Η τηλεόραση σας ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μόνη της

Αν η τηλεόραση σας επανεκκινείται ή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από μόνη της, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα.

Samsung τηλεόραση

Προσοχή: Αν έχετε δοκιμάσει όλες τις παρακάτω λύσεις, αλλά εξακολουθείτε να έχετε το ίδιο πρόβλημα, η τηλεόραση σας μπορεί να έχει πρόβλημα υλικού ή να χρειάζεται ενημέρωση λογισμικού. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω βοήθεια.

Απενεργοποιήστε εξωτερικές συσκευές

Είναι πιθανό η τηλεόραση σας να ελέγχεται από άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση.

1 Αποσυνδέστε την τηλεόραση σας από την παροχή ενέργειας.
2 Αποσυνδέστε την τηλεόραση από όλα τα δίκτυα Wi-Fi.
3 Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές HDMI μαζί με κονσόλες παιχνιδιών και υπολογιστές.
4 Περιμένετε αρκετά λεπτά, και στη συνέχεια συνδέστε ξανά την τηλεόραση στην παροχή ενέργειας.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι τη συνδέετε στην πρίζα απευθείας, χωρίς χρήση καλωδίων επέκτασης.

5 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και σταδιακά συνδέστε ξανά τις συσκευές σας, μια τη φορά.
Ελέγξτε το κουτί One Connect box

Ορισμένες τηλεοράσεις συνοδεύονται από ένα One Connect box που σας επιτρέπει να συνδέετε τις εξωτερικές συσκευές σας όπως κονσόλες παιχνιδιών και συσκευές DVD στο κουτί και όχι στο πίσω μέρος της τηλεόρασης σας. Μπορεί να χρειαστεί να ελέγξετε τις συνδέσεις:

1 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο One Connect είναι συνδεδεμένο στη θύρα One Connect στο πίσω μέρος της τηλεόρασης σας.
2 Βεβαιωθείτε ότι το άλλο άκρο του καλωδίου είναι συνδεδεμένο στο One Connect box σας.
3 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής είναι συνδεδεμένο στο One Connect box και το άλλο άκρο είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα.
4 Βεβαιωθείτε ότι όλες τις εξωτερικές συσκευές είναι κατάλληλα συνδεδεμένες στο One Connect box.
Ενημέρωση λογισμικού

Ελέγξτε αν υπάρχουν ενημερώσεις λογισμικού διαθέσιμες για την τηλεόραση σας. Συχνά αυτές περιλαμβάνουν επιδιορθώσεις που διορθώνουν τα ζητήματα που αντιμετωπίζετε.

 

Αν η τηλεόραση σας είναι συνδεδεμένη στο Internet, ο ευκολότερος τρόπος για να την ενημερώσετε είναι μέσω του μενού Ρυθμίσεις. Ωστόσο, μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό και μέσω USB.

Απενεργοποιείστε τις ρυθμίσεις στη Λύση Eco

Η λειτουργία Λύση Eco θα απενεργοποιήσει την τηλεόραση μετά από περιόδους αδράνειας. Αν η τηλεόραση σας απενεργοποιείται από μόνη της, θα μπορούσατε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σε αυτή τη λειτουργία.

1

Πηγαίνετε στο μενού Ρυθμίσεις στην TV σας.

2 Επιλέξτε «Γενικές».
3 Επιλέξτε “Λύση Eco”.
4 Επεκτείνετε το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται πριν απενεργοποιηθεί από μόνη της η τηλεόραση αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στην ενότητα «Αυτόματη Απενεργοποίηση».
Εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μια επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων θα επαναφέρει την τηλεόραση στην αρχική της ρύθμιση, δηλαδή θα χάσετε όλα τα αποθηκευμένα κανάλια, ρυθμίσεις ρολογιού, χρονόμετρα και άλλες εξατομικευμένες ρυθμίσεις. Θα πρέπει να τις δημιουργήσετε ξανά μετά την επαναφορά.

1

Πηγαίνετε στο μενού Ρυθμίσεις στην τηλεόραση σας.

2 Επιλέξτε «Υποστήριξη».
3 Επιλέξτε «Αυτόματος Διαγνωστικός Έλεγχος»
4 Επιλέξτε «Επαναφορά».

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας