Τι να κάνω εάν το κλιματιστικό μου κάνει θόρυβο;

Εάν ακούτε έναν δυνατό θόρυβο ή κραδασμό από το κλιματιστικό, ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα και δοκιμάστε την προτεινόμενη λύση. Εάν συνεχιστεί ο μη φυσιολογικός θόρυβος, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.

Θόρυβος στην εσωτερική μονάδα – Αιτία και Λύση

Εσωτερική μονάδα.

Αιτία

Λύση 

Χτυπήματα / κροτάλισμα / κουδουνίσματα

Όταν η εσωτερική μονάδα δεν είναι ευθυγραμμισμένη.

- Όταν ένα εμπόδιο χτυπήσει την εσωτερική μονάδα.

- Όταν τα μέρη στο εσωτερικό του συμπιεστή είναι χαλαρά.

- Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε επίπεδη θεση

- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που βλέπετε, όπως κουρτίνες, ξένα αντικείμενα κ.λπ.

- Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Samsung.

Ελαφρά χτυπήματα

(clicking)

- Κατά την εκκίνηση και το κλείσιμο του κλιματιστικού

- Είναι ένα φυσιολογικό μέρος της λειτουργίας του συστήματος. Ωστόσο, το συνεχές ή επαναλαμβανόμενο χτύπημα δεν είναι πάντα φυσιολογικό. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Samsung.

Βουητό

- Όταν το φίλτρο αέρα είναι φραγμένο από σκόνη.

- Παρακαλούμε καθαρίστε το φίλτρο του κλιματιστικού ή αντικαταστήστε το.

Θόρυβος ροής αερίου ή νερού

- Όταν το ψυκτικό αέριο κυκλοφορεί στο προϊόν.

- Όταν δημιουργείται νερό στο προϊόν κατά τη λειτουργία

- Αποτελεί φυσιολογική λειτουργία του συστήματος.

Ήχοι τριβής

- Όταν αρχίσουν να λειτουργούν ορισμένες μονάδες κλιματισμού.

- Όταν το μοτέρ ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας είναι σε κακή κατάσταση.

- Αφορά κανονικό θόρυβο όταν αρχίζει να λειτουργεί το κλιματιστικό.

- Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της Samsung όταν το μοτέρ του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας είναι σε κακή κατάσταση.

Συνεχής θόρυβος ‘’μπιπ’’

- Όταν υπάρχει τεχνικό ζήτημα ή συνεχόμενη παροχή εντολής.

- Βεβαιωθείτε εαν έχετε πατήσει το κουμπί τηλεχειριστηρίου. Εάν είναι πατημένο το κουμπί, απελευθερώστε το.

- Επαναφέρετε την οθόνη πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά θερμοκρασίας "+" και "-" του πίνακα ελέγχου και κρατήστε τα για 3 δευτερόλεπτα.

- Εάν ο ήχος ‘’μπιπ’’ συνεχίζεται, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Samsung.

Υψηλό σφύριγμα ή σκούξιμο

- Όταν διαρρέει το ψυκτικό ή η πίεση στο εσωτερικό του συμπιεστή είναι υψηλή.

- Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό αμέσως και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Samsung.

Θόρυβος την εξωτερική μονάδα – Αιτία και Λύση

Εξωτερική μονάδα.

Σημείωση: Εάν εμφανιστεί θόρυβος στην εξωτερική μονάδα, αποσυνδέστε την εξωτερική μονάδα και συνδέστε την ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα.

Αιτία 

Λύση

Χτυπήματα /Κροτάλισμα

- Όταν η εξωτερική μονάδα δεν είναι ευθυγραμισσμένη.

- Όταν υπάρχει ξένο αντικείμενο στην είσοδο ή στο εσωτερικό της εξωτερικής μονάδας.

-Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα σε επίπεδη τοποθεσία.

 

-Απενεργοποιήστε τη μονάδα και αφαιρέστε τη σχάρα για να δείτε αν υπάρχουν ξένες ουσίες εκεί.

Θόρυβος ροής αερίου ή νερού

- Όταν κυκλοφορεί το ψυκτικού μέσο μέσα στην μονάδα.

- Όταν το νερό στραγγίζει και ρέει προς τα έξω.

- Αποτελεί φυσιολογική λειτουργία του συστήματος.

Ήχος μοτέρ ή συμπιεστή

- Όταν ο συμπιεστής της εξωτερικής μονάδας λειτουργεί για την παραγωγή εσωτερικής θέρμανσης ή ψύξης.

- Αποτελεί φυσιολογική λειτουργία του συστήματος.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας