Πώς χρησιμοποιώ τη θέρμανση στο κλιματιστικό μου;

Τα προϊόντα κλιματισμού της Samsung παρέχουν άμεση λειτουργία θέρμανσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δύο τρόπους: ως κλιματιστικά το καλοκαίρι και ως θερμαντικά τον χειμώνα. Δεν απαιτείται η αγορά χωριστού θερμαντικού σώματος και, επομένως, είναι πιο οικονομικά. Με τη λειτουργία θέρμανσης, το κλιματιστικό σας μπορεί να δημιουργήσει γρήγορα θερμή ατμόσφαιρα χωρίς μεγάλη αναμονή.

Ελέγξτε τη θερμοκρασία του δωματίου σας με το κλιματιστικό

Με τη λειτουργία θέρμανσης, το κλιματιστικό σας θερμαίνει τον χώρο σας. Όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης, τα πρώτα 3-5 λεπτά ο ανεμιστήρας δεν θα λειτουργήσει ώστε να μην βγάλει ψυχρό αέρα στον χώρο μέχρι να προθερμανθεί το κλιματιστικό. Εάν η θέρμανση που παρέχει το κλιματιστικό είναι ανεπαρκής, χρησιμοποιήστε ένα επιπρόσθετο θερμαντικό σώμα σε συνδυασμό με το κλιματιστικό.

ελέγξτε τη θερμοκρασία με τη λειτουργία θέρμανσης του κλιματιστικού

Σημείωση: Το κλιματιστικό λαμβάνει θερμική ενέργεια από τον εξωτερικό αέρα και θερμαίνει τον χώρο. Επομένως, εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, η θερμαντική ικανότητα ενδέχεται να μειωθεί.

Έλεγχος της θερμοκρασίας με το τηλεχειριστήριο

Βήμα 1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό. 

πατήστε το κουμπί λειτουργίας

Βήμα 2. Πατήστε το κουμπί Mode για να ορίσετε τη λειτουργία. Με κάθε πάτημα του κουμπιού Mode, ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει από Auto → Cool → Dry → Fan → Heat (Αυτόματη → Ψύξη → Αφύγρανση → Ανεμιστήρας → Θέρμανση)

πατήστε το κουμπί mode και αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας σε θέρμανση

Βήμα 3. Αφού επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας, ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία.

αφού επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας, ορίστε τη θερμοκρασία

Βήμα 4. Εάν κριθεί απαραίτητο, ρυθμίστε την ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα με τα αντίστοιχα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

ρυθμίστε την ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα εάν κριθεί απαραίτητο

Σημείωση:

  • Η σχεδίαση του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρει από το μοντέλο σας.
  • Η εικόνα αυτή αποτελεί παράδειγμα στα Αγγλικά, αλλά είναι διαθέσιμη στη γλώσσα της χώρας σας.

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή και η υγρασία υψηλή, μπορεί να αναπτυχθεί πάγος στον εξωτερικό εναλλάκτη θερμότητας, μειώνοντας τη θερμαντική απόδοση. Όταν η λειτουργία θέρμανσης είναι ενεργοποιημένη υπό αυτές τις συνθήκες, το κλιματιστικό εκτελεί τη λειτουργία απόψυξης για 5-12 λεπτά, ώστε να απομακρυνθεί ο πάγος από τον εξωτερικό εναλλάκτη θερμότητας.

Στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας θα εμφανιστεί η ένδειξη df

Όταν η λειτουργία απόψυξης είναι ενεργή, στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας εμφανίζεται η ένδειξη df και παράγεται ατμός στην εξωτερική μονάδα. Επομένως, το κλιματιστικό διακόπτει τη λειτουργία του ώστε να μην βγαίνει κρύος αέρας από την εσωτερική μονάδα.

στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας εμφανίζεται η ένδειξη df

Σημείωση: Δεν μπορείτε να κάνετε άλλες επιλογές με το τηλεχειριστήριο μέχρις ότου ολοκληρωθεί η απόψυξη.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας