Τι σημαίνουν οι κωδικοί σφάλματος που δείχνει το πλυντήριό μου;

Εάν το πλυντήριο σας αντιμετωπίζει προβλήματα, ενδέχεται να εμφανίσει έναν κωδικό στην οθόνη. Κάθε κωδικός υποδεικνύει ένα διαφορετικό πρόβλημα με τη συσκευή σας και μπορεί συχνά να επιδιορθωθεί χωρίς να καλέσετε έναν τεχνικό. Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω πίνακες για να προσδιορίσετε την αιτία του κωδικού και τυχόν πιθανές λύσεις.

Σημέιωση: Εάν δείτε έναν κωδικό σφάλματος που δεν αναφέρεται ή έχετε δοκιμάσει όλες τις πιθανές λύσεις και το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Samsung.

Κωδικός

Αιτία

Λύση

1C, 1E

Σφάλμα αισθητήρα στάθμης νερού

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε 1 λεπτό.

Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και ξεκινήστε ένα νέο πρόγραμμα.

3C, 3E, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4

Σφάλμα μοτέρ

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε 1 λεπτό.

Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και ξεκινήστε ένα νέο πρόγραμμα.

4C, 4E

Σφάλμα παροχής νερού

Ελέγξτε ότι η βρύση νερού έχει ανοίξει πλήρως και το νερό ρέει.

Ελέγξτε ότι η πίεση νερού είναι επαρκής (min: 0.5 bar, max: 8 bar). Η ροή νερού από τη βρύση πρέπει να απελευθερώνει τουλάχιστον 4 λίτρα/λεπτό. Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο πλέγματός Βεβαιωθείτε ότι εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού δεν είναι φραγμένος ή τσακισμένος. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης είναι ασφαλισμένος στο σωστό ύψος.

4C2, 4E1, 4E2, 4Ed

Σφάλμα θερμοκρασίας νερού

Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας νερού σας είναι συνδεδεμένος σε παροχή κρύου νερού και όχι σε παροχή ζεστού νερού. Το κρύο νερό συνήθως υποδεικνύεται από μία μπλε βρύση.

5C, 5E

Σφάλμα αποχέτευσης νερού

Χρησιμοποιήστε τον εύκαμπτο σωλήνα έκτακτης ανάγκης για να αποστραγγίσετε το υπερβολικό νερό από τον κάδο. Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης. Ελέγξτε τη σωλήνα αποστράγγισης και τη σύνδεση απορριμμάτων για τυχόν ρωγμές και φράγματα. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι φραγμένος και ότι έχει ισιώσει μέχρι το σύστημα αποστράγγισης. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος τουλάχιστον 60cm.

6E

Ο θερμοσίφωνας δεν λειτουργεί

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Samsung.

8C

Σφάλμα σένσορα MEMS

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε τον κύκλο.

8E

Σφάλμα τάσης

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε 1 λεπτό. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και ξεκινήστε ένα νέο πρόγραμμα.

9E1, 9E2, 9H1

Σφάλμα τροφοδοσίας

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε 1 λεπτό. πριν την ενεργοποιήσετε ξανά. Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί η πρίζα στην οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή. Εάν εξακολουθεί να μην υπάρχει τροφοδοσία, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε την ασφάλεια του πλυντηρίου.

11E

Εντοπίστηκε χαμηλή στάθμη νερού

Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης δεν είναι χαμηλότερο από τη βάση του πλυντηρίου. Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης είναι τοποθετημένο στο πάτωμα και ότι δεν είναι φραγμένο. Ελέγξτε για διαρροή νερού. Εάν δεν υπάρχει κανένα σημάδι νερού, απενεργοποιήστε τη συσκευή, επανασυνδέστε και δοκιμάστε ξανά.

12E

Προβλήματα κουμπιών

Ελέγξτε αν κάποιο από τα κουμπιά κολλάει. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο και καθαρίστε τα κουμπιά με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.

13E

Σφάλμα επικοινωνίας σήματος

Περιμένετε λίγα λεπτά, το μηχάνημα μπορεί να επιστρέψει αυτόματα στην κανονική λειτουργία. Εάν όχι, απενεργοποιήστε το μηχάνημα και επανεκκινήστε τον κύκλο.

14E

Προβλήματα κουμπιών

Ελέγξτε αν κάποιο από τα κουμπιά κολλάει. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο και καθαρίστε τα κουμπιά με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.

18E

Προβλήματα κουμπιών

Ελέγξτε αν κάποιο από τα κουμπιά κολλάει. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο και καθαρίστε τα κουμπιά με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.

Κωδικός

Αιτία

Λύση

AC6, AC, AE

Σφάλμα επικοινωνίας σήματος

Περιμένετε λίγα λεπτά, το μηχάνημα μπορεί να επιστρέψει αυτόματα στην κανονική λειτουργία. Εάν όχι, απενεργοποιήστε το μηχάνημα και επανεκκινήστε τον κύκλο.

bE1, bE2, bE3

Προβλήματα κουμπιών

Ελέγξτε αν κάποιο από τα κουμπιά κολλάει. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο και καθαρίστε τα κουμπιά με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.

CE

Σφάλμα θερμοκρασίας νερού

Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας νερού σας είναι συνδεδεμένος σε παροχή κρύου νερού και όχι σε παροχή ζεστού νερού. Το κρύο νερό συνήθως υποδεικνύεται από μία μπλε βρύση.

dC, DC, DC1, dE, dE1

Προβλήματα πόρτας

Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι πλήρως κλειστή και ότι τίποτα δεν είναι παγιδευμένο στην πόρτα. Ελέγξτε το εγχειρίδιο της συσκευής σας για βέλτιστη φόρτωση.

DDC, ddC

Η πόρτα AddWash άνοιξε χωρίς να πατήσετε start/pause

Κλείστε την πόρτα Add Wash και πατήστε start/pause για να προσπαθήσετε ξανά.

dE2

Σφάλμα διακόπτη On/Off

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο, περιμένετε 5 λεπτά και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.

E1

Σφάλμα παροχής νερού

Ελέγξτε ότι η βρύση νερού έχει ανοίξει πλήρως και το νερό ρέει. Ελέγξτε ότι η πίεση νερού είναι επαρκής (min: 0.5 bar, max: 8 bar). Η ροή νερού από τη βρύση πρέπει να απελευθερώνει τουλάχιστον 4 λίτρα/λεπτό. Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο πλέγματός. Βεβαιωθείτε ότι εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού δεν είναι φραγμένος ή τσακισμένος. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης είναι ασφαλισμένος στο σωστό ύψος.

E2

Σφάλμα αποχέτευσης νερού

Χρησιμοποιήστε τον εύκαμπτο σωλήνα έκτακτης ανάγκης για να αποστραγγίσετε το υπερβολικό νερό από τον κάδο. Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης. Ελέγξτε τη σωλήνα αποστράγγισης και τη σύνδεση απορριμμάτων για τυχόν ρωγμές και φράγματα. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι φραγμένος και ότι έχει ισιώσει μέχρι το σύστημα αποστράγγισης. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος τουλάχιστον 60cm.

E3

Σφάλμα υπερχείλισης

Μπορεί να έχει προστεθεί πάρα πολύ σκόνη / υγρό. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε 1 λεπτό. Ενεργοποιήστε ξανά το τροφοδοτικό. Η αντλία αποστράγγισης πρέπει να αποστραγγίζει το πλυντήριο.

E4

Το φορτίο στον κάδο είναι μη ισορροπημένο

Αυτό δεν είναι λάθος. Η συσκευή εντόπισε ένα μη ισορροπημένο φορτίο και σταμάτησε την περιστροφή για λόγους ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Αναδιανείμετε το πλύσιμο προσθέτοντας ή αφαιρώντας αντικείμενα για να δημιουργήσετε ένα πιο ισορροπημένο φορτίο. Μεμονωμένα μεγάλα / βαριά αντικείμενα, όπως χαλιά και μεγάλες πετσέτες, είναι απίθανο να περιστραφούν μόνα τους. Προσθέστε 2/3 επιπλέον πετσέτες και τοποθετήστε έναν άλλο κύκλο περιστροφής.

E5, E6

Ο θερμοσίφωνας δεν λειτουργεί

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Samsung.

E7

Σφάλμα αισθητήρα στάθμης νερού

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε 1 λεπτό. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και ξεκινήστε ένα νέο πρόγραμμα.

E8

Σφάλμα θερμοκρασίας νερού

Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας νερού σας είναι συνδεδεμένος σε παροχή κρύου νερού και όχι σε παροχή ζεστού νερού. Το κρύο νερό συνήθως υποδεικνύεται από μία μπλε βρύση.

E9

Εντοπίστηκε χαμηλή στάθμη νερού

Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης δεν είναι χαμηλότερο από την βάση του πλυντηρίου. Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης είναι τοποθετημένο στο πάτωμα και ότι δεν είναι φραγμένο. Ελέγξτε για διαρροή νερού. Εάν δεν υπάρχει ένδειξη νερού, απενεργοποιήστε το για 1 λεπτό. Επανασυνδέστε το και δοκιμάστε ξανά.

EA, EB

Σφάλμα μοτέρ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο και περιμένετε 1 λεπτό. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και ξεκινήστε ένα νέο πρόγραμμα.

EC

Σφαλμα αισθητήρα θερμοκρασίας

Απενεργοποιήστε τη συσκευή στο δίκτυο και περιμένετε 1 λεπτό. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και ξεκινήστε ένα νέο πρόγραμμα.

FE

Σφάλμα Ανεμιστήρα

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Samsung.

H1, HC, HE

Σφάλμα θερμοκρασίας νερού

Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας νερού σας είναι συνδεδεμένος σε παροχή κρύου νερού και όχι σε παροχή ζεστού νερού. Το κρύο νερό συνήθως υποδεικνύεται από μία μπλε βρύση.

HE1

Ο θερμοσίφωνας δεν λειτουργεί

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Samsung.

HE2

Ο θερμαντήρας στεγνωτηρίου δεν λειτουργεί

Το τμήμα στεγνωτηρίου έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας καθώς η συσκευή εντόπισε ότι η θερμοκρασία ήταν πολύ υψηλή.

HE3

Η λειτουργία ατμού δεν λειτουργεί κανονικά

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Samsung.

HOT

Η συσκευή είναι πολύ ζεστή

Αυτό δεν είναι σφάλμα. Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι η συσκευή είναι πολύ ζεστή. Ο ανεμιστήρας της συσκευής θα συνεχίσει να λειτουργεί έως ότου η συσκευή κρυώσει αρκετά ώστε να αφαιρεθεί το πλύσιμο (55 ° C). Μόλις κρυώσει, η πόρτα θα ξεκλειδωθεί.

LC, LC1, LE, LE1

Εντοπίστηκε χαμηλή στάθμη νερού

Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης δεν είναι χαμηλότερο από τη βάση του πλυντηρίου. Ελέγξτε για διαρροή νερού. Εάν δεν υπάρχει κανένα σημάδι νερού, απενεργοποιήστε τη συσκευή, επανασυνδέστε και δοκιμάστε ξανά.

OC, OE, OF

Σφλαμα υπερχείλισης

Μπορεί να έχει προστεθεί πάρα πολύ σκόνη / υγρό. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε 1 λεπτό και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το τροφοδοτικό. Η αντλία αποστράγγισης πρέπει να αποστραγγίζει το πλυντήριο.

Plo

Σφάλμα τροφοδοσίας

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο και περιμένετε 1 λεπτό πριν την ενεργοποιήσετε ξανά. Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί η πρίζα στην οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή. Εάν εξακολουθεί να μην υπάρχει τροφοδοσία, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε την ασφάλεια του πλυντηρίου.

Sud

Ανιχνεύθηκε πολύ αφρός

Η συσκευή συνήθως το διορθώνει μόνη της, ωστόσο αν δεν το κάνει, θα πρέπει να εκτελέσετε έναν κύκλο καθαρισμού Eco drum ή έναν κύκλο βαμβακερών 90 ° C χωρίς απορρυπαντικό ή φορτίο πλύσης. Εάν παραμείνει ο κωδικός, ελέγξτε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης και καθαρίστε το φίλτρο του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού και, στη συνέχεια, εκτελέστε έναν κύκλο περιστροφής για να αποστραγγίσετε το νερό από τη συσκευή. Εάν υπάρχει συσσώρευση απορρυπαντικού σε σκόνη, επαναλάβετε τον κύκλο "Eco Drum Clean".

t1, t2, tSt

Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία δοκιμής

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο και περιμένετε 1 λεπτό. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και ξεκινήστε ένα νέο πρόγραμμα.

tE, tE1, tE2, tE3, tC1, tC2, tC3

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο και περιμένετε 1 λεπτό. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και ξεκινήστε ένα νέο πρόγραμμα.

Ub, UE

Το φορτίο στον κάδο είναι μη ισορροπημένο

Αυτό δεν είναι σφάλμα. Η συσκευή εντόπισε ένα μη ισορροπημένο φορτίο και σταμάτησε την περιστροφή για λόγους ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Αναδιανείμετε το φορτίο προσθέτοντας ή αφαιρώντας αντικείμενα για να δημιουργήσετε ένα πιο ισορροπημένο φορτίο. Μεμονωμένα μεγάλα / βαριά αντικείμενα, όπως χαλιά και μεγάλες πετσέτες, είναι απίθανο να περιστραφούν μόνα τους. Προσθέστε 2/3 επιπλέον πετσέτες και τοποθετήστε έναν άλλο κύκλο περιστροφής.


UC

Διακυμάνσεις στην τάση τροφοδοσίας

Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο και περιμένετε 1 λεπτό. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν είναι συνδεδεμένο σε καμία άλλη συσκευή ή σε καλώδιο επέκτασης. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και ξεκινήστε ένα νέο πρόγραμμα.

Τα σύμβολα και τα εικονίδια που εμφανίζονται στο πλυντήριο σας δεν είναι ίδια με τους κωδικούς. Αντί να σας λένε ότι κάτι δεν πάει καλά, τα εικονίδια σας ενημερώνουν για το τι κάνει το πλυντήριο σας και σας παρέχουν επιπλέον πληροφορίες.

Σημείωση: Τα διαθέσιμα εικονίδια και η εμφάνισή τους θα διαφέρει μεταξύ των μοντέλων.

Garment +

εικονίδιο Garment+ σε πλυντήριο Samsung

Το μπλουζάκι με το εικονίδιο + δείχνει ότι μπορείτε να διακόψετε τον κύκλο για να προσθέσετε περισσότερα ρούχα. Ορισμένα πλυντήρια έχουν πόρτα AddWash, καθιστώντας ακόμη πιο εύκολο να προσθέσετε ρούχα κατά τη διάρκεια ενός κύκλου.

Κλείδωμα για παιδιά

εικονίδο Κλειδώματος για παιδιά σε πλυντήριο Samsung

Το εικονίδιο με το χαμογελαστό πρόσωπο δείχνει ότι το Κλείδωμα για παιδιά έχει ενεργοποιηθεί. Όλα τα κουμπιά στο πλυντήριο σας εκτός από το κουμπί λειτουργίας και τον πίνακα ελέγχου είναι απενεργοποιημένα. Σε ορισμένα πλυντήρια, η πόρτα θα είναι επίσης κλειδωμένη.

Κλείδωμα πόρτας

Εικονίδιο Κλειδώματος πόρτας σε πλυντήριο Samsung

Το εικονίδιο λουκέτο (χωρίς χαμογελαστό πρόσωπο) ή αυτό του κλειδιού υποδεικνύουν ότι η πόρτα είναι κλειδωμένη. Ο πόρτα του πλυντηρίου θα κλειδώνει κάθε φορά που βρίσκεται σε εξέλιξη ένας κύκλος ή δεν είναι ασφαλές να ανοίξετε την πόρτα. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την πόρτα ενώ αυτό το εικονίδιο είναι αναμμένο.

Καθυστέρηση Έναρξης

Εικονίδιο Καθυστέρησης Έναρξης σε πλυντήριο Samsung

Το εικονίδιο ρολογιού υποδεικνύει ότι χρησιμοποιείται η καθυστέρηση έναρξης. Η Καθυστέρηση έναρξης προετοιμάζει έναν κύκλο για να ξεκινήσει σε καθορισμένη ώρα.

Χρόνος που απομένει

Εκονίδιο χρόνου που απομένει σε πλυντήριο Samsung

Το εικονίδιο της κλεψύδρας δείχνει πόσος χρόνος απομένει στον κύκλο. Ο αριθμός που εμφανίζεται στην οθόνη ενώ εμφανίζεται η κλεψύδρα είναι ο χρόνος που απομένει.

Απενεργοποίηση ήχων

Εκονίδιο απενεργοποιημένων ήχων σε πλυντήριο Samsung

Το εικονίδιο διαγραμμένου ηχείου δείχνει ότι οι χαρακτηριστικοί ήχοι που ακούγονται στο τέλος ενός κύκλου έχουν απενεργοποιηθεί.

Καθα΄ρος κύκλος / αυτοκαθαρισμός

Εικονίδιο αυτοκαθαρισμού σε πλυντήριο Samsung

Το εικονίδιο ενός κάδου πλυντηρίου θα εμφανιστεί μετά από έναν ορισμένο αριθμό πλυσίματων. Ο αριθμός θα ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου σας. Αυτό το εικονίδιο σας ενημερώνει ότι πρέπει να εκτελεστεί ένας κύκλος καθαρισμού.

Επιπλέον ξέβγαλμα

Εικονίδιο επιπλέον ξαβγάλματος σε πλυντήριο Samsung

Ο νεροχύτης με το εικονίδιο + υποδεικνύει ότι η λειτουργία επιπλέον ξεβγάλματος έχει ενεργοποιηθεί. Το επιπλέον ξέβγαλμα προσθέτει επιπλέον χρόνο στο τμήμα ξεβγάλματος του κύκλου για να αφαιρέσετε τα πρόσθετα και τα αρώματα του φορτίου.

Ατμός

Εικονίδιο Ατμού σε πλυντήριο Samsung

Το εικονίδιο σύννεφων υποδεικνύει ότι η επιλογή ατμού έχει ενεργοποιηθεί. Το Steam χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της επεξεργασίας λεκέδων και τη χρήση λιγότερου νερού κατά το πλύσιμο των ρούχων με χρώμα.

Εσωτερική Λάμπα

Εικονίδιο Εσωτερικής Λάμπας σε πλύντήριο Samsung

Το εικονίδιο λαμπτήρα υποδεικνύει ότι το φως μέσα στο πλυντήριο έχει ανάψει.

Smart Control

Εικονίδιο Smart Control σε πλυντήριο Samsung

Το εικονίδιο Wi-Fi υποδεικνύει ότι το πλυντήριο σας είναι συνδεδεμένο στο Wi-Fi του σπιτιού σας και στην εφαρμογή SmartThings. Ορισμένα μοντέλα υποστηρίζουν επίσης τις εφαρμογές Smart Home και Smart Washer / Dryer.

 

Η ενεργοποίηση του Smart Control σάς επιτρέπει να ελέγχετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Smart Things. Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει το Smart Control, μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συσκευή, αλλά δεν θα μπορείτε να την ελέγξετε από απόσταση.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας