Τρόπος εκτέλεσης της λειτουργίας βαθμονόμησης του πλυντηρίου

Το πλυντήριό σας Samsung ανιχνεύει αυτόματα το βάρος των ρούχων. Η ενέργεια αυτή συμβάλλει στην ανίχνευση και κατανομή του φορτίου και τη βελτίωση της απόδοσης του μηχανήματος. Για ακόμα πιο ακριβή υπολογισμό του βάρους, εκτελέστε τη λειτουργία βαθμονόμησης αμέσως μετά την εγκατάσταση του πλυντηρίου.

Τι είναι η λειτουργία βαθμονόμησης;

 

Συνιστάται η εκτέλεση της λειτουργίας βαθμονόμησης πριν από την έναρξη της πλύσης ή μετά την εγκατάσταση ή μετακίνηση του πλυντηρίου σας. Τα πλυντήρια Samsung ανιχνεύουν αυτόματα το βάρος των ρούχων και ελέγχουν τη στάθμη του νερού. Επιπλέον, όταν το πλυντήριο διαθέτει αυτόματη ανίχνευση και κατανομή φορτίου, αποτρέπεται ο υπερβολικός θόρυβος και οι κραδασμοί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία βαθμονόμησης σε περίπτωση μεταβολής της ανιχνευθείσας τιμής του βάρους ή όταν θέλετε μια ανίχνευση ακριβείας για το πλυντήριο.

 

Διάρκεια της λειτουργίας βαθμονόμησης

Η λειτουργία βαθμονόμησης διαρκεί συνήθως 3 ή 5 λεπτά. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, εξαρτάται από το μοντέλο που έχετε.

λειτουργία βαθμονόμησης

Σημείωση:  

 • Προτού εκτελέσετε τη λειτουργία βαθμονόμησης, βεβαιωθείτε ότι το τύμπανο είναι άδειο.
 • Ο σχεδιασμός του πίνακα ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει από εκείνον του μοντέλου σας.
 • Η εικόνα αυτή είναι απλώς ένα δείγμα στα Αγγλικά. Διατίθεται, ωστόσο, και στη γλώσσα της χώρας σας.

Χρήση κουμπιών Temp (Θερμ.) και Delay End (Επιλογή λήξης προγράμματος) (+)

 

Βήμα 1. Αφαιρέστε όλα τα ρούχα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο του μηχανήματος.

Βήμα 2. Απενεργοποιήστε και στη συνέχεια ενεργοποιήστε και πάλι το πλυντήριο.

Βήμα 3. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Βαθμονόμησης, κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα κουμπιά Temp. (Θερμ.) και Delay End (Επιλογή λήξης προγράμματος) (+) για 3 δευτερόλεπτα. (Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Cb.)

Βήμα 4. Πατήστε START/PAUSE (ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ) για εκτέλεση του Κύκλου βαθμονόμησης.

Βήμα 5. Το τύμπανο θα περιστραφεί δεξιόστροφα και αριστερόστροφα για περίπου 3 λεπτά.

Βήμα 6. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, θα εμφανιστεί στην οθόνη το "0" και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα το πλυντήριο.

βαθμονόμηση του πλυντηρίου εμπρόσθιας φόρτωσης

Σημείωση:

 • Ο σχεδιασμός του πίνακα ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει από εκείνον του μοντέλου σας.
 • Η εικόνα αυτή είναι απλώς ένα δείγμα στα Αγγλικά. Διατίθεται, ωστόσο, και στη γλώσσα της χώρας σας.
 • Προσθέστε τον δοκιμαστικό κύκλο προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος. (Μόνο για τα μοντέλα που ισχύει κάτι τέτοιο).

Βήμα 1. Αφαιρέστε όλα τα ρούχα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο του μηχανήματος.

Βήμα 2. Ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Temp. (Θερμ.) και Delay End (Επιλογή λήξης προγράμματος) για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.

Βήμα 3. Για ενεργοποίηση της λειτουργίας Βαθμονόμησης πατήστε START/PAUSE (ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ).

Βήμα 4. Η διάταξη προώθησης του νερού περιστρέφεται δεξιόστροφα και αριστερόστροφα για περίπου 1 λεπτό.

Βήμα 5. Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία βαθμονόμησης, θα εμφανιστεί στην οθόνη το "0" και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα το πλυντήριο.

βαθμονόμηση του πλυντηρίου άνω φόρτωσης

Σημείωση: 

 • Προτού εκτελέσετε τη λειτουργία Βαθμονόμησης, βεβαιωθείτε ότι το τύμπανο είναι άδειο.
 • Ο σχεδιασμός του πίνακα ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει από εκείνον του μοντέλου σας.
 • Η εικόνα αυτή είναι απλώς ένα δείγμα στα Αγγλικά. Διατίθεται, ωστόσο, και στη γλώσσα της χώρας σας.

Για βαθμονόμηση του πάνω πλυντηρίου

Βήμα 1. Αφαιρέστε όλα τα ρούχα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο του μηχανήματος. 

Βήμα 2. Για ενεργοποίηση του πλυντηρίου, πατήστε POWER (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) στον πίνακα ελέγχου του πάνω πλυντηρίου.

Βήμα 3. Πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά COTTON (ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ) και Temp. (Θερμ.) για 3 δευτερόλεπτα. 

Βήμα 4. Για εκκίνηση της Βαθμονόμησης, πατήστε START/PAUSE (ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ).

Βήμα 5. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η πόρτα είναι κλειδωμένη και ο κάδος συνεχίζει να περιστρέφεται δεξιόστροφα και αριστερόστροφα για κάμποσα λεπτά.

Βήμα 6. Όταν η λειτουργία ολοκληρωθεί, απενεργοποιείται αυτόματα το επάνω πλυντήριο. 

 

Για βαθμονόμηση του κάτω πλυντηρίου

Βήμα 1. Αφαιρέστε όλα τα ρούχα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο του μηχανήματος.

Βήμα 2. Για ενεργοποίηση του πλυντηρίου, πατήστε POWER (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) στον πίνακα ελέγχου του κάτω πλυντηρίου. 

Βήμα 3. Πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Temp. (Θερμ.) και Delay End (Επιλογή λήξης προγράμματος) στον πίνακα ελέγχου του κάτω πλυντηρίου για 3 δευτερόλεπτα. 

Βήμα 4. Για εκκίνηση της Βαθμονόμησης πατήστε START/PAUSE (ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ) στον πίνακα ελέγχου του κάτω πλυντηρίου.

Βήμα 5. Όταν η λειτουργία ολοκληρωθεί, απενεργοποιείται αυτόματα το κάτω πλυντήριο. 

 

βαθμονόμηση στο πλυντήριο flexwash

Σημείωση: 

 • Προτού εκτελέσετε τη λειτουργία Βαθμονόμησης, βεβαιωθείτε ότι το τύμπανο είναι άδειο.
 • Το κάτω πλυντήριο αντί να περιστρέφει τον κάδο, περιστρέφει το τύμπανο.
 • Ο σχεδιασμός του μηχανήματος ενδέχεται να διαφέρει από εκείνον του μοντέλου σας.
 • Σε περίπτωση όπου καμία από αυτές τις μεθόδους δεν αποδεικνύεται αποτελεσματική για το μηχάνημά σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα support.com και κάντε λήψη του πλήρους εγχειριδίου χρήσης του πλυντηρίου σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Εάν το πλυντήριό σας σταματήσει ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Εάν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά το πλυντήριό σας μετά από την αλλαγή ή την εγκατάσταση, φροντίστε πριν από το πλύσιμο των ρούχων να εκτελέσετε τη λειτουργία βαθμονόμησης. Ελέγξτε την ίδια στιγμή το πλυντήριο και το πρόγραμμα της επιλογής σας. 

Σημείωση: Προσθέστε τον δοκιμαστικό κύκλο προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος. (Μόνο για τα μοντέλα που ισχύει κάτι τέτοιο)

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας