Πρόβλημα αποσύνδεσης της τηλεόρασής μου από την εφαρμογή SmartThings

Εάν η σύνδεση ανάμεσα στην εφαρμογή SmartThings και την τηλεόραση Samsung σας δεν είναι σταθερή, θα πρέπει να τσεκάρετε τις βασικές ρυθμίσεις. Διασκεδάστε χωρίς διακοπές ενώ η οικογένεια παρακολουθεί μια ταινία ή όταν παρακολουθείτε το αγαπημένο σας περιεχόμενο. 

Εικόνα της εφαρμογής SmartThings κατά τη σύνδεσή της σε Smart TV

Τσεκάρετε την κατάσταση του ασύρματου δικτύου

 

Μπορεί κατά τη φόρτωση της εφαρμογής το σήμα των δεδομένων να είναι αργό, ή να παρουσιάζονται προσωρινές διακοπές. Εάν ο δρομολογητής και η τηλεόραση βρίσκονται μακριά το ένα από το άλλο, μπορεί η επικοινωνία να μην είναι ομαλή και να υπάρξει αστοχία της καταχώρισης.

Επιλογή «Ρυθμίσεις» στο smartphone Επιλογή «Ρυθμίσεις» στο smartphone

Βήμα 1. Πατήστε την επιλογή Ρυθμίσεις στο smartphone σας.

Επιλογή «Συνδέσεις» στο μενού Ρυθμίσεις Επιλογή «Συνδέσεις» στο μενού Ρυθμίσεις

Βήμα 2. Πατήστε την επιλογή Συνδέσεις.

Επιλογή "WiFi" στο μενού Συνδέσεις Επιλογή "WiFi" στο μενού Συνδέσεις

Βήμα 3. Πατήστε την επιλογή Wi-Fi.

Προβολή σελίδας σύνδεσης δρομολογητή Wifi Προβολή σελίδας σύνδεσης δρομολογητή Wifi

Βήμα 4. Επιλέξτε τον δρομολογητή και καταχωρίστε το PIN σας (εάν κρίνεται απαραίτητο).

Σημείωση: Σε περίπτωση που είναι συνδεδεμένες στον δρομολογητή περισσότερες από 10 συσκευές, υπάρχει το ενδεχόμενο αστοχίας της καταχώρισης.

Ελέγξτε εάν υπάρχουν ενημερώσεις λογισμικού

 

Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό του smartphone σας και της εφαρμογής SmartThings είναι ενημερωμένο. Ενημερώστε επίσης και το υλικολογισμικό της τηλεόρασής σας εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

Σημείωση: Η εφαρμογή SmartThings είναι συμβατή με τηλέφωνα που «τρέχουν» σε Android 8.0 ή νεότερη έκδοση και iOS 12.0 ή νεότερη έκδοση.

Επιλογή «Μενού» στην εφαρμογή SmartThings Επιλογή «Μενού» στην εφαρμογή SmartThings

Βήμα 1. Πατήστε την επιλογή Μενού (τρεις οριζόντιες γραμμές).

Επιλογή «Ρυθμίσεις» στην εφαρμογή SmartThings Επιλογή «Ρυθμίσεις» στην εφαρμογή SmartThings

Βήμα 2. Πατήστε την επιλογή Ρυθμίσεις SmartThings..

Επιλογή «Σχετικά με την εφαρμογή SmartThings» στο μενού Ρυθμίσεις SmartThings Επιλογή «Σχετικά με την εφαρμογή SmartThings» στο μενού Ρυθμίσεις SmartThings

Βήμα 3. Σύρετε το δάχτυλό σας και πατήστε την επιλογή Σχετικά με την εφαρμογή SmartThings..

Εμφάνιση μενού Ενημέρωση λογισμικού Εμφάνιση μενού Ενημέρωση λογισμικού

Βήμα 4. Σε περίπτωση που διατίθεται κάποια ενημέρωση, πατήστε την επιλογή Ενημέρωση.

Βήμα 1. Πατήστε το κουμπί Αρχική του τηλεχειριστηρίου και πλοηγηθείτε στις Ρυθμίσεις.

Επιλογή «Ρυθμίσεις» στο μενού Αρχική οθόνη τηλεόρασης

Βήμα 2. Επιλέξτε Υποστήριξη> Ενημέρωση λογισμικού.

Επιλογή «Ενημέρωση λογισμικού» στο μενού Ρυθμίσεις τηλεόρασης

Βήμα 3. Επιλέξτε Ενημέρωση τώρα.

Επιλογή «Ενημέρωση τώρα» στο μενού Ενημέρωση Λογισμικού

Σημείωση: 

  • Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη Samsung Smart TV σας θα πρέπει πάντοτε να ελέγχετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες τυχόν ενημερώσεις λογισμικού, καθώς οι ενημερώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη λύση στο πρόβλημά σας.
  • Υπάρχει το ενδεχόμενο τα στιγμιότυπα οθόνης και τα μενού της συσκευής να ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση του λογισμικού.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας