Πώς να καταχωρίσω τη συσκευή μου στο SmartThings όταν εμφανίζεται το μήνυμα ότι είναι ήδη συνδεδεμένη

Επιχειρώ να καταχωρίσω για πρώτη φορά τη συσκευή μου στην εφαρμογή SmartThings, αλλά εμφανίζεται το μήνυμα ότι είναι ήδη καταχωρισμένη.

Καταχώριση συσκευής στην εφαρμογή SmartThings.

Το σφάλμα αυτό μπορεί να παρατηρηθεί εάν επιχειρήσατε χωρίς επιτυχία στο παρελθόν να καταχωρίσετε τη συσκευή σας εξαιτίας μη σταθερής σύνδεσης δικτύου κι επιχειρείτε να την καταχωρίσετε και πάλι. Δεδομένου ότι η συσκευή σας δεν είναι καταχωρισμένη επί του παρόντος σε κάποιον λογαριασμό, επιλέξτε «Καταχώριση του λογαριασμού μου» προκειμένου να ολοκληρώσετε την καταχώριση της συσκευής.

Πατήστε την επιλογή «Καταχώριση του λογαριασμού μου» στην οθόνη «Καταχώριση και χρήση στον λογαριασμό μου». Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύνδεσης, ακολουθήστε τις οδηγίες στο smartphone σας και τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.

Να σημειωθεί ότι: Κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας ίσως έχει ήδη καταχωρίσει τη συσκευή αυτή στο SmartThings. Εάν κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας έχει ήδη καταχωρίσει τη συσκευή, θα πραγματοποιηθεί ακύρωση της καταχώρισης της συσκευής από τον προηγούμενο λογαριασμό σε περίπτωση που ένας χρήστης επιλέξει «Καταχώριση του λογαριασμού μου» και καταχωρίσει εκ νέου τη συσκευή σε νέο λογαριασμό. Εάν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε το ίδιο σφάλμα, επιχειρήστε τα ακόλουθα:

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Wi-Fi του smartphone σας, διαγράψτε το δίκτυο που περιέχει την ονομασία της συσκευής σας και πραγματοποιήστε εκ νέου σύνδεση.

Εάν χρησιμοποιείτε Android OS

1 Στο smartphone σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Wi-Fi.

- Σύνθετες ή Περισσότερα (︙) > Σύνθετες > Διαχείριση δικτύων.

2 Εντοπίστε την ονομασία του δικτύου που επιθυμείτε να διαγράψετε. Πατήστε παρατεταμένα, στη συνέχεια επιλέξτε Διαγραφή.
Βήμα 1. Οθόνη του smartphone σας, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις». Βήμα 1. Οθόνη του smartphone σας, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις».

Βήμα 1. Επιλέξτε «Ρυθμίσεις»

Βήμα 2. Επιλογή «Συνδέσεις» στο μενού Ρυθμίσεις. Βήμα 2. Επιλογή «Συνδέσεις» στο μενού Ρυθμίσεις.

Βήμα 2. Επιλέξτε «Συνδέσεις»

Βήμα 3. Επιλογή ¨WiFi¨ στο μενού Συνδέσεις. Βήμα 3. Επιλογή ¨WiFi¨ στο μενού Συνδέσεις.

Βήμα 3. Επιλέξτε ¨Wi-Fi¨

Βήμα 4. Εντοπίστε την ονομασία του δικτύου που επιθυμείτε να διαγράψετε. Βήμα 4. Εντοπίστε την ονομασία του δικτύου που επιθυμείτε να διαγράψετε.

Βήμα 4. Επιλέξτε δίκτυο προς διαγραφή

Βήμα 5. Επιλέξτε «Διαγραφή». Βήμα 5. Επιλέξτε «Διαγραφή».

Βήμα 5. Επιλέξτε «Διαγραφή»

Εάν χρησιμοποιείτε iOS

1 Στο smartphone σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi.
2 Εντοπίστε κι επιλέξτε την ονομασία του δικτύου που επιθυμείτε να διαγράψετε και στη συνέχεια επιλέξτε «Διαγραφή αυτού του δικτύου».
3 Επιβεβαιώστε την ονομασία του δικτύου που εμφανίζεται στο αναδυόμενο παράθυρο και στη συνέχεια επιλέξτε «Διαγραφή». Η πρόσβαση στα μενού και τις ονομασίες των δυνατοτήτων μπορεί να ποικίλλουν μεταξύ των κατασκευαστών smartphones, των παρόχων υπηρεσιών και των εκδόσεων OS. Η ονομασία της συσκευής εμφανίζεται ως τύπος συσκευής, τύπος μοντέλου, όνομα κατασκευαστή, κ.λπ. (π.χ. καθαριστής αέρα) Samsung.

Να σημειωθεί ότι: Η πραγματική εμφάνιση του smartphone ή της συσκευής σας μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον κατασκευαστή ή το μοντέλο.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας