Ελέγξτε τους κωδικούς πληροφοριών του στεγνωτηρίου

Σε περίπτωση αστοχίας της λειτουργίας του πλυντηρίου, μπορεί να παρατηρήσετε έναν κωδικό πληροφοριών στην οθόνη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πρόκειται για μηχανικής φύσεως πρόβλημα. Τσεκάρετε παρακάτω τους κωδικούς και τις οδηγίες και δοκιμάστε τις προτάσεις που παρουσιάζονται. Εάν συνεχίσουν να εμφανίζονται τυχόν κωδικοί στην οθόνη, επικοινωνήστε με ένα τοπικό κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Samsung για περαιτέρω υποστήριξη. 

Κύριοι κωδικοί πληροφοριών

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε για να θέσετε και πάλι σε λειτουργία το στεγνωτήριο είναι να το αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος και να περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα προτού το συνδέσετε και πάλι. Μερικές φορές η απλή αυτή κίνηση βοηθά την επαναφορά της εσωτερικής μητρικής κάρτας του στεγνωτηρίου και την εκ νέου σωστή λειτουργία της.

Major information codes

Κωδικοί πληροφοριών

Λύσεις

dC, dE

Η πόρτα είναι ανοιχτή

Λειτουργία στεγνωτηρίου με ανοιχτή την πόρτα

-Κλείστε την πόρτα και πραγματοποιήστε εκ νέου εκκίνηση.

-Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κάποιο αντικείμενο από την μπουγάδα στην πόρτα.

-Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Child Lock (Κλείδωμα για παιδιά). Μπορεί, εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Child Lock (Κλείδωμα για παιδιά), να εμφανιστεί το μήνυμα αυτό όταν ανοίγετε την πόρτα, ακόμα κι όταν το στεγνωτήριο δεν βρίσκεται σε λειτουργία.

-Εάν ο κωδικός πληροφοριών αυτός συνεχίσει να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Samsung.

NC, NC1

Ελέγξτε το φίλτρο

Πρόβλημα φίλτρου για το χνούδι

-Ελέγξτε τη διάταξη του φίλτρου για το χνούδι

-Εάν ο κωδικός πληροφοριών αυτός συνεχίσει να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Samsung.

NC2

Ελέγξτε το εσωτερικό καπάκι του εναλλάκτη θερμότητας

Πρόβλημα που σχετίζεται με το καπάκι του εσωτερικού εναλλάκτη θερμότητας

-Τσεκάρετε τη διάταξη του καπακιού του εσωτερικού εναλλάκτη θερμότητας.

-Εάν ο κωδικός πληροφοριών αυτός συνεχίσει να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Samsung.

5C, 5E

Ελέγξτε την αποστράγγιση

Κακή λειτουργία αποστράγγισης/ Κακή λειτουργία αντλίας αποστράγγισης/ Η αντλία αποστράγγισης έχει παγώσει/ Η δεξαμενή νερού έχει γεμίσει

-Βεβαιωθείτε ότι η αντλία αποστράγγισης δεν έχει καμφθεί ή υποστεί ζημιά.

-Εάν η αντλία έχει παγώσει, τυλίξτε την με μια πετσέτα που θα έχετε προηγουμένως εμποτίσει σε ζεστό νερό για περίπου δέκα λεπτά, προκειμένου να ξεπαγώσετε την αντλία.

-Αδειάστε την αντλία νερού, θέστε σε λειτουργία το στεγνωτήριο και πραγματοποιήστε και πάλι επανεκκίνηση.

-Εάν ο κωδικός πληροφοριών αυτός συνεχίσει να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα τοπικό τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Samsung.

tC, tE

Πρόβλημα σχετικά με τον αισθητήρα θερμοκρασίας του αέρα

-Καθαρίστε το φίλτρο για το χνούδι ή τον εναλλάκτη θερμότητας.

-Ελέγξτε για τυχόν έμφραξη του διχτυωτού πλέγματος για την αφαίρεση χνουδιού.

-Ελέγξτε εάν υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς το σύστημα αερισμού.

-Εάν ο κωδικός πληροφοριών αυτός συνεχίσει να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Samsung.

tC5, tE5

Πρόβλημα σχετικά με τον αισθητήρα θερμοκρασίας του συμπιεστή

-Περιμένετε δύο με τρία λεπτά.

-Συνδέστε στο ρεύμα και πραγματοποιήστε και πάλι επανεκκίνηση.

-Ελέγξτε για τυχόν έμφραξη του διχτυωτού πλέγματος για την αφαίρεση χνουδιού.

-Ελέγξτε εάν υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς το σύστημα αερισμού.

-Εάν ο κωδικός πληροφοριών αυτός συνεχίσει να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Samsung.

FIL + tEr

Ο βομβητής κουδουνίζει

Ο εναλλάκτης θερμότητας χρειάζεται καθάρισμα.

-Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας.

-Εάν ο κωδικός πληροφοριών αυτός συνεχίσει να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Samsung.

Σημείωση: 

  • Εάν εντοπίσετε κάποιον κωδικό πληροφοριών ο οποίος δεν αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα, αναζητήστε το εγχειρίδιο με τον συγκεκριμένο αριθμό μοντέλου.
  • Ο κωδικός πληροφοριών ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο.
  • Εάν δεν είναι δυνατή η απαλοιφή του κωδικού πληροφοριών από το πλυντήριό σας, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Samsung για περαιτέρω υποστήριξη.

Άλλοι κωδικοί πληροφοριών

Major information codes

Κωδικοί πληροφοριών

Λύσεις

3C, 3E

Ελέγξτε τη λειτουργία του κινητήρα inverter
-Επιχειρήστε επανεκκίνηση του κύκλου.

-Εάν ο κωδικός πληροφοριών αυτός συνεχίσει να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Samsung.

AC, AE

Πρόβλημα ηλεκτρονικού ελέγχου (Μη έγκυρη επικοινωνία).

-Επικοινωνήστε με ένα τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Samsung.

AC6, AE6

Ελέγξτε την επικοινωνία ανάμεσα στο κύριο PBA και το PBA του inverter.

-Επιχειρήστε επανεκκίνηση του κύκλου.

-Εάν ο κωδικός πληροφοριών αυτός συνεχίσει να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Samsung.

HC, HE

Υπερθέρμανση συμπιεστή/ Έλεγχος για τυχόν υψηλή θερμοκρασία του συστήματος θέρμανσης.

-Ελέγξτε τους διακόπτες κυκλώματος στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού σας για να διαπιστώσετε εάν έχουν μπλεχτεί. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο πραγματοποιήστε επαναφορά.

-Βγάλτε το στεγνωτήριο από το ρεύμα και ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίων του θερμαντικού στοιχείου. (Για μια τέτοιου είδους εργασία απαιτείται επίσημος ηλεκτρολόγος.)

-Καθαρίστε το φίλτρο για το χνούδι.

-Εάν ο κωδικός πληροφοριών αυτός συνεχίσει να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα τοπικό τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Samsung.

FC, FE

Μη έγκυρη συχνότητα πηγής ισχύος

-Επιχειρήστε επανεκκίνηση του κύκλου.

-Εάν ο κωδικός πληροφοριών αυτός συνεχίσει να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Samsung.

9C1/9E1

9C2/9E2

Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος της διάταξης ηλεκτρονικού ελέγχου.

-Ελέγξτε εάν η παροχή ρεύματος είναι σωστή.

-Ελέγξτε εάν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας. 

-Εάν ο κωδικός πληροφοριών αυτός συνεχίσει να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Samsung.

dF (λειτουργία απόψυξης)

Εσφαλμένος διακόπτης πόρτας

-Βγάλτε το στεγνωτήριο από το ρεύμα κι ελέγξτε για τυχόν χαλαρές συνδέσεις καλωδίων στο κύκλωμα πόρτας/διακόπτη κλειδώματος.

-Μπορεί να πρέπει να αλλάξετε ολόκληρη την κλειδωνιά/διακόπτη της πόρτας. -Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με ένα τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Samsung.

Σημείωση: 

  • Εάν εντοπίσετε κάποιον κωδικό πληροφοριών ο οποίος δεν αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα, αναζητήστε το εγχειρίδιο με τον συγκεκριμένο αριθμό μοντέλου.
  • Ο κωδικός πληροφοριών ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο.
  • Εάν δεν είναι δυνατή η απαλοιφή του κωδικού πληροφοριών από το πλυντήριό σας, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Samsung για περαιτέρω υποστήριξη.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας