Συμβουλές χρήσης της Smart TV

Συμβουλές χρήσης της Smart TV

Απολαύστε τις νέες δυνατότητες των μοντέλων Smart TV του 2020

Device Care

Πώς να χρησιμοποιήσω το Device Care στην Samsung Smart τηλεόραση μου

Device Care Device Care

Απομακρυσμένη Πρόσβαση

Πώς να χρησιμοποιήσετε την Απομακρυσμένη Πρόσβαση στην Samsung Smart τηλεόρασή σας.

 Απομακρυσμένη Πρόσβαση  Απομακρυσμένη Πρόσβαση

Q-Symphony

Γνωρίστε τις νέες καινοτόμες δυνατότητες των μοντέλων για το 2020

Q-Symphony Q-Symphony

Tap View και το Multi View

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Tap View και το Multi View

 Tap View και το Multi View  Tap View και το Multi View