Τι πρέπει να κάνω εάν τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου δεν λειτουργούν σωστά;

Για λόγους ασφαλείας, τα πλυντήρια ρούχων της Samsung διαθέτουν γονικό κλείδωμα για την ασφάλιση της πόρτας και το κλείδωμα των κουμπιών. Οι παρακάτω οδηγίες θα σας βοηθήσουν να επιλύσετε τα θέματα που αφορούν την οθόνη και τα κουμπιά.

Έλεγχος της οθόνης του πίνακα ελέγχου

 

Γενικά, δεν είναι δυνατή η αλλαγή οποιασδήποτε επιλογής μετά την έναρξη λειτουργίας του πλυντηρίου. Εάν πρέπει να αλλάξετε κάποιες επιλογές, διακόψτε τη λειτουργία πατώντας το κουμπί λειτουργίας/παύσης και ορίστε εκ νέου τις επιλογές.

 

Εάν υπάρχουν ξένες ουσίες ή υγρασία στο κουμπί, δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί το πάτημα του κουμπιού. Άλλωστε, εάν έχει ενεργοποιηθεί το γονικό κλείδωμα, κανένα από τα κουμπιά δεν θα λειτουργεί, εκτός από το κουμπί λειτουργίας. Επιπλέον, η λειτουργία αυτή θα παραμείνει ενεργή αφού η συσκευή τεθεί εκτός λειτουργίας και ενεργοποιηθεί ξανά. 

κωδικός cl στην οθόνη

Σημείωση: 

 • Η σχεδίαση του πίνακα ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει από το μοντέλο σας.
 • Η εικόνα αυτή αποτελεί παράδειγμα στα Αγγλικά και είναι διαθέσιμη στη γλώσσα της χώρας σας.
Έλεγχος βασικών επιλογών

 • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και η οθόνη του πίνακα ελέγχου είναι αναμμένη. 
 • Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου και απομακρύνετε όλες τις ξένες ουσίες και την υγρασία από τα κουμπιά.

Οδηγίες για τον έλεγχο της οθόνης

Βήμα 1. Αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων από το ρεύμα και περιμένετε λίγα λεπτά.

Βήμα 2. Συνδέστε το ξανά στο ρεύμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί λειτουργίας.

Βήμα 3. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί μία φορά. Εάν υπάρξει απόκριση, δείτε εάν εμφανίζεται στην οθόνη κάποιος κωδικός πληροφοριών. Διαφορετικά, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.

Βήμα 4. Πατήστε το κουμπί Πρόγραμμα για 3 δευτερόλεπτα ή μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν τα φώτα.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας γονικού κλειδώματος

Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία γονικού κλειδώματος, συνεχίζει να είναι ενεργή ακόμα και αν απενεργοποιηθεί η συσκευή. Επομένως, πρέπει να απενεργοποιήσετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία προκειμένου να αρχίσει η πλύση. Όταν η λειτουργία γονικού κλειδώματος είναι ενεργή, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη γονικού κλειδώματος με τον κωδικό πληροφοριών (CL, dC). 

Οδηγίες απενεργοποίησης του γονικού κλειδώματος (διαφέρει ανά μοντέλο)

Μοντέλο μπροστινής φόρτωσης

 • Για να απενεργοποιήσετε (προσωρινά ενεργή λειτουργία) το γονικό κλείδωμα: Πατήστε παρατεταμένα τα (A) και (B) ταυτόχρονα επί 3 δευτερόλεπτα. 
 • Για να ακυρώσετε το γονικό κλείδωμα: Πατήστε παρατεταμένα τα (A) και (B) ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να το απενεργοποιηθεί και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά τα κουμπιά παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα. Η πόρτα απασφαλίζει και η ένδειξη γονικού κλειδώματος σβήνει εντελώς. 
πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας και ξεβγάλματος

Σημείωση:

 • Η σχεδίαση του πίνακα ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει από το μοντέλο σας.
 • Η εικόνα αυτή αποτελεί παράδειγμα στα Αγγλικά και είναι διαθέσιμη στη γλώσσα της χώρας σας.

Μοντέλο άνω φόρτωσης

 • Για να ακυρώσετε το γονικό κλείδωμα: Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά (A) και (B) ταυτόχρονα για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Συμβουλές χειρισμού των κουμπιών με το γονικό κλείδωμα ενεργοποιημένο (Μόνο για μοντέλα άνω φόρτωσης)

 • Μπορείτε να χειρίζεστε τον πίνακα ελέγχου με κλειστή πόρτα. Εάν ανοίξετε την πόρτα, θα εμφανιστεί ένας κωδικός πληροφοριών (CL, dC) μαζί με μια ηχητική ειδοποίηση. Το πλυντήριο θα εκτελέσει αποστράγγιση μετά από 30 δευτερόλεπτα, για την αποφυγή ατυχήματος (π.χ. πνιγμός) σε κάποιο βρέφος ή παιδί.
 • Το γονικό κλείδωμα ενεργοποιείται μόνο όταν έχει ολοκληρωθεί η παροχή νερού. 
 • Εάν η πόρτα παραμείνει ανοικτή για 30 δευτερόλεπτα και ο κάδος περιέχει νερό, το πλυντήριο θα αποστραγγίσει το νερό παρουσία του κωδικού CL και δεν θα μπορεί να διακοπεί η λειτουργία του. 
 • Για να προσθέσετε απορρυπαντικό ή περισσότερα ρούχα στον κάδο ή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του κύκλου πλύσης, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε το γονικό κλείδωμα. 
πατήστε στάθμη νερού και δυναμική πλύση

Σημείωση:

 • Εάν ανοίξετε την πόρτα με το γονικό κλείδωμα ενεργοποιημένο, το πλυντήριο εκτελεί εξαναγκασμένη αποστράγγιση για την αποφυγή ατυχημάτων π.χ. πνιγμό.
 • Η σχεδίαση του πίνακα ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει από το μοντέλο σας.
 • Η εικόνα αυτή αποτελεί παράδειγμα στα Αγγλικά και είναι διαθέσιμη στη γλώσσα της χώρας σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας