Πώς να χρησιμοποιήσω το Device Care στην Samsung Smart τηλεόρασή μου

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την τηλεόρασή σας, μπορεί να σκέφτεστε ότι θα ήταν καλύτερα να κάνετε επαναφορά των ρυθμίσεων και να ξεκινήσετε από την αρχή. Παρόλο που κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτελεί μία από τις λύσεις για το πρόβλημά σας, μπορεί να μην είναι απαραίτητο. Η τηλεόρασή σας διαθέτει διάφορους ενσωματωμένους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους, που σας βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων με το βίντεο, την εικόνα, τον ήχο και πολλά άλλα πράγματα.

Βελτιστοποιήστε την τηλεόρασή σας με το Device Care

Το Device Care είναι ένα διαγνωστικο λογισμικό τηλεοράσεων, το οποίο βασίζεται στα δεδομένα της τηλεόρασης και δείχνει την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας της τηλεόρασης με μια ματιά. Όταν εισέλθετε στο μενού Έναρξη Device Care, το Device Care πραγματοποιεί διάγνωση της τηλεόρασής σας και δείχνει τη λίστα των προβλημάτων και την τρέχουσα κατάσταση της. Η κατάσταση λειτουργίας της τηλεόρασης περιγράφεται σε 2 φάσεις και χωρίζεται σε Καλή και Μέτρια. Αποκτήστε πρόσβαση στο Device Care στο Μενού υποστήριξης πελατών.
 

Επίσης, μπορείτε πραγματοποιείτε έλεγχο και καθαρισμό του χώρου αποθήκευσής σας, να εκτελείτε διάγνωση προβλημάτων οι ίδιοι ή να ζητήσετε τεχνική υποστήριξη. Κατά την ολοκλήρωση της διάγνωσης της τηλεόρασης, διαγράφεται η προσωρινή μνήμη και κλείνουν οι εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται στο παρασκήνιο, για να απελευθερωθεί μνήμη. Ακολουθήστε τον παρακάτω οδηγό για τον τρόπο εκτέλεσης σάρωσης σε μια τηλεόραση Samsung μέσω του Device Care.

κεντρικός πίνακας device care qled
category

Κατηγορία

Κατάσταση

Μέτρια

Διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης flash 0% (όπως προβάλλεται στο UI), λιγότερα από 70 MB χώρου αποθήκευσης RW διαθέσιμα

Καλή

Όλες οι άλλες περιπτώσεις εκτός της Μέτριας κατάστασης

Με την έναρξη του Device Care, εκτελούνται σαρώσεις στην τηλεόραση για τη βελτιστοποίηση της και τη διάγνωση της κατάστασής της, όπως π.χ. πρόβλημα με θολή εικόνα ή ανεπαρκής χώρος αποθήκευσης. Πατήστε το κουμπί Έναρξη Device Care στο μέσο της οθόνης και, στη συνέχεια, το ενσωματωμένο πρόγραμμα διάγνωσης θα ελέγξει την κατάσταση της τηλεόρασης. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα εμφανιστεί στην οθόνη.
 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τον τρόπο σάρωσης της τηλεόρασης με το Device Care.
 

Βήμα 1. Πατήστε το κουμπί αρχικής οθόνης στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις.

ρυθμίσεις device care qled

Βήμα 2. Στο μενού Ρυθμίσεις, περιηγηθείτε στην επιλογή Υποστήριξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Device Care.

ρυθμίσεις device care qled μενού ήχου

Βήμα 3. Επιλέξτε Έναρξη Device Care στο μέσο της οθόνης για να ξεκινήσει η σάρωση.

έναρξη device care qled

Η επιλογή διαχείρισης χώρου αποθήκευσης στο μενού Device Care, επιτρέπει τον έλεγχο και την οργάνωση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται εκείνη τη στιγμή στην τηλεόραση. Εάν θέλετε να διαγράψετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, επιλέξτε το κουμπί Διαγραφή επάνω δεξιά, για να διαγράψετε την επιλεγμένη εφαρμογή. Επιπλέον, εάν κάνετε κλικ στο κουμπί προβολής λεπτομερειών σε κάθε εφαρμογή, μπορείτε να ελέγξετε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως τη συνολική χωρητικότητα που καταλαμβάνει η εφαρμογή, τα αποθηκευμένα δεδομένα και την προσωρινή μνήμη δεδομένων.
 

 • Διαγραφή: Επιλέξτε την εγκατεστημένη εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.
qled device care διαχείριση χώρου αποθήκευσης
 • Προβολή λεπτομερειών: Ελέγξτε τα τρέχοντα δεδομένα και τη χρήση της προσωρινής μνήμης από την εφαρμογή και διαγράψτε δεδομένα και προσωρινή μνήμη.
qled device care διαχείριση χώρου αποθήκευσης προβολή λεπτομερειών

Σημείωση: Κατά τη διαγραφή εφαρμογών, δεν θα επιλεγούν οι προεπιλεγμένες εγκατεστημένες εφαρμογές.

Στο μενού Αυτοδιάγνωση, μπορείτε να ελέγξετε απευθείας τις διάφορες καταστάσεις της τηλεόρασής σας, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάποια ανωμαλία στη λειτουργία της. Εάν η ίδια η τηλεόραση προκαλεί προβλήματα, χρησιμοποιήστε τις δοκιμές βίντεο, εικόνας και ήχου για να τα εντοπίσετε. Σε αυτό το μενού μπορείτε επίσης να ελέγξετε το HDMI, το σήμα του δικτύου και τη σύνδεση Smart Hub.

qled device care αυτοδιάγνωση πίνακας μενού
 • Δοκιμή βίντεο: Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την ποιότητα βίντεο της τηλεόρασής σας, επιλέξτε "Δοκιμή βίντεο". Θα γίνει αναπαραγωγή του δοκιμαστικού βίντεο στην υψηλότερη ποιότητα της τηλεόρασής σας. Στη συνέχεια, κοιτάξτε προσεκτικά την οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα, εξετάζοντας για ελαττώματα.
qled device care αυτοδιάγνωση παράδειγμα βίντεο
 • Δοκιμή εικόνας: Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την ποιότητα της εικόνας της τηλεόρασής σας, επιλέξτε "Δοκιμή εικόνας". Θα εμφανιστεί η δοκιμαστική εικόνα. Στη συνέχεια, κοιτάξτε προσεκτικά την οθόνη για 5 δευτερόλεπτα, εξετάζοντας για ελαττώματα.
 • Δοκιμή ήχου: Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την ποιότητα ήχου της τηλεόρασής σας, επιλέξτε "Δοκιμή ήχου". Θα γίνει αναπαραγωγή της δοκιμαστικής μελωδίας με την τρέχουσα διάταξη ήχου. Στη συνέχεια, ακούστε προσεκτικά, εξετάζοντας εάν ο ήχος ακούγεται κανονικά.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων HDMI: Με αυτή τη δοκιμή, γίνεται διάγνωση για να διαπιστωθεί εάν το καλώδιο HDMI είναι κανονικά συνδεδεμένο στη θύρα HDMI της τηλεόρασης. Επιλέξτε τη θύρα HDMI της εξωτερικής συσκευής προς έλεγχο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να αρχίσει η διάγνωση.
device care αυτοδιάγνωση αντιμετώπιση προβλημάτων HDMI
 • Πληροφορίες σήματος: Για να ελέγξετε το σήμα της τρέχουσας εξωτερικής συσκευής, επιλέξτε "Πληροφορίες σήματος". Επίσης, μπορείτε να δοκιμάσετε το καλώδιο HDMI και να ελέγξετε το ιστορικό σήματος.
 • Δοκιμή σύνδεσης Smart Hub: Με αυτή τη δοκιμή, γίνεται διάγνωση της ασύρματης σύνδεσης δικτύου. Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά για την εκτέλεση των δοκιμών DNS, αποκλεισμού ISP κ.λπ.
 • Επαναφορά Smart Hub: Μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του Smart Hub, των ληφθέντων εφαρμογών, καθώς και των λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι στην τηλεόραση με το PIN.

Σημείωση: 

 • Το βίντεο/η εικόνα που φαίνεται στη δοκιμή έχει την καλύτερη ποιότητα που μπορεί να παρέχει η τηλεόρασή σας. Ωστόσο, η ποιότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την πηγή που χρησιμοποιείται.
 • Εάν εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα με τη δοκιμή, η τηλεόραση ενδεχομένως έχει πρόβλημα. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Samsung για βοήθεια.

Σημείωση: Τα στιγμιότυπα και τα μενού της συσκευής αποτελούν παράδειγμα στην Αγγλική γλώσσα, αλλά είναι διαθέσιμα στη γλώσσα της χώρας σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας