Πώς να ξεκλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου στο ψυγείο σας

Πώς να ξεκλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου στο ψυγείο σας

Τα ψυγεία Samsung έχουν αρκετές λειτουργίες κλειδώματος, ανάλογα με το μοντέλο που έχετε. Αυτά περιλαμβάνουν τα Control Lock, Dispenser Lock και Child Lock. Τα κλειδώματα είναι χρήσιμα για την αποτροπή της κατά λάθος αλλαγής ρύθμισης όταν ακουμπάτε πάνω στον πίνακα ελέγχου ή για να εμποδίζετε τα παιδιά να παίζουν με τις ρυθμίσεις. Το Child Lock και το Dispenser Lock σας εμποδίζουν επίσης από το να διανέμετε νερό ή πάγο. Εάν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχουν και δείτε ότι το εικονίδιο κλειδώματος είναι αναμμένο ή εάν ο πίνακας αποκρίνεται μόνο με έναν ήχο, θα πρέπει να ξεκλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου για να μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε.

Αυτόματο Control Lock

Το αυτόματο Control Lock κλειδώνει τους πίνακες ελέγχου που βρίσκονται μέσα στο ψυγείο ή στο πάνω μέρος μιας πόρτας. Ο πίνακας κλειδώνει αυτόματα μετά από 1 λεπτό αδράνειας για την αποφυγή τυχαίας επαφής. Μπορείτε να το ξεκλειδώσετε αγγίζοντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί Συναγερμός Πόρτας (Alarm Door) μέχρι να ακούσετε έναν ήχο; διαρκεί συνήθως περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Dispenser Lock

Το Dispenser Lock εμφανίζεται σε επιλεγμένα μοντέλα. Απενεργοποιεί το διανομέα νερού και πάγου, αλλά άλλα μέρη του πίνακα ελέγχου θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του μοντέλου σας για τις ακριβείς οδηγίες.

Εάν έχετε ψυγείο Family Hub, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του Dispenser Lock από τον πίνακα.

  1. Πατήστε Εφαρμογές (Apps) και στη συνέχεια πατήστε "Fridge Manager".
  2. Πατήστε “Ρυθμίσεις Ψυγείου” (Fridge Settings).
  3. Πατήστε “Κλείδωμα” (Lock) δίπλα στο Dispenser Lock για να ξεκλειδώσετε το διανομέα. Εάν λέει Ξεκλείδωμα (Unlock) δίπλα στο Dispenser Lock, αυτό σημαίνει ότι ο διανομέας είναι αυτή τη στιγμή ξεκλείδωτος.
Dispenser lock
Child Lock (Control Lock)

Ορισμένα ψυγεία διαθέτουν Kλείδωμα για παιδιά / Child Lock (κλείδωμα ελέγχου / Control Lock) που κλειδώνει τον πίνακα ελέγχου και το διανομέα ταυτόχρονα. Αυτό εμφανίζεται σε πάνελ που βρίσκονται έξω από το ψυγείο και μπορούν να κλειδωθούν ή να ξεκλειδωθούν κρατώντας το Ice Maker Off μέχρι να ακούσετε έναν ήχο (3 δευτερόλεπτα).

Child lock

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας