käytöstä (riviskannaustila)

 • Automaattinen hakuväli

  aseta hakuväli, kun automaattinen tarkistus on käytössä (riviskannaustila)

 • Skannausten määrä

  määritä skannausjaksojen määrä

 • Skannaustapa

  valitse riviskannaus tai pisteskannaus

 • Skannaussuunta

  määritä skannaussuunta, ylhäältä alas tai alhaalta ylös

 • Pisteskannauksen nopeus

  määritä skannausnopeus

 • Hidasta skannausta napauttamalla

  vähennä pisteskannauksen nopeutta tilapäisesti

Valitse kytkintoiminto -valikko tulee näkyviin.

Kytkintoiminto

Kun valitset näytöstä jonkin kohteen tai sijainnin, voit suorittaa erilaisia siihen liittyviä toimintoja.

 • Valitse kohde

  valittuun kohteeseen tai sijaintiin liittyvä ponnahdustoimintovalikko

 • Napauta

  aktivoi valittu kohde

 • Näytä valikkovaihtoehdot

  laajennettu ponnahdusvalikko, jossa on valittuun kohteeseen liittyviä lisäasetuksia

 • Siirry seuraavaan/edelliseen kohteeseen

  siirrä kohdennus seuraavaan tai edelliseen kohteeseen (riviskannaustilassa vain silloin, kun automaattinen tarkistus on poistettu käytöstä)

 • Avaa ilmoitukset

  avaa ilmoituspaneeli

 • Alkunäyttö, Takaisin, Viimeksi käytetyt sovellukset

  vastaa vastaavien painikkeiden painamista

 • Lisää/vähennä äänenvoimakkuutta

  lisää tai vähennä soittoäänen tai median äänenvoimakkuutta

 • Ota automaattinen tarkistus käyttöön tai poista se käytöstä

  Ota automaattinen tarkistus käyttöön tai poista se käytöstä riviskannaustilassa

Asetukset-valikon Muut asetukset -osa tulee näkyviin. Valittavissa ovat Automaattinen napautus-, Näpp. autom. napautus-, Napautuksen kesto- ja Ohita toistuvat toiminnot -toimintojen asetukset.

Ajoituksen säätö

Yleiskytkimen ajoitusasetuksia voidaan säätää seuraavasti:

 • Ensimmäisen kohteen tauko

  valitse tauon kesto riviskannaustilan ensimmäisen kohteen kohdalla

 • Automaattinen napautus

  suorita tavallinen napautus toimintovalikon avaamisen sijaan, kun valitset kohteen kytkintoiminnolla. Voit tämän jälkeen avata toimintovalikon suorittamalla kytkintoiminnon kaksi kertaa määritetyn automaattisen napautusajanjakson aikana.

 • Napautuksen kesto

  valitse, kuinka kauan kytkintoimintoa on suoritettava, jotta se tunnistetaan kytkintoiminnoksi (keston on oltava automaattisen napautuksen pituutta lyhyempi)

 • Yksittäisten tapahtumien aikaväli

  määritä ajanjakso, jonka aikana useat kytkintoiminnot katsotaan yhdeksi eleeksi

Yleiskytkin-valikon toimintaponnahdusvalikko tulee näkyviin. Tarkennus on Napautus-, Eleet-, Toiminnot- ja Asetukset-kuvakkeissa.

Toimintovalikko

Kun valitset näytössä tietyn kohteen tai sijainnin, toimintovalikko tulee näkyviin, jotta voit suorittaa erilaisia toimintoja.

 • Eleet

  pyyhkäise, kosketa ja pidä painettuna, vedä

 • Toiminnot

  lähennä näytön sisältöön, kierrä näyttöä, määritä äänitila, avaa viimeksi käytetyt sovellukset, lukitse puhelin, avaa ilmoitukset, ota näyttökuva

 • Asetukset

  muuta skannausnopeutta, tilaa ja suuntaa sekä säädä palautetta

 • Viimeksi käytetyt sovellukset

  avaa Viimeksi käytetyt sovellukset -näyttö

 • Alkunäyttö

  Siirry alkunäyttöön

 • Takaisin

  siirry edelliseen näyttöön

 • Painikkeet ja näppäimet

  säädä soittoääntä ja median äänenvoimakkuutta sekä tarkastele virtanäppäinvalikoita (vastaa virtanäppäimen pitkää painallusta)

 • Muokkaa tekstiä

  kun valitset tekstinsyöttöruudun, tämä valikko tulee näkyviin, ja voit valita merkkejä, siirtää kohdistinta, kopioida, liittää ja leikata

 • Tilannekohtainen valikko

  sijoita tilannekohtainen valikko ensimmäiselle riville aktiviteetin mukaan

Asetukset-valikon Näyttö ja ääni -osa tulee näkyviin. Äänipalaute otetaan käyttöön.

Palaute

Yleiskytkin tarjoaa puhe- ja äänipalautteen. Sen avulla voit muuttaa myös skannauksen hiusristikoita (pisteskannaustilassa) tai tarkennusvärin ääriviivaa (riviskannaustilassa) näkyvyyden parantamiseksi.

* Laitteen kuvat on simuloitu kuvitustarkoituksiin.