Μέτρα προφύλαξης κατά τη χρήση της συσκευής Galaxy Z Flip

Το Galaxy Z Flip είναι το πρώτο smartphone με οθόνη Infinity Flex βασισμένη σε εξαιρετικά λεπτό γυαλί.  

Δεδομένου ότι αυτή η συσκευή κατασκευάζεται με αναδιπλούμενο γυαλί, απαιτείται ειδική φροντίδα και συντήρηση προκειμένου να αποδώσει τα μέγιστα. 

Εάν τηρήσετε τις σημαντικές συμβουλές που παρατίθενται παρακάτω, θα είστε σε θέση να διατηρήσετε την αναδιπλούμενη συσκευή σας σε εξαιρετική κατάσταση, τόσο εμφανισιακά όσο και λειτουργικά. 

Μην πιέζετε την οθόνη με σκληρό ή αιχμηρό αντικείμενο

Συνιστάται να μην ασκείτε πίεση στην κεντρική οθόνη και να μην πιέζετε την οθόνη ή τον φακό της εμπρόσθιας κάμερας με σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως στυλό ή νύχια.
Έχετε υπόψη σας ότι η άσκηση υπερβολικής δύναμης ή πίεσης στην κεντρική οθόνη με κάποιο εργαλείο, μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές ή ζημιές στην προστατευτική επίστρωση του γυαλιού Ultra Thin. Πατάτε ελαφρά την οθόνη, για να παραμείνει ασφαλής.

εικόνα GIF όπου φαίνεται η άσκηση πίεσης στη συσκευή

Σημείωση: Ανάλογα με τον τύπο γρατσουνιάς ή ζημιάς, η επισκευή μπορεί να μην καλυφθεί από την εγγύηση και ενδέχεται να προκύψουν επιπρόσθετα κόστη για την επισκευή.

Μην ξεδιπλώνετε τη συσκευή τοποθετώντας το δάχτυλό σας ανάμεσα στις οθόνες

εικόνα GIF όπου φαίνεται το άνοιγμα της συσκευής

Εάν επιχειρήσετε να ξεδιπλώσετε τη συσκευή βάζοντας το δάχτυλό σας ανάμεσα στην οθόνη, η οθόνη μπορεί να γρατσουνιστεί ή να τρυπηθεί.
Συνιστάται να ξεδιπλώσετε τη συσκευή, κρατώντας την από την πλαϊνή επιφάνεια. 

Αφαιρέστε όλα τα ξένα αντικείμενα ανάμεσα στην οθόνη

Κατά το δίπλωμα της συσκευής, μην τοποθετείτε στην κεντρική οθόνη άλλα αντικείμενα, όπως πιστωτικές κάρτες, κέρματα ή κλειδιά. Η οθόνη μπορεί να υποστεί ζημιά.
Διπλώστε τη συσκευή προτού την τοποθετήσετε σε κάποια τσάντα ή την αποθηκεύσετε. Μην φυλάσετε τη συσκευή ξεδιπλωμένη, καθώς υπάρχει περίπτωση γρατσουνιάς ή διάτρησης της οθόνης από άλλο αντικείμενο.

Εικόνα με κάρτες και κέρματα τοποθετημένα στην κεντρική οθόνη της συσκευής

Κρατήστε τη συσκευή σας σε απόσταση ασφαλείας από αντικείμενα που επηρεάζονται από μαγνήτες.
Τα μαγνητικά αντικείμενα, όπως πιστωτικές κάρτες, βιβλιάρια, κάρτες πρόσβασης, κάρτες επιβίβασης ή κάρτες στάθμευσης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά ή να απομαγνητιστούν από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία.

Η συσκευή μπορεί επίσης να επηρεάσει ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες ή εμφυτεύσιμοι καρδιομετατροπείς-απινιδωτές. Εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από αυτές τις ιατρικές συσκευές, κρατήστε τη συσκευή σας σε απόσταση ασφαλείας από αυτές και συμβουλευθείτε τον ιατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

Μην αφήνετε να διεισδύσουν υγρά ή μικρά σωματίδια στη συσκευή.
Η συσκευή Galaxy Z Flip δεν είναι ανθεκτική ούτε στο νερό ούτε στη σκόνη.
Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί εάν εκτεθεί σε νερό ή σε συνθήκες με αυξημένη υγρασία.

Συνιστάται να παραμείνει η μεμβράνη κολλημένη, για την προστασία της οθόνης σας.
Μην τοποθετείτε στην οθόνη άλλες μεμβράνες ή αυτοκόλλητα.
Χρησιμοποιείτε προστατευτική μεμβράνη εγκεκριμένη από την Samsung, ώστε να μειωθεί η εξωτερική επίδραση στην κεντρική οθόνη.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας