Τι να κάνω αν το πλυντήριο μου σταματήσει απότομα να λειτουργεί;

Υπάρχει περίπτωση, μερικές φορές, το πλυντήριό σας να σταματήσει να λειτουργεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πρόκειται για κακή λειτουργία του προϊόντος. Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες. Εάν παρ' ό,τι ακολουθήσατε τις παρακάτω οδηγίες, δεν μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριό σας, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Samsung  για περαιτέρω υποστήριξη.

Πιθανές αιτίες διακοπής της λειτουργίας του μηχανήματος

Το πλυντήριο δεν θα εκτελέσει, για λόγους προστασίας, τις λειτουργίες στεγνώματος ή στυψίματος εάν η πόρτα δεν είναι κλειστή. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες και βρείτε λύση στο πρόβλημά σας. 

Βασικά σημεία ελέγχου

 • Κλείστε την πόρτα και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση) (Hold to Start) (Παρατεταμένο πάτημα για Έναρξη).
 • Εάν δεν υπάρχει επαρκής ισχύς ρεύματος, το πλυντήριο δεν θα εκτελεί προσωρινά τις λειτουργίες αποστράγγισης ή στυψίματος. (Μόλις υπάρξει και πάλι επαρκής τροφοδοσία, το πλυντήριο θα λειτουργήσει και πάλι κανονικά.)
 • Η συσκευή μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι έχει προσωρινά σταματήσει κατά τη διάρκεια ενός κύκλου στεγνώματος, π.χ. πρόγραμμα για μάλλινα ή περίοδος μουλιάσματος.
 • Ελέγξτε εάν έχει κολλήσει κάποιο κέρμα ή ένα άλλο ξένο αντικείμενο στο φίλτρο υπολειμμάτων (μόνο στα πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης).

Άλλες πιθανές αιτίες

 • Ελέγξτε εάν ο κωδικός πληροφοριών εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει έμφραξη του φίλτρου υπολειμμάτων. (Μόνο στα πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης)
 • Βεβαιωθείτε ότι η αντλία αποστράγγισης δεν κάμπτεται πουθενά μέχρι το σύστημα αποστράγγισης.
 • Βεβαιωθείτε ότι η αντλία αποστράγγισης δεν κάμπτεται πουθενά μέχρι το σύστημα αποστράγγισης, καθώς κι ότι δεν παρουσιάζει έμφραξη ή δεν έχει παγώσει.
Διακοπή λειτουργίας πλυντηρίου.

Σημείωση:

 • Ο σχεδιασμός του πίνακα ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει από εκείνον του μοντέλου σας.
 • Η εικόνα αυτή είναι απλώς ένα δείγμα στα Αγγλικά. Διατίθεται, ωστόσο, και στη γλώσσα της χώρας σας.

SUD

Πάρα πολλές φυσαλίδες λόγω υπερβολικής ποσότητας απορρυπαντικού.

Λύση

 • Για να απαλλαχθείτε από τις φυσαλίδες, προσθέστε έναν Κύκλο ξεβγάλματος.
 • Χρησιμοποιείτε μικρή (κατάλληλη) ποσότητα απορρυπαντικού. 

 

5C/5E

Κακή λειτουργία αποστράγγισης.

Λύση

 • Βεβαιωθείτε ότι η αντλία αποστράγγισης δεν έχει τσακίσει ή παγώσει, καθώς επίσης κι ότι δεν έχει φράξει λόγω ξένων σωμάτων.
 • Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων, καθώς μπορεί να έχει φράξει.

 

Ub/UE

 • Το στύψιμο δεν λειτουργεί.
 • Εάν πλένετε μόνο ένα αντικείμενο, όπως για παράδειγμα ένα μπουρνούζι ή ένα τζην, μπορεί το τελικό αποτέλεσμα του στυψίματος να μην είναι ικανοποιητικό και να εμφανιστεί στην οθόνη ο κωδικός πληροφοριών Ub/UE.

Λύση

 • Όταν εμφανιστεί αυτός ο κωδικός, διακόψτε προσωρινά τη λειτουργία της συσκευής και μεταφέρετε την μπουγάδα που έχει γύρει προς τη μια πλευρά του κάδου, επιτυγχάνοντας κατ' αυτό τον τρόπο την ισορροπία του.
 • Εάν η μπουγάδα είναι πολύ μικρή, προσθέτετε μια ή δυο πετσέτες στο τύμπανο και ξεκινήστε τον κύκλο Rinse/Spin (Ξέβγαλμα/Στύψιμο).

Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο υπολειμμάτων 5 ή 6 φορές τον χρόνο, αποτρέποντας κατ' αυτό τον τρόπο την έμφραξή του. 

Βήμα 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα από την κάτω δεξιά πλευρά του μηχανήματος.

Βήμα 2. Αποσπάστε τον θαλαμίσκο υπολειμμάτων και αποστραγγίξτε το νερό.

Βήμα 3. Ελέγξτε εάν υπάρχουν ξένες ουσίες στο εσωτερικό του θαλαμίσκου υπολειμμάτων και καθαρίστε τον.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον καθαρισμό του φίλτρου υπολειμμάτων μέσω της ενότητας 1)Τρόπος εκτέλεσης της λειτουργίας βαθμονόμησης στο πλυντήριό μου. ή την 2)Τρόπος αποστράγγισης του πλυντηρίου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σημείωση:

 • Μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι πρόσβασης στο φίλτρο υπολειμμάτων εισάγοντας ένα κέρμα ή ένα κλειδί στη σχισμή πάνω από τον πίνακα πρόσβασης και πιέζοντάς το ελαφρώς στη συνέχεια για να ανοίξει.
 • Προτού ανοίξετε το καπάκι, τοποθετήστε από κάτω μια πετσέτα ή ένα καλάθι αποτρέποντας τυχόν βλάβη στο δάπεδο από το νερό.

Ελέγξτε για τυχόν τσάκιση της αντλίας αποστράγγισης

 • Θα πρέπει να ελέγχετε το περιβάλλον εγκατάστασης της αντλίας αποστράγγισης σύμφωνα με το εγχειρίδιο του πλυντηρίου που χρησιμοποιείτε.
 • Το ύψος εγκατάστασης της αντλίας αποστράγγισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν που χρησιμοποιείται.
 • Εάν το ύψος εγκατάστασης της αντλίας αποστράγγισης δεν είναι εκείνο που συνιστάται στο εγχειρίδιο, μπορεί να μην είναι δυνατή η αποστράγγιση λόγω του φαινομένου του σιφωνισμού, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αντίστροφη ροή.
 • Βεβαιωθείτε ότι η αντλία αποστράγγισης δεν παρουσιάζει τσάκιση ή έμφραξη.

Ελέγξτε για τυχόν έμφραξη της αντλίας αποστράγγισης

 • Τον χειμώνα, το νερό που μένει στην αντλία αποστράγγισης μπορεί να παγώσει και να μην είναι δυνατή η αποστράγγισή του (φραγμένο).
 • Εάν έχει παγώσει η αντλία αποστράγγισης, ρίξτε ζεστό νερό στο πλυντήριο και αποστραγγίξτε το. Το ζεστό νερό θα λιώσει τον πάγο που έχει σχηματιστεί στην αντλία αποστράγγισης (Δοκιμάστε πολλές φορές μέχρι να λιώσει ο πάγος εάν κρίνεται απαραίτητο).
 • Από την άλλη είναι απαραίτητο να ελέγξετε για τυχόν εμπόδια στο κέντρο της αντλίας αποστράγγισης.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας