Τι να κάνετε αν η Smart TV σας δεν συνδέεται στο Internet

Η δυνατότητα της Smart TV σας να συνδέεται στο Internet είναι αυτό που την ξεχωρίζει από μια κανονική τηλεόραση.  Αν η τηλεόραση σας έχει πρόβλημα σύνδεσης στο Internet, υπάρχουν ορισμένα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να διαγνώσετε το πρόβλημα μόνοι σας και να την επαναφέρετε σε λειτουργία.

Προσοχή: Χρησιμοποιείστε τα κουμπιά Left, Right, Up ή Down στο OneRemote σας για να πλοηγηθείτε σε ένα μενού και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Select για επιβεβαίωση.

Επανεκκίνηση τηλεόρασης

Πρώτα, προσπαθήστε να επανεκκινήσετε την τηλεόρασή σας για να καθαρίσετε όλα τα δεδομένα κρυφής μνήμης και τα cookies.

1 Πιέστε και κρατήστε το κουμπί Power στο OneRemote μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το λογότυπο της Samsung.
Πιέστε και κρατήστε το κουμπί Power στο OneRemote
2 Ελέγξτε ξανά αν η τηλεόραση σας εντοπίζει το δίκτυό σας. Αν δεν είναι ακόμα σε θέση να συνδεθεί στο Internet, δοκιμάστε να εκτελέσετε μια Δοκιμή Κατάστασης Δικτύου.
Εκτέλεση Δοκιμής Κατάστασης Δικτύου

Αν κάνατε επανεκκίνηση της τηλεόρασης σας και η σύνδεση ακόμα δεν λειτουργεί κανονικά, μπορείτε να εκτελέσετε μια Δοκιμή Κατάστασης Δικτύου για να σας βοηθήσει να διαγνώσετε το πρόβλημα.

1

Πιέστε το κουμπί Home στο OneRemote σας.

Πιέστε το κουμπί Home στο Samsung OneRemote σας
2

Χρησιμοποιείστε τα κουμπιά Left και Right στο OneRemote σας για να πλοηγηθείτε στις «Ρυθμίσεις».

Επιλέξτε το μενού Ρυθμίσεις στη Samsung Smart TV σας
3 Επιλέξτε «Γενικές».
Επιλέξτε Γενικές στο μενού Ρυθμίσεις στη Samsung Smart TV σας
4 Επιλέξτε «Δίκτυο».
Επιλέξτε το μενού Δίκτυο στη Samsung Smart TV σας
5 Επιλέξτε «Κατάσταση Δικτύου» για να εκτελέσετε τη δοκιμή.
Επιλέξτε Κατάσταση Δικτύου στη Samsung Smart TV σας
6 Η Δοκιμή Κατάστασης Δικτύου θα ολοκληρωθεί και θα παρουσιάσει την κατάστασης της σύνδεσής δικτύου σας. Προσέξτε ιδιαιτέρως μηνύματα σφαλμάτων και αν το πρόβλημα είναι ανάμεσα στην τηλεόραση και το δρομολογητή σας ή ανάμεσα στο δρομολογητή σας και το Internet.
Ελέγξτε το αποτέλεσμα της Δοκιμής Κατάστασης Δικτύου στη Samsung Smart TV σας

Αν υπάρχει ένα κόκκινο χ ανάμεσα στην τηλεόραση και το δρομολογητή, αυτό σημαίνει ότι είτε:
 

  • Η τηλεόρασή σας δεν εντοπίζει το οικιακό σας δίκτυο, ή
  • Η τηλεόρασή σας ανιχνεύει το δίκτυο αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί σε αυτό
     

Αν υπάρχει ένα κόκκινο χ ανάμεσα στο δρομολογητή σας και το σύμβολο της Γης, αυτό σημαίνει ότι:
 

  • Υπάρχει πρόβλημα ανάμεσα στο οικιακό σας δίκτυο και τον Πάροχο Υπηρεσιών Internet (ISP).
Ελέγξτε τις Ρυθμίσεις Δικτύου
1

Πιέστε το κουμπί Home στο OneRemote σας.

Πιέστε το κουμπί Home στο Samsung OneRemote
2

Χρησιμοποιείστε τα κουμπιά Left και Right στο OneRemote σας για να πλοηγηθείτε στις «Ρυθμίσεις».

Επιλέξτε το μενού Ρυθμίσεις στη Samsung Smart TV σας
3 Επιλέξτε «Γενικές».
Επιλέξτε Γενικές στο μενού Ρυθμίσεις στη Samsung Smart TV σας
4 Επιλέξτε «Δίκτυο».
Επιλέξτε το μενού Δίκτυο στη Samsung Smart TV σας
5 Επιλέξτε «Άνοιγμα Ρυθμίσεων Δικτύου».
Επιλέξτε Άνοιγμα Ρυθμίσεων Δικτύου στη Samsung Smart TV σας
6 Επιλέξτε «Ασύρματο».
Επιλέξτε Ασύρματο στις Ρυθμίσεις Δικτύου στη Samsung Smart TV σας
7 Θα εμφανιστεί μια λίστα δικτύων στην οθόνη.
Θα εμφανιστεί μια λίστα δικτύων στην οθόνη της Samsung Smart TV σας
8 Αν το δίκτυό σας είναι κρυμμένο, εμφανίστε το.

Τα δίκτυα Wi-Fi μπορεί να επισημαίνονται ως κρυμμένα σαν μέτρο προστασίας για να μην εμφανίζονται κατά την αναζήτηση δικτύου. Στους περισσότερους δρομολογητές αυτή δεν είναι μια προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Αν το δίκτυό σας είναι κρυμμένο, μπορείτε ακόμα να προσπαθήσετε να συνδεθείτε εισάγοντας δια χειρός το όνομα του δικτύου αντί να το επιλέξετε από τη λίστα. Τα κουμπιά στην οθόνη θα πρέπει να υποδεικνύουν πως γίνεται αυτό (μπορεί να χρειαστεί να κυλήστε το δρομέα στο τέλος των δικτύων που εντοπίστηκαν), ή να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης για συγκεκριμένες οδηγίες.

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο κρυμμένο δίκτυο, εμφανίστε το δίκτυο κατά την επίλυση προβλημάτων. Στη συνέχεια, ελέγξτε ξανά τη λίστα δικτύων της τηλεόρασης σας για να δείτε αν εμφανίζεται. Αφού ολοκληρώσετε την επίλυση προβλημάτων, μπορείτε να το κρύψετε πάλι.

9 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου σας.

Οι απαιτήσεις δικτύου διαφέρουν από τηλεόραση σε τηλεόραση και καταγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Για παράδειγμα, τα μοντέλα του 2018 NU6***, NU71**, NU72**, και NU73** υποστηρίζουν μόνο δίκτυα 2.4Ghz. Δεν θα εντοπίσουν δίκτυα 5GHz.

Αν το δίκτυο δεν τηρεί τις προδιαγραφές της τηλεόρασης , η τηλεόραση δεν θα μπορέσει να το βρει ή να συνδεθεί σε αυτό.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για οικιακά δίκτυα είναι καλές.  Ωστόσο, αν οι ρυθμίσεις δικτύου έχουν προσαρμοστεί, επιβεβαιώστε ότι πληρούν τις προδιαγραφές της τηλεόρασης.

Προσοχή: Είναι επίσης καλή ιδέα να βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό του δρομολογητή σας είναι ενημερωμένο.

10 Αν η τηλεόραση μπορεί να βρει το δίκτυο Wi-Fi αλλά δεν συνδέεται στο Internet, προσπαθήστε να επαναφέρετε το δίκτυο. Από το μενού «Δίκτυο», επιλέξτε «Επαναφορά Δικτύου».
Επιλέξτε Επαναφορά Δικτύου στο μενού Δίκτυο στη Samsung Smart TV σας
Μειώστε τον αριθμό συνδεδεμένων συσκευών στο δίκτυο

Αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές Wi-Fi από το δίκτυο και μετά δοκιμάστε να συνδέσετε την τηλεόραση. Αν λειτουργήσει αυτό εκεί που όλα τα προηγούμενα βήματα απέτυχαν, σημαίνει ότι έχετε περισσότερες συσκευές συνδεδεμένες από αυτές που μπορεί να αντέξει ο δρομολογητής σας και θα πρέπει να κάνετε αναβάθμιση στο δρομολογητή σας ή να συνδέετε λιγότερες συσκευές.

Επανεκκινήστε το δίκτυο
1 Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές που συνδέονται με το δίκτυο (όπως δρομολογητή, μόντεμ κλπ.) και την τηλεόραση.
2 Ξεκινώντας από τον τοίχο που προέρχεται το σήμα του Internet, συνδέστε την πρώτη συσκευή και αφήστε την να ολοκληρώσει την εκκίνηση.
3 Δημιουργώντας μια διαδρομή ανάμεσα στο σήμα του Internet και την τηλεόραση, συνδέστε την επόμενη συσκευή στη διαδρομή και αφήστε την να ολοκληρώσει την εκκίνηση. Επαναλάβετε έως ότου να συνδεθούν ξανά όλες οι συσκευές στη διαδρομή, συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης.
4 Προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο.
Προσπαθήστε να εντοπίσετε ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης

Αν είναι διαθέσιμη μια φορητή συσκευή με λειτουργία ασύρματου σημείου πρόσβασης, δημιουργήστε ένα δίκτυο και προσπαθήστε να συνδέσετε την τηλεόραση στο ασύρματο σημείο πρόσβασης. Αν είναι διαθέσιμα και άλλα δίκτυα, μπορείτε να τα δοκιμάσετε και αυτά.
 

Αν αυτό λειτουργήσει και η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί στο Internet σε άλλο δίκτυο, δεν απαιτείται βοήθεια. Το πρόβλημα αφορά το δίκτυο με το οποίο δεν μπορείτε να συνδεθείτε. Επικοινωνήστε με τον Πάροχο Υπηρεσιών Internet αν σας παρείχε το δρομολογητή, ή τον κατασκευαστή του δρομολογητή, αν αγοράστηκε ξεχωριστά.
 

Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε τις ρυθμίσεις αυτού του δικτύου με το πρώτο δίκτυο για να δείτε τι προκαλεί το πρόβλημα, ή απλά χρησιμοποιείστε το δεύτερο δίκτυο.

Αν δοκιμάσατε τα παραπάνω βήματα και η τηλεόραση δεν μπορεί να εντοπίσει ακόμα κανένα δίκτυο, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη της Samsung για να ζητήσετε βοήθεια.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας