נגישות בהתקנים ניידים של Galaxy

תפריט 'נגישות' מוצג. זה כולל אפשרויות עבור 'קורא מסך', 'שיפורי נראות', 'שיפורי שמיעה' ו'אינטראקציה ומיומנות'. תפריט 'נגישות' מוצג. זה כולל אפשרויות עבור 'קורא מסך', 'שיפורי נראות', 'שיפורי שמיעה' ו'אינטראקציה ומיומנות'.

קורא מסך

Voice Assistant /
‏‫ערכת הלימוד‬ של Voice Assistant

כאשר Voice Assistant מופעל, הטלפון מספק משוב בדיבור כדי לסייע למשתמשים לקויי ראיה. בערכת הלימוד, תוכל לקבל מידע נוסף על התכונות השונות שזמינות ולנסות אותם.

תפריט 'חקירת המסך' מוצג. מסומן בריבוע כחול בסמל גלריה. הטקסט התיאורי מקריא: ישנם יישומים במסך הקיים. הקש באצבע אחת לבחירת יישום. שם היישום הנבחר יוקרא בקול. העבר את האצבע מעל היישומים במרכז המסך. ערכת הלימוד תמשיך לאחר שתחקור את הפריטים. תפריט 'חקירת המסך' מוצג. מסומן בריבוע כחול בסמל גלריה. הטקסט התיאורי מקריא: ישנם יישומים במסך הקיים. הקש באצבע אחת לבחירת יישום. שם היישום הנבחר יוקרא בקול. העבר את האצבע מעל היישומים במרכז המסך. ערכת הלימוד תמשיך לאחר שתחקור את הפריטים.

מסך מוחשך עם תפריט מהיר

לקבלת פרטיות, ניתן להגדיר את הטלפון כדי הוא יפעל באופן רגיל כשהמסך כבוי.

באמצעות התפריט המהיר, תוכל להגדיר פונקציות עם מסך מוחשך. כאשר Voice Assistant פועל, הטלפון מספק משוב קולי על מנת לסייע למשתמשים עיוורים וכבדי ראייה. כאשר אפשרות ההקלדה המהירה פועלת, תוכל להשתמש במקלדת של Samsung ובלוח המקשים, על-ידי הקשה פעם אחת על מקשים. באמצעות התפריט המהיר, תוכל להגדיר פונקציות עם מסך מוחשך. כאשר Voice Assistant פועל, הטלפון מספק משוב קולי על מנת לסייע למשתמשים עיוורים וכבדי ראייה. כאשר אפשרות ההקלדה המהירה פועלת, תוכל להשתמש במקלדת של Samsung ובלוח המקשים, על-ידי הקשה פעם אחת על מקשים.

הקלדה מהירה

בעת נגיעה במקלדת של Samsung הטלפון יוכל להקריא בקול את שם המקש שמתחת לאצבע. פשוט הרחק את האצבע מהמסך כדי לבחור את התו הרצוי.

כשמקלידים 'יום הול', המילה 'הולדת' מופיעה אוטומטית. כשמקלידים 'יום הול', המילה 'הולדת' מופיעה אוטומטית.

שיפור ניראות

ערכת נושא 'ניגודיות גבוהה'

השתמש בערכת נושא עם תוכן בצבעים בהירים על רקע כהה לקריאה בקלות וניראות טובה יותר. הדבר יעזור להפחית את העייפות של העין בעת שימוש בטלפון בסביבה חשוכה או במשך זמן רב. קיימות כמה ערכות נושא 'ניגודיות גבוהה' שזמינות ב-Galaxy Themes.

מוצג התפריט של 'תצוגה'. התכונה 'בהירות ניתן להתאמה' מופעלת. מוצג התפריט של 'תצוגה'. התכונה 'בהירות ניתן להתאמה' מופעלת.

גופנים בניגודיות גבוהה

התאם את הצבע והמתאר של הגופנים כדי להגביר את הניגודיות בין הטקסט לרקע.

מוצג התפריט של 'שיפור ניראות'. התכונה 'גופנים בניגודיות גבוהה' מופעלת. בטקסט התיאור כתוב: התאם את הצבע והמתאר של הגופנים כדי לגרום להם לבלוט. מוצג התפריט של 'שיפור ניראות'. התכונה 'גופנים בניגודיות גבוהה' מופעלת. בטקסט התיאור כתוב: התאם את הצבע והמתאר של הגופנים כדי לגרום להם לבלוט.

מקלדת ניגודיות גבוהה

מגוון האפשרויות של 'מקלדת ניגודיות גבוהה' שבאמצעותן ניתן להגדיל את גודל המקלדת של Samsung ולשנות את הצבע של הלחצנים כדי להגדיל את הניגודיות בין הטקסט לרקע.

תמונה מונפשת של המקלדת. מקלדת ניגודיות גבוהה משתנה שלב אחר שלב. המקלדת מראה החל ממקלדת צהובה עם טקסט שחור, שחור עם טקסט לבן, שחור עם טקסט צהוב ועד למקלדת כחולה עם טקסט לבן. תמונה מונפשת של המקלדת. מקלדת ניגודיות גבוהה משתנה שלב אחר שלב. המקלדת מראה החל ממקלדת צהובה עם טקסט שחור, שחור עם טקסט לבן, שחור עם טקסט צהוב ועד למקלדת כחולה עם טקסט לבן.

הצג צורות לחצנים

הצגה של לחצנים בצבעים כדי שהם יבלטו.

הלחצנים 'ביטול' ו'שמור' מודגשים בצבע שחור כדי שהמשתמש יוכל להתמקד בהם. הלחצנים 'ביטול' ו'שמור' מודגשים בצבע שחור כדי שהמשתמש יוכל להתמקד בהם.

צבעים הופכיים

הפוך את צבעי המסך לקבלת ניראות משופרת.

התכונה 'צבעים הופכיים' מופעלת. התכונה 'צבעים הופכיים' מופעלת.

התאמת צבעים

התאם את האופן שבו צבעים מוצגים על המסך אם אתה מתקשה להבדיל בין צבעים. הטלפן שלך יבצע התאמה מחדש כדי שתוכל להבדיל בין צבעים בצורה משופרת.

מוצג התפריט של 'התאמת צבעים'. האפשרות 'התאמת צבעים' מופעלת והאפשרות 'גווני אפור' נבחרה. בטקסט התיאור כתוב: תאם את הגדרות הצבע של התצוגה אם אתה מתקשה לראות צבעים מסוימים. מוצג התפריט של 'התאמת צבעים'. האפשרות 'התאמת צבעים' מופעלת והאפשרות 'גווני אפור' נבחרה. בטקסט התיאור כתוב: תאם את הגדרות הצבע של התצוגה אם אתה מתקשה לראות צבעים מסוימים.

עדשה צבעונית

אנשים מסוימים מתקשים לקרוא טקסט על מסך לבן או שזה מסיח את דעתם ומקשה עליהם להתרכז במאמר או הודעה. אם יש לך את הבעיה הזאת, התכונה 'עדשה צבעונית' יכולה לעזור. הוכח ששינוי הצבע של המסך יכול לשפר את מהירות הקריאה והנוחות.

מוצג התפריט של 'עדשה צבעונית'. האפשרות 'עדשה צבעונית' מופעלת עם 20% אטימות ונבחר הצבע הכחול. בטקסט התיאור כתוב: הוסף מסנן צבע על כך המסך. אפשרות זו תקל על הקריאה. מוצג התפריט של 'עדשה צבעונית'. האפשרות 'עדשה צבעונית' מופעלת עם 20% אטימות ונבחר הצבע הכחול. בטקסט התיאור כתוב: הוסף מסנן צבע על כך המסך. אפשרות זו תקל על הקריאה.

חלון 'זכוכית מגדלת'

השתמש בחלון 'זכוכית מגדלת' כדי להגדיל תוכן קשה לקריאה בחלון נפרד שניתן להזיז.

מתבצע שימוש בחלון 'זכוכית מגדלת' כדי להסתכל על לונדון ועל ברלין על מפה של העולם. מתבצע שימוש בחלון 'זכוכית מגדלת' כדי להסתכל על לונדון ועל ברלין על מפה של העולם.

גודל וסגנון גופן

שנה את הגודל והסגנון של הגופן.

מוצגות אפשרויות לשינוי גודל גופן, סגנון גופן והדגשת גופן. מוצגות אפשרויות לשינוי גודל גופן, סגנון גופן והדגשת גופן.

הגדלת מסך

שנה את הגדלת המסך. אפשרות זו תתאים את הגודל של הפריטים שעל המסך.

המחוון של 'הגדלת המסך' מוגדר לאמצע. בטקסט התיאור כתוב: ניתן להקטין או להגדיל את הפריטים שעל המסך שלך. המחוון של 'הגדלת המסך' מוגדר לאמצע. בטקסט התיאור כתוב: ניתן להקטין או להגדיל את הפריטים שעל המסך שלך.

יישומון‬ 'זכוכית מגדלת'

‏‫יישומון‬ 'זכוכית מגדלת'‬ כולל תכונות כמו הגדלה/הקטנה דיגיטלית, אפשרויות של צבעים ולכידה באמצעות מצלמה.

תמונה של ה‏‫יישומון‬ 'זכוכית מגדלת'‬ שמתבצע בו שימוש בטלפון נייד כדי לבצע הגדלה/הקטנה דיגיטלית. תמונה של ה‏‫יישומון‬ 'זכוכית מגדלת'‬ שמתבצע בו שימוש בטלפון נייד כדי לבצע הגדלה/הקטנה דיגיטלית.

הסר אנימציות

הפחיתו את עייפות העיניים על ידי הסרת אפקטים של אנימציה שמופיעים בעת מעבר בין דפים.

תפריט "שיפורי נראות" מוצג. תכונת הסר אנימציות מופעלת. הטקסט לתיאור אומר: "הסירו אפקטים מסוימים מהמסך אם יש לכם רגישות לאנימציה או לתנועה על המסך". תפריט "שיפורי נראות" מוצג. תכונת הסר אנימציות מופעלת. הטקסט לתיאור אומר: "הסירו אפקטים מסוימים מהמסך אם יש לכם רגישות לאנימציה או לתנועה על המסך".

הגדלה

הקישו שלוש פעמים על המסך או הקישו על לחצן "נגישות" בפינה הימנית התחתונה כדי להגדיל את התוכן על המסך.

תפריט "הקש שלוש פעמים להגדלה" מוצג ומופעל. הטקסט לתיאור אומר: "להגדלה, הקישו על המסך במהירות 3 פעמים. החליקו עם 2 אצבעות או יותר כדי לגלול". תפריט "הקש שלוש פעמים להגדלה" מוצג ומופעל. הטקסט לתיאור אומר: "להגדלה, הקישו על המסך במהירות 3 פעמים. החליקו עם 2 אצבעות או יותר כדי לגלול".

שיפורי שמיעה

חיישני צליל

חיישני צליל' מאפשרים להתקן לזהות צלילים של בכי תינוק או צלצול בדלת ותתקבל הודעה באמצעות סימנים חזותיים ורטט.

תמונה של ה‏‫יישומון‬ 'חיישני צליל'‬ שמתבצע בו שימוש כדי להודיע על בכי של תינוק. תמונה של ה‏‫יישומון‬ 'חיישני צליל'‬ שמתבצע בו שימוש כדי להודיע על בכי של תינוק.

השתק את כל הצלילים

האפשרות 'השתק את כל הצלילים' מכבה את כל צלילי ההתקן.

מוצג התפריט של 'שיפורי שמיעה'. התכונה 'השתק את כל הצלילים' מופעלת. בטקסט התיאור כתוב: כבה את כל צלילי הטלפון, כולל צלילי שיחה, התראות ומדיה. מוצג התפריט של 'שיפורי שמיעה'. התכונה 'השתק את כל הצלילים' מופעלת. בטקסט התיאור כתוב: כבה את כל צלילי הטלפון, כולל צלילי שיחה, התראות ומדיה.

תמיכה בעזרי שמיעה

שפרו את איכות השמע לחוויה טובה יותר בעת שימוש עם עזרי שמיעה.
הזרמת מדיה וניתוב שמע שיחות באמצעות חיבור Bluetooth בגרסת אנרגיה נמוכה (BLE) ייתמכו במכשירי Android 10 ומעלה.

* התמיכה בתכונה זו תלויה במפרט הדגם.

תפריט "תמיכה בעזרי שמיעה" מוצג. תאימות עזרי שמיעה מופעלת. הטקסט לתיאור אומר: "שפרו את איכות השמע בטלפון שלכם עבור עזרי שמיעה". תפריט "תמיכה בעזרי שמיעה" מוצג. תאימות עזרי שמיעה מופעלת. הטקסט לתיאור אומר: "שפרו את איכות השמע בטלפון שלכם עבור עזרי שמיעה".

* התמיכה בתכונה זו תלויה במפרט הדגם.

איזון שמע ימין/שמאל

התאם את איזון שמע ימין/שמאל כדי שיתאים להעדפות השמיעה השלך.

מוצג התפריט של 'שיפורי שמיעה'. המחוון 'איזון שמע ימין/שמאל' נמצא באמצע. בטקסט התיאור כתוב: התאם את איזון שמע ימין/שמאל בעת שימוש באוזניות (למעט שיחות טלפון). מוצג התפריט של 'שיפורי שמיעה'. המחוון 'איזון שמע ימין/שמאל' נמצא באמצע. בטקסט התיאור כתוב: התאם את איזון שמע ימין/שמאל בעת שימוש באוזניות (למעט שיחות טלפון).

שמע מונו

שמע מונו הופך את כל צלילי הסטריאו לאות אחד שמתנגן בכל הרמקולים של האוזנייה. השתמש בתכונה זו אם יש לך לקות שמיעה או אם נוח יותר להשתמש באוזניה אחת.

התכונה 'שמע מונו' מופעלת. בטקסט התיאור כתוב: העבר את השמע מסטריאו למונו כדי לשמוע באוזן אחת. התכונה 'שמע מונו' מופעלת. בטקסט התיאור כתוב: העבר את השמע מסטריאו למונו כדי לשמוע באוזן אחת.

תמלול חי

נהלו שיחות בקלות עם תמלול חי ב-Android.
התכונה תזהה את השפה המדוברת מתוך מאגר שכולל יותר מ-70 שפות וניבים. התמיכה בכתוביות מתאימה את עצמה לזרימת השיחה.

* מופעל על ידי טכנולוגיית זיהוי הדיבור של Google.
* השיחות נשמרות אך ורק בטלפון שלכם ולא מאוחסנות בשרתים אחרים.

שיחות חיות יומרו לטקסט שיוצג על מסך הסמארטפון. שיחות חיות יומרו לטקסט שיוצג על מסך הסמארטפון.

* מופעל על ידי טכנולוגיית זיהוי הדיבור של Google.
* השיחות נשמרות אך ורק בטלפון שלכם ולא מאוחסנות בשרתים אחרים.

כתוביות חיות

בהקשה אחת, תכונת כתוביות חיות של Android תייצר באופן אוטומטי כתוביות לכל מדיה בטלפון שלכם. כל סרטון, פודקאסט והודעה קולית, בכל אפליקציה – אפילו דברים שהקלטתם בעצמכם.

* כיום, תכונת כתוביות חיות תומכת באנגלית עם תוכניות להוספת תמיכה בשפות נוספות בעתיד הקרוב.
* התמיכה בתכונה זו תלויה במפרט הדגם.

הכתוביות נוספות בזמן אמת בסרטון, אישה מחזיקה דונאט. הכתוביות נוספות בזמן אמת בסרטון, אישה מחזיקה דונאט.

* כיום, תכונת כתוביות חיות תומכת באנגלית עם תוכניות להוספת תמיכה בשפות נוספות בעתיד הקרוב.
* התמיכה בתכונה זו תלויה במפרט הדגם.

הגברת צליל אופף

האזינו לשיחה שלכם בבהירות רבה יותר על ידי הפחתת הרעש מסביבכם.

* התמיכה בתכונה זו תלויה במפרט הדגם.

תפריט "שיפורי שמיעה" מוצג. תכונת הגברת צליל אופף מופעלת. תפריט "שיפורי שמיעה" מוצג. תכונת הגברת צליל אופף מופעלת.

* התמיכה בתכונה זו תלויה במפרט הדגם.

אינטראקציה ומיומנות

מתג אוניברסלי

שלוט במסך המגע על-ידי חיבור של מתג חיצוני, על-ידי הקשה על המסך או על-ידי שימוש ב‏‫‏‫תנועות ראש ומחוות פנים.

מוצג התפריט של 'אינטראקציה ומיומנות'. התכונה 'מתג אוניברסלי' מופעלת. סמלים מותאמים אישית מוצגים עם הטקסט: שלוט בטלפון עם מתגים מותאמים אישית מוצג התפריט של 'אינטראקציה ומיומנות'. התכונה 'מתג אוניברסלי' מופעלת. סמלים מותאמים אישית מוצגים עם הטקסט: שלוט בטלפון עם מתגים מותאמים אישית

תפריט מסייע

מוצג סמל קיצור הדרך המסייע לקבלת גישה ליישומים, תכונות והגדרות. ניתן לשלוט בטלפון בקלות על-ידי הקשה על התפריטים המסייעים של הסמל.

התכונה 'תפריט מסייע' מופעלת. מוצגים הסמלים הפשוטים של התכונה 'תפריט מסייע'. התכונה 'תפריט מסייע' מופעלת. מוצגים הסמלים הפשוטים של התכונה 'תפריט מסייע'.

בקרת אינטראקציה

הפעל את המצב 'בקרת אינטראקציה' כדי להגביל את הרגישות של הטלפון לאינטרקציות מגע במהלך שימוש באפליקציות.

מוצג התפריט של 'הגדר אזור חסום'. התכונה 'בקרת אינטראקציה' מופעלת. מוצג התפריט של 'הגדר אזור חסום'. התכונה 'בקרת אינטראקציה' מופעלת.

הגדרות מגע

יש אנשים שמתקשים באינטראקציה באמצעות מגע בשל רעד בידיים. תכונות הגדרת המגע שלהלן יכולות לעזור לכם להפחית את הטעויות ולהתאים אישית את האינטראקציות שלכם.

- השהיית הקשה ארוכה : התאימו את משך האינטראקציה הדרוש לזיהויה כהקשה ארוכה.

- משך הקשה : על מנת לצמצם פעולות הקשה בלתי מכוונות, התאימו את אורכה של פעולת הקשה.

- התעלם מנגיעות חוזרות : הגדירו משך זמן שבו המערכת תתעלם מנגיעות חוזרות לאחר הנגיעה הראשונית.

תפריט "אינטראקציה ומיומנות" מוצג. תפריט "הגדרות מגע" כולל את אפשרויות "השהיית הקשה ארוכה", "משך הקשה" ו"התעלם מנגיעות חוזרות". תפריט "אינטראקציה ומיומנות" מוצג. תפריט "הגדרות מגע" כולל את אפשרויות "השהיית הקשה ארוכה", "משך הקשה" ו"התעלם מנגיעות חוזרות".

מקלדת פיזית

התאימו אישית את האינטראקציות שלכם עם מקלדת פיזית לתמיכה ברעד בידיים, בהקשה על צירופי מקשים ועוד.

- מקשים דביקים : לחצו על מקש אחד בכל פעם לצירופי מקשים.

- מקשים איטיים : על מנת לצמצם אינטראקציות בלתי מכוונות, התאימו את אורך הלחיצה שתזוהה בתור קלט.

- מקשי ניתור : הגדירו זמן המתנה ללחיצה שנייה על אותו המקש כדי לעזור למנוע קלט מרובה בלתי רצוי מאותו המקש.

תפריט "עכבר ומקלדת פיזית" מוצג. מופיע תפריט עם האפשרויות "לחץ לאחר שהסמן עוצר", "מקשים דביקים", "מקשים איטיים"ו"מקשי ניתור". תכונת "לחץ לאחר שהסמן עוצר" תלחץ באופן אוטומטי אם הסמן אינו זז. תפריט "עכבר ומקלדת פיזית" מוצג. מופיע תפריט עם האפשרויות "לחץ לאחר שהסמן עוצר", "מקשים דביקים", "מקשים איטיים"ו"מקשי ניתור". תכונת "לחץ לאחר שהסמן עוצר" תלחץ באופן אוטומטי אם הסמן אינו זז.

קבלה וסיום של שיחות

ניתן להשתמש במקש 'הגבר‬ עומת הקול' כדי לקבל שיחות ובמקש ההפעלה כדי לסיים אותן.

מוצג התפריט של 'קבלה וסיום של שיחות'. ארבע האפשרויות - הקראה של שם האדם המצלצל בקול, הקשה על מקש הגברת עוצמת הקול למענה, מענה אוטומטי ולחיצה על מקש ההפעלה לסיום השיחה - כולן מופעלות. מוצג התפריט של 'קבלה וסיום של שיחות'. ארבע האפשרויות - הקראה של שם האדם המצלצל בקול, הקשה על מקש הגברת עוצמת הקול למענה, מענה אוטומטי ולחיצה על מקש ההפעלה לסיום השיחה - כולן מופעלות.

הפעלת מסך בקלות

הפעל את המסך על-ידי הזזת ידך מעל החיישן שבחלק העליון של הטלפון. ניתן להפעיל את המסך בלי ללחוץ על שום מקש.

* ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בדגמים מסוימים שיצאו ב-2019 או מאוחר יותר, בהתאם למפרטי המוצר.

מוצג התפריט של 'הפעלת מסך בקלות'. התכונה 'הפעלת מסך בקלות' מופעלת. התפריט מציג תמונת סימולציה של טלפון נייד שיד של אדם מונחת מעליו. מוצג התפריט של 'הפעלת מסך בקלות'. התכונה 'הפעלת מסך בקלות' מופעלת. התפריט מציג תמונת סימולציה של טלפון נייד שיד של אדם מונחת מעליו.

* ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בדגמים מסוימים שיצאו ב-2019 או מאוחר יותר, בהתאם למפרטי המוצר.

הקשה אחת להחלקה

כאשר נשמעת התראה או נכנסת שיחה, הקש על הלחצן כדי לעצור את ההתראה או כדי לענות על השיחה במקום לגרור את הלחצן.

* ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בדגמים מסוימים שיצאו ב-2019 או מאוחר יותר, בהתאם למפרטי המוצר.

מוצג התפריט של 'אינטראקציה ומיומנות'. התכונה 'הקשה אחת להחלקה' מופעלת. מוצג התפריט של 'אינטראקציה ומיומנות'. התכונה 'הקשה אחת להחלקה' מופעלת.

* ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בדגמים מסוימים שיצאו ב-2019 או מאוחר יותר, בהתאם למפרטי המוצר.

נעילה בכיוונים

אם אתה מתקשה להשתמש בנעילה עם דוגמה, תוכל לשחרר את נעילת הטלפון באמצעות שילוב כיוונים שהגדרת.

* תכונה זו אינה זמינה בדגמים החדשים של שנת 2019.

תמונה של טלפון שמציג חץ שפונה ימינה על המסך כדי לייצג את הפונקציה 'נעילה בכיוונים'. תמונה של טלפון שמציג חץ שפונה ימינה על המסך כדי לייצג את הפונקציה 'נעילה בכיוונים'.

* תכונה זו אינה זמינה בדגמים החדשים של שנת 2019.

הגדרות מתקדמות

מקשי צד והגברת עוצמת קול

לחצו במהירות על מקש הצד ומקש הגברת עוצמת הקול בו זמנית כדי להפעיל ולהשבית את תכונות הנגישות.

תמונה של התפריט המוקפץ '‏‫גישה ישירה'. הוא מציג את התכונות 'נגישות', Voice Assistant, 'מתג אוניברסלי' וחלון 'זכוכית מגדלת' ברשימה. תמונה של התפריט המוקפץ '‏‫גישה ישירה'. הוא מציג את התכונות 'נגישות', Voice Assistant, 'מתג אוניברסלי' וחלון 'זכוכית מגדלת' ברשימה.

התראת מבזק

התכונה 'התראת מבזק' מפעילה את מבזק המצלמה או של המסך בעת קבלת הודעה או כאשר מופעלת התראה.

מוצג התפריט של 'התראת מבזק'. מבזק מצלמה ומבזק מסך מופעלים. בטקסט התיאור כתוב: הפעלה של מבזק המצלמה או של המסך בעת קבלת הודעה או כאשר מופעלת התראה. מוצג התפריט של 'התראת מבזק'. מבזק מצלמה ומבזק מסך מופעלים. בטקסט התיאור כתוב: הפעלה של מבזק המצלמה או של המסך בעת קבלת הודעה או כאשר מופעלת התראה.

תזכורת על התראות

הגדר את ההתקן להתריע לך על הודעות שלא פתחת בפרקי זמן שהגדרת מראש.

מוצג התפריט של 'תזכורת על התראות'. התכונה 'תזכורת על התראות' מופעלת. בטקסט התיאור כתוב: קבל תזכורות תקופתיות על הודעות של יישומים ושירותים נבחרים. נקה את כל ההודעות כדי לבטל את התזכורות. מוצג התפריט של 'תזכורת על התראות'. התכונה 'תזכורת על התראות' מופעלת. בטקסט התיאור כתוב: קבל תזכורות תקופתיות על הודעות של יישומים ושירותים נבחרים. נקה את כל ההודעות כדי לבטל את התזכורות.

תווית קולית

ניתן להשתמש בתגיות NFC כדי להפריד בין אובייקטים בעלי צורה דומה על-ידי הצמדת תגיות אליהם. תוכל הקליט הקלטה קולית ולהקצות אותה לתג NFC. ההקלטה הקולית תופעל כאשר תמקם את הטלפון ליד תג ה-NFC.

תמונה של טלפון שמפעיל הקלטה קולית. תמונה של טלפון שמפעיל הקלטה קולית.

Bixby Vision לנגישות

תוכלו להשתמש בתכונות הנגישות השונות של Bixby Vision, כגון "קרא טקסט בקול", "תיאור סצנות", "זיהוי צבעים" ועוד.

תפריט "Bixby Vision לנגישות" מוצג ומופעל. מתאר הסצנות: בחרו סצנה כדי לשמוע תיאור שמע שלה. קריאה מהירה: הפנו את המצלמה שלכם לעבר עצמים קרובים כדי לשמוע מה הם ולקרוא את הטקסט עליהם. תפריט "Bixby Vision לנגישות" מוצג ומופעל. מתאר הסצנות: בחרו סצנה כדי לשמוע תיאור שמע שלה. קריאה מהירה: הפנו את המצלמה שלכם לעבר עצמים קרובים כדי לשמוע מה הם ולקרוא את הטקסט עליהם.

איפוס הגדרות נגישות

איפוס של הגדרות הנגישות להגדרות ברירת המחדל מופרד מיתר ההגדרות.

מוצג התפריט של 'איפוס הגדרות נגישות'. לחצן איפוס ההגדרות מלווה בטקסט תיאור. הגדרות הנגישות יאופסו להגדרות ברירת המחדל. הגדרות קשורות כמו גודל המקלדת והגופן לא יאופסו. הגדרות הנגישות ביישומים שהורדו לא ישתנו. הנתונים האישיים שלך לא יושפעו. מוצג התפריט של 'איפוס הגדרות נגישות'. לחצן איפוס ההגדרות מלווה בטקסט תיאור. הגדרות הנגישות יאופסו להגדרות ברירת המחדל. הגדרות קשורות כמו גודל המקלדת והגופן לא יאופסו. הגדרות הנגישות ביישומים שהורדו לא ישתנו. הנתונים האישיים שלך לא יושפעו.

* הסימולציה של תמונות ההתקן מוצגת למטרות הדגמה.