Τι πρέπει να κάνω εάν στάζει νερό από το διανομέα;

Μερικές φορές μπορεί να στάξει νερό από το διανομέα για διάφορους λόγους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πρόκειται για δυσλειτουργία προϊόντος. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.

Όταν στάζει νερό από το διανομέα

Είναι φυσιολογικό ο διανομέας να στάζει για μερικά δευτερόλεπτα αμέσως μετά τη διανομή νερού. Μόλις σταματήσει η διανομή, αφήστε το ποτήρι κάτω από το διανομέα για περίπου 3-5 δευτερόλεπτα για να πιάσετε τις σταγόνες.

 

Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι που στάζει νερό από το διανομέα είναι:

 • Έχει παγιδευτεί αέρας στο σωληνάκι του νερού μετά από αντικατάσταση του φίλτρου νερού ή το ψυγείο έχει εγκατασταθεί πρόσφατα.
 • Χρησιμοποιείτε το διανομέα νερού χωρίς να έχετε εγκαταστήσει φίλτρο νερού.

Το να στάζει νερό μπορεί να συμβεί όταν παγιδεύεται αέρας στη γραμμή νερού μετά από αντικατάσταση του φίλτρου νερού ή όταν έχει τοποθετηθεί πρόσφατα το ψυγείο.

 

Επιθεωρήστε τις γραμμές νερού και τους συνδέσμους της σύνδεσης

Κατά το άνοιγμα των πορτών, εάν η γραμμή νερού κάτω από το κάλυμμα του μεντεσέ δεν είναι σωστά συνδεδεμένη, ο αέρας μπορεί να εισέλθει μέσα από τον σύνδεσμο νερού. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει λύγισμα στον σύνδεσμο, διότι αυτό θα επιτρέψει στον αέρα να εισέλθει και να προκαλέσει στάξιμο.

Για να φτάσετε στο σύνδεσμο νερού, διαβάστε τα βήματα για την αφαίρεση και την επανεγκατάσταση των πορτών στο εγχειρίδιο χρήσης σας.

Ελέγξτε τη σύνδεση της γραμμής νερού.

Καθαρίστε τον αέρα από τη γραμμή νερού

Εάν το φίλτρο νερού αντικαταστάθηκε πρόσφατα ή το ψυγείο σας εγκαταστάθηκε πρόσφατα, η διανομή νερού θα βοηθήσει στην απομάκρυνση τυχόν παγιδευμένου αέρα και θα σταματήσει τη διαρροή από τον διανομέα νερού. Διανείμετε νερό σε μια μεγάλη κανάτα μέχρι να σταματήσει αυτόματα.

 • Εάν η ροή του νερού εκτοξεύεται κατά τη διανομή, αδειάστε το container μέχρι να σταματήσει και διανείμετε άλλες τρεις φορές εάν εκτοξεύεται κάθε φορά
 • Εάν η ροή είναι σταθερή και το στάξιμο σταματήσει, είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει πλέον αέρας στη γραμμή νερού.
 • Εάν το στάξιμο συνεχίσει, πρέπει να ελέγξετε τη γραμμή νερού και τους συνδέσμους.
 • Εάν χρησιμοποιείτε το διανομέα νερού (γραμμή νερού) χωρίς την εγκατάσταση του φίλτρου νερού, ξένες ουσίες από το νερό της βρύσης σας μπορεί να εισρεύσουν στο σωλήνα νερού και να προκαλέσουν ελαττώματα.
 • Εγκαταστήστε σωστά το φίλτρο ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης γιατί μπορεί να αποτρέψει τη διαρροή.

Πώς να ρυθμίσετε τον διανομέα ενός side by side ψυγείου (ψυγείου ντουλάπα)

Πώς να ρυθμίσετε το σύστημα παροχής σε ψυγείο Samsung τύπου ντουλάπας. Πώς να ρυθμίσετε το σύστημα παροχής σε ψυγείο Samsung τύπου ντουλάπας.

Σημείωση:

 • Tα σχέδια του ψυγείου που εμφανίζονται σε αυτό το βίντεο ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή σας.
 • Η γραμμή νερού πρέπει να συνδεθεί από εξειδικευμένο τεχνικό.
 • Όπου είναι δυνατόν και βάσει του νόμου, θα πρέπει να διενεργείται δοκιμή ηλεκτρικής ασφάλειας πριν από την ενεργοποίηση του προϊόντος.
 • Η εγγύηση για το ψυγείο σας δεν καλύπτει την εγκατάσταση της γραμμής νερού.
 • Διαβάστε τις προειδοποιήσεις και όλες τις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας στο εγχειρίδιο χρήσης.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας