Πώς να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου και του καταψύκτη σας

Πώς να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου και του καταψύκτη σας

Είναι σημαντικό να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου και του καταψύκτη σας, ώστε να μπορείτε να διατηρήσετε το φαγητό σας για βέλτιστη φρεσκάδα και μακροζωία. Η συνιστώμενη ρύθμιση θερμοκρασίας για την αποθήκευση τροφίμων είναι:

  • Ψυγείο: +2 °C
  • Καταψύκτης: -18 °C

Σημείωση: Η βέλτιστη ρύθμιση θερμοκρασίας κάθε χώρου εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η συνιστώμενη θερμοκρασία που δίνεται παραπάνω βασίζεται στη θερμοκρασία περιβάλλοντος των 25 ° C.

Πίνακας Ελέγχου

Ο ακριβής πίνακας ελέγχου στο ψυγείο σας εξαρτάται από το μοντέλο.

Πίνακας ελέγχου ψυγείου

Tableau de commande du réfrigérateur

1 - Ένδειξη ψυγείου

Εμφανίζει την τρέχουσα ή την επιθυμητή θερμοκρασία του ψυγείου.

Το εικονίδιο σταγόνας βροχής δείχνει ότι η λειτουργία Power Cool είναι ενεργοποιημένη.

Το εικονίδιο ομπρέλας υποδεικνύει ότι η λειτουργία διακοπών (Vacation) είναι ενεργοποιημένη.

2 - Ένδειξη καταψύκτη

Εμφανίζει την τρέχουσα ή την επιθυμητή θερμοκρασία του καταψύκτη.

Το εικονίδιο παγώματος (freeze) υποδεικνύει ότι η λειτουργία Power Freeze είναι ενεργοποιημένη.

3 - Ένδειξη ανοιχτής πόρτας

Αυτή η ένδειξη αναβοσβήνει με συναγερμό εάν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για περισσότερο από 2 λεπτά.

4 - Κουμπιά

Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ξυπνήσετε την οθόνη.

Χρησιμοποιήστε το O για να επιλέξετε το ψυγείο ή τον καταψύκτη και < ή > για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία ή λειτουργία για το επιλεγμένο διαμέρισμα.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

1 Πατήστε οποιδήποτε κουμπί για να ανοίξετε την οθόνη

Σημείωση: Αυτό το βήμα ενδέχεται να μην απαιτείται για ορισμένα μοντέλα.

2 Πατήστε 0 για να επιλέξετε το ψυγείο ή τον καταψύκτη.

  • Η ένδειξη του επιλεγμένου χώρου θα αναβοσβήνει.
  • Το σύμβολο βαθμών Κελσίου (° C) δεν αναβοσβήνει.
3 Πατήστε < ή > για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία ή λειτουργία.
4 Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Η ένδειξη του επιλεγμένου χώρου θα σταματήσει να αναβοσβήνει μόλις επιβεβαιωθεί.

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας