Τι να κάνω αν η οθόνη στο ψυγείο μου δεν λειτουργεί σωστά;

Αν η οθόνη ελέγχου του ψυγείου σας είναι συχνά απενεργοποιημένη, ως επί το πλείστον εξοικονομεί ενέργεια, επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωστόσο, αν η οθόνη δεν μπορεί να λειτουργήσει, συνιστάται να ακολουθήσετε τη λύση σύμφωνα με τις ακόλουθες περιπτώσεις.

Περιπτώσεις που η οθόνη δεν μπορεί να λειτουργήσει

  • Όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη 

 

Βήμα 1. Πατήστε το (Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα) για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στην κατάσταση ξεκλειδώματος. Σε περίπτωση του Child Lock, πατήστε το Child Lock για 5 δευτερόλεπτα.

Βήμα 2. Ελέγξτε τη λειτουργία πατώντας το πλήκτρο ελέγχου θερμοκρασίας.

εικόνες κλειδώματος ξεκλειδώματος.
  • Όταν το ψυγείο είναι σε λειτουργία Sabbath Mode (λειτουργία Σαββατοκύριακου)

 

Στη λειτουργία Sabbath Mode τα πλήκτρα οθόνη και ο εσωτερικός φωτισμός δεν λειτουργούν. Ωστόσο η ψύξη και η κατάψυξη συνεχίζουν να λειτουργούν.

οθόνη για λειτουργία sabbath.

Βήμα 1. Αν το μοντέλο σας διαθέτει Αυτόματο Κλείδωμα Ελέγχου, θα χρειαστεί πρώτα να το ξεκλειδώσετε.

Βήμα 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το σωστό συνδυασμό πλήκτρων από την ακόλουθη λίστα (ή συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης) για 5 δευτερόλεπτα μέχρι ο φωτισμός να σβήσει ή να ανάψει ξανά.

Door Alarm και Νερό/Πάγος

Κατάψυξη και Door Alarm

Power Freeze και Power Cool

  • Όταν ένα συγκεκριμένο πλήκτρο δεν λειτουργεί ανά διαστήματα

 

Αν μόνο ένα συγκεκριμένο πλήκτρο δεν λειτουργεί, μπορεί να οφείλεται σε κενό μεταξύ των επαφών του κουμπιού.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα για να αλλάξει σε Ξεκλείδωτο και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο με δύναμη.

  • Όταν η οθόνη μερικές φορές εμφανίζεται αχνή

 

Η φωτεινότητα και το μοτίβο χρώματος της οθόνης του ψυγείου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Ειδικά αν το συνολικό χρώμα της πόρτας είναι λευκό, η οθόνη μπορεί να φαίνεται αχνή. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία, εκτός εάν ο χαρακτήρας είναι σπασμένος ή δεν είναι ορατός στην οθόνη. 

  • Εξαιτιας δραστικών διακυμάνσεων ισχύος (Μόνο για μοντέλα με French Door)

 

Η οθόνη λειτουργίας στο ψυγείο σας μπορεί. να μην λειτουργεί σωστά εξαιτίας δραστικών διακυμάνσεων ισχύος.

Όταν αυτό συμβαίνει η οθόνη εμφανίζει 88 88.

- Αν η οθόνη του ψυγείου εμφανίζει 88 88 (όλα οκτάρια) και εξακολουθεί να ψύχει κανονικά, τότε βγάλτε από την πρίζα το ψυγείο για 60 δευτερόλεπτα και μετά ξαναβάλτε το στην πρίζα.

- Εάν η οθόνη δεν επιστρέψει στο κανονικό μετά από 2 λεπτά, τότε επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστικό Κέντρο Samsung.

8888 στην οθόνη του ψυγείου french door.
  • Eπαναφορά Οθόνης (μόνο για τα μοντέλα Family Hub)

 

Αν αντιμετωπίσετε ένα μη φυσιολογικό σύμπτωμα στη οθόνη, δοκιμάστε να κάνετε επαναφορά στην οθόνη. Αυτό μπορεί να λύσει το πρόβλημα.

Βήμα 1. Ανοίξτε τη δεξιά πόρτα του ψυγείου και εντοπίστε το κάλυμμα του διακόπτη στην επάνω δεξιά γωνία της πόρτας.

Βήμα 2. Σπρώξτε το κάλυμμα για να φανεί ο διακόπτης.

Σπρώξτε το κάλυμμα.

Βήμα 3. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη και ενεργοποιήστε τον ξανά.

Απενεργοποιήστε τον διακόπτη και ενεργοποιήστε τον ξανά.

Βήμα 4. Εισάγετε εκ νέου το κάλυμμα του διακόπτη μέχρι το τέλος ώσπου να ακούσετε έναν ήχο ‘’κλικ’’ .

Σημείωση: Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί εφόσον έχετε ελέγξει όλα τα παραπάνω, παρακαλώ επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Υποστήριξης Samsung. 

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας