Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού στο κλιματιστικό μου;

Με τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού, πραγματοποιείται αυτόματος καθαρισμός και στέγνωμα στο εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας του κλιματιστικού. Προκειμένου το κλιματιστικό να διατηρείται στη βέλτιστη κατάσταση και ο αέρας του σπιτιού σας να παραμένει καθαρός, είναι σημαντικό να γίνεται τακτικός καθαρισμός της εσωτερικής μονάδας, των φίλτρων και του εξωτερικού εναλλάκτη.

Τι είναι η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού;

Η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού αποτρέπει την ανάπτυξη βλαβερών μικροοργανισμών, εξαλείφοντας την υγρασία στο εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας. Αυτή η λειτουργία αποτρέπει τη δημιουργία σκουριάς στο πηνίο του εξατμιστή. Ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για πιο καθαρό και υγιεινό αέρα. Η χρήση του αυτόματου καθαρισμού εξαρτάται αποκλειστικά από τον χρήστη και το πόσο συχνά κάνει χρήση. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τακτικά τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού.

Εμφανίζεται ο κωδικός Cl στην εσωτερική μονάδα

 • Εάν η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού είναι ενεργοποιημένη, στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας θα εμφανιστεί ο κωδικός Cl.
 • Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί, η διάρκεια του αυτόματου καθαρισμού είναι 10 λεπτά (σε μερικά μοντέλα φτάνει τα 15-30 λεπτά).
 • Στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας φαίνεται η πρόοδος του καθαρισμού (από 1 έως 99%). 
 • Μετά τον αυτόματο καθαρισμό, το κλιματιστικό απενεργοποιείται αυτόματα.
ελέγξτε τον κωδικό cl στην οθόνη

Ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματου καθαρισμού

Όταν ορίσετε τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού, αυτή θα ενεργοποιηθεί αμέσως μετά την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Εάν ξεκινήσετε μια λειτουργία κατά τη διάρκεια του αυτόματου καθαρισμού, θα γίνει επαναφορά της λειτουργίας αυτόματου καθαρισμού και επανεκκίνησή της αφού διακοπεί ή ολοκληρωθεί η λειτουργία που ξεκινήσατε.

Βήμα 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Options (Επιλογές) για 3 δευτερόλεπτα ή παραπάνω. 

πατήστε το κουμπί επιλογών επί 3 δευτερόλεπτα

Βήμα 2. Μεταβείτε στα κουμπιά κατεύθυνσης (δεξί ή αριστερό βέλος) για να επιλέξετε τη λειτουργία Clean (Καθαρισμός) στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. 

επιλέξτε τη λειτουργία καθαρισμού

Βήμα 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Set (Ρύθμιση) για επιβεβαίωση.

κάντε κλικ στο κουμπί ρύθμισης για επιβεβαίωση

Σημείωση:

 • Η σχεδίαση του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρει από το μοντέλο σας.
 • Η εικόνα αυτή αποτελεί παράδειγμα στα Αγγλικά, αλλά είναι διαθέσιμη στη γλώσσα της χώρας σας. 
 • Μέθοδος 1: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Options (Επιλογές) για 3 δευτερόλεπτα ή παραπάνω.
 • Μέθοδος 2: Πατήστε το κουμπί Options (Επιλογές) και, στη συνέχεια, μεταβείτε στα κουμπιά κατεύθυνσης (δεξί ή αριστερό βέλος) για να επιλέξετε τη λειτουργία Clean (Καθαρισμός) στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί Set (Ρύθμιση) για επιβεβαίωση.
2 μέθοδοι απενεργοποίησης της λειτουργίας αυτόματου καθαρισμού με το τηλεχειριστήριο

Σημείωση:

 • Η σχεδίαση του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρει από το μοντέλο σας.
 • Η εικόνα αυτή αποτελεί παράδειγμα στα Αγγλικά, αλλά είναι διαθέσιμη στη γλώσσα της χώρας σας. 

Για να ακυρώσετε τον αυτόματο καθαρισμό όταν εκτελείται, πατήστε στο τηλεχειριστήριο το κουμπί λειτουργίας δύο φορές μέσα σε 20 δευτερόλεπτα.

ακύρωση του αυτόματου καθαρισμού όταν εκτελείται

Σημείωση:

 • Η σχεδίαση του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρει από το μοντέλο σας.
 • Η εικόνα αυτή αποτελεί παράδειγμα στα Αγγλικά, αλλά είναι διαθέσιμη στη γλώσσα της χώρας σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας