Πώς να ευθυγραμμίσετε το ψυγείο σας

Πώς να ευθυγραμμίσετε το ψυγείο σας

Για εξοικονόμηση ενέργειας και αποφυγή πιθανών προβλημάτων ψύξης, θορύβου ή διαρροών, το ψυγείο σας πρέπει να είναι επίπεδο. Το ψυγείο μπορεί να ευθυγραμμιστεί χρησιμοποιώντας τα μπροστινά πόδια που έχουν ειδική βίδα για λόγους ευθυγράμμισης. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ευθυγραμμίσετε το ψυγείο σας και κάντε μικρές ρυθμίσεις.

Σημείωση:

  • Πάντα να ανεβάζετε τα πόδια ευθυγράμμισης στο ψυγείο και εκτός του πατώματος πριν μετακινήσετε το ψυγείο. Αυτό θα αποτρέψει ζημιές στο πάτωμά σας.
  • Το ψυγείο πρέπει να ευθυγραμμιστεί σε ένα επίπεδο, συμπαγές δάπεδο. Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ψυγείο ή σωματικός τραυματισμός.
1 Αδειάστε το ψυγείο. Σιγουρευτείτε ότι δεν παραμένει φαγητό μέσα σε αυτό.
2 Μαζέψτε τα απαραίτητα εργαλεία:

  • Ένα αλφάδι που θα σας επιτρέψει να ελέγξετε ότι το ψυγείο σας είναι επίπεδο.
  • Απαιτείται κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή για περιστροφή των ποδιών.
  • Μπορεί να χρειαστεί ένα κατσαβίδι Phillips, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να αφαιρεθεί η κάτω πρόσοψη.
3 Εντοπίστε τα πόδια ευθυγράμμισης κάτω από το ψυγείο στο μπροστινό μέρος. Υπάρχουν δύο πόδια ευθυγράμμισης για να συγκρατούν το ψυγείο στη θέση του. Υπάρχουν επίσης τέσσερις τροχοί για τη μεταφορά του ψυγείου.

  • Για ευκολότερη πρόσβαση στα πόδια ευθυγράμμισης των ψυγείων ντουλάπες (Side by Side and Four Door), ανοίξτε και τις δύο πόρτες.
  • Εάν το ψυγείο έχει μπροστινό κάλυμμα ποδιών, τότε χρειάζεται να αφαιρεθεί για ευκολότερη πρόσβαση στα πόδια ευθυγράμμισης. Αυτό θα διαφέρει μεταξύ των μοντέλων, καθώς δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν ορισμένα καλύμματα για να έχουν πρόσβαση στα πόδια. Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα του μπροστινού ποδιού, αφαιρέστε τις βίδες με ένα κατσαβίδι Phillips και, στη συνέχεια, σηκώστε το από κάτω και τραβήξτε το προς τα έξω.
Το κάλυμμα αφαιρείτε από ένα ψυγείο
4 Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή σε μία από τις εγκοπές στο πλάι και των δύο ποδιών ευθυγράμμισης. Δεν έχει σημασία ποια προσαρμόζετε πρώτα. Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι ως μοχλό για να περιστρέψετε το πόδι ευθυγράμμισης δεξιόστροφα για να σηκώσετε. Αυτό θα ανεβάσει αυτή την πλευρά του ψυγείου.
Τα πόδια ευθυγράμμισης ρυθμίζονται χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή
5 Επαναλάβετε αυτό από την άλλη πλευρά έως ότου το ψυγείο είναι σταθερό.
Τα πόδια ευθυγράμμισης ρυθμίζονται χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή
6 Κάντε μικρές ρυθμίσεις για να βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι επίπεδο.

Χρησιμοποιώντας αλφάδι, βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι ευθυγραμμισμένο από αριστερά προς τα δεξιά. Στη συνέχεια, ελέγξτε την ευθυγράμμιση από μπροστά προς τα πίσω. Για λόγους ασφαλείας, πρέπει να στοχεύσετε να ρυθμίσετε την μπροστινή πλευρά λίγο ψηλότερα από την πίσω πλευρά. Στις περισσότερες επίπεδες επιφάνειες, τα πόδια πρέπει να είναι αρκετά χαμηλά ώστε οι μπροστινοί τροχοί να ανυψώνονται από το πάτωμα.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει το επίπεδο της κύριας μονάδας και όχι των πορτών (οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά).

Εάν το ψυγείο δεν είναι επίπεδο, προσδιορίστε ποια πλευρά είναι υψηλότερη και από αυτή την πλευρά, περιστρέψτε το πόδι ευθυγράμμισης προς τα δεξιά και ελέγξτε ξανά την ευγράμμιση. Συνεχίστε να κάνετε ρυθμίσεις έως ότου το ψυγείο είναι επίπεδο.

7 Εγκαταστήστε ξανά το κάλυμμα του μπροστινού ποδιού εάν το αφαιρέσατε. Το ψυγείο σας είναι τώρα ευθυγραμμισμένο και έτοιμο για χρήση.

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας