טלפון נייד

נגישות בהתקנים ניידים של Galaxy

תפריט 'נגישות' מוצג. זה כולל אפשרויות עבור 'קורא מסך', 'שיפורי נראות', 'שיפורי שמיעה' ו'אינטראקציה ומיומנות'.

קורא מסך

Voice Assistant /
‏‫ערכת הלימוד‬ של Voice Assistant

כאשר Voice Assistant מופעל, הטלפון מספק משוב בדיבור כדי לסייע למשתמשים לקויי ראיה. בערכת הלימוד, תוכל לקבל מידע נוסף על התכונות השונות שזמינות ולנסות אותם.

תפריט 'חקירת המסך' מוצג. מסומן בריבוע כחול בסמל גלריה. הטקסט התיאורי מקריא: ישנם יישומים במסך הקיים. הקש באצבע אחת לבחירת יישום. שם היישום הנבחר יוקרא בקול. העבר את האצבע מעל היישומים במרכז המסך. ערכת הלימוד תמשיך לאחר שתחקור את הפריטים.

מסך מוחשך עם תפריט מהיר

לקבלת פרטיות, ניתן להגדיר את הטלפון כדי הוא יפעל באופן רגיל כשהמסך כבוי.

באמצעות התפריט המהיר, תוכל להגדיר פונקציות עם מסך מוחשך. כאשר Voice Assistant פועל, הטלפון מספק משוב קולי על מנת לסייע למשתמשים עיוורים וכבדי ראייה. כאשר אפשרות ההקלדה המהירה פועלת, תוכל להשתמש במקלדת של Samsung ובלוח המקשים, על-ידי הקשה פעם אחת על מקשים.

הקלדה מהירה

בעת נגיעה במקלדת של Samsung הטלפון יוכל להקריא בקול את שם המקש שמתחת לאצבע. פשוט הרחק את האצבע מהמסך כדי לבחור את התו הרצוי.

כשמקלידים 'יום הול', המילה 'הולדת' מופיעה אוטומטית.

שיפור ניראות

ערכת נושא 'ניגודיות גבוהה'

השתמש בערכת נושא עם תוכן בצבעים בהירים על רקע כהה לקריאה בקלות וניראות טובה יותר. הדבר יעזור להפחית את העייפות של העין בעת שימוש בטלפון בסביבה חשוכה או במשך זמן רב. קיימות כמה ערכות נושא 'ניגודיות גבוהה' שזמינות ב-Galaxy Themes.

מוצג התפריט של 'תצוגה'. התכונה 'בהירות ניתן להתאמה' מופעלת.

גופנים בניגודיות גבוהה

התאם את הצבע והמתאר של הגופנים כדי להגביר את הניגודיות בין הטקסט לרקע.

מוצג התפריט של 'שיפור ניראות'. התכונה 'גופנים בניגודיות גבוהה' מופעלת. בטקסט התיאור כתוב: התאם את הצבע והמתאר של הגופנים כדי לגרום להם לבלוט.

מקלדת ניגודיות גבוהה

מגוון האפשרויות של 'מקלדת ניגודיות גבוהה' שבאמצעותן ניתן להגדיל את גודל המקלדת של Samsung ולשנות את הצבע של הלחצנים כדי להגדיל את הניגודיות בין הטקסט לרקע.

תמונה מונפשת של המקלדת. מקלדת ניגודיות גבוהה משתנה שלב אחר שלב. המקלדת מראה החל ממקלדת צהובה עם טקסט שחור, שחור עם טקסט לבן, שחור עם טקסט צהוב ועד למקלדת כחולה עם טקסט לבן.

הצג צורות לחצנים

הצגה של לחצנים בצבעים כדי שהם יבלטו.

הלחצנים 'ביטול' ו'שמור' מודגשים בצבע שחור כדי שהמשתמש יוכל להתמקד בהם.

צבעים הופכיים

הפוך את צבעי המסך לקבלת ניראות משופרת.

התכונה 'צבעים הופכיים' מופעלת.

התאמת צבעים

התאם את האופן שבו צבעים מוצגים על המסך אם אתה מתקשה להבדיל בין צבעים. הטלפן שלך יבצע התאמה מחדש כדי שתוכל להבדיל בין צבעים בצורה משופרת.

מוצג התפריט של 'התאמת צבעים'. האפשרות 'התאמת צבעים' מופעלת והאפשרות 'גווני אפור' נבחרה. בטקסט התיאור כתוב: תאם את הגדרות הצבע של התצוגה אם אתה מתקשה לראות צבעים מסוימים.

עדשה צבעונית

אנשים מסוימים מתקשים לקרוא טקסט על מסך לבן או שזה מסיח את דעתם ומקשה עליהם להתרכז במאמר או הודעה. אם יש לך את הבעיה הזאת, התכונה 'עדשה צבעונית' יכולה לעזור. הוכח ששינוי הצבע של המסך יכול לשפר את מהירות הקריאה והנוחות.

מוצג התפריט של 'עדשה צבעונית'. האפשרות 'עדשה צבעונית' מופעלת עם 20% אטימות ונבחר הצבע הכחול. בטקסט התיאור כתוב: הוסף מסנן צבע על כך המסך. אפשרות זו תקל על הקריאה.

חלון 'זכוכית מגדלת'

השתמש בחלון 'זכוכית מגדלת' כדי להגדיל תוכן קשה לקריאה בחלון נפרד שניתן להזיז.

מתבצע שימוש בחלון 'זכוכית מגדלת' כדי להסתכל על לונדון ועל ברלין על מפה של העולם.

גודל וסגנון גופן

שנה את הגודל והסגנון של הגופן.

מוצגות אפשרויות לשינוי גודל גופן, סגנון גופן והדגשת גופן.

הגדלת מסך

שנה את הגדלת המסך. אפשרות זו תתאים את הגודל של הפריטים שעל המסך.

המחוון של 'הגדלת המסך' מוגדר לאמצע. בטקסט התיאור כתוב: ניתן להקטין או להגדיל את הפריטים שעל המסך שלך.

יישומון‬ 'זכוכית מגדלת'

‏‫יישומון‬ 'זכוכית מגדלת'‬ כולל תכונות כמו הגדלה/הקטנה דיגיטלית, אפשרויות של צבעים ולכידה באמצעות מצלמה.

תמונה של ה‏‫יישומון‬ 'זכוכית מגדלת'‬ שמתבצע בו שימוש בטלפון נייד כדי לבצע הגדלה/הקטנה דיגיטלית.

שיפורי שמיעה

חיישני צליל

חיישני צליל' מאפשרים להתקן לזהות צלילים של בכי תינוק או צלצול בדלת ותתקבל הודעה באמצעות סימנים חזותיים ורטט.

תמונה של ה‏‫יישומון‬ 'חיישני צליל'‬ שמתבצע בו שימוש כדי להודיע על בכי של תינוק.

השתק את כל הצלילים

האפשרות 'השתק את כל הצלילים' מכבה את כל צלילי ההתקן.

מוצג התפריט של 'שיפורי שמיעה'. התכונה 'השתק את כל הצלילים' מופעלת. בטקסט התיאור כתוב: כבה את כל צלילי הטלפון, כולל צלילי שיחה, התראות ומדיה.

תמיכה בעזרי שמיעה

שפר את איכות השמע כדי לעבוד טוב יותר עם עזרי שמיעה‬.

* ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בדגמים עם המפרט הבא.

מוצג התפריט של 'שיפורי שמיעה'. התכונה 'תמיכה בעזרי שמיעה' מופעלת. בטקסט התיאור כתוב: שפר את איכות השמע כדי לעבוד טוב יותר עם עזרי שמיעה‬.

* ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בדגמים עם המפרט הבא.

איזון שמע ימין/שמאל

התאם את איזון שמע ימין/שמאל כדי שיתאים להעדפות השמיעה השלך.

מוצג התפריט של 'שיפורי שמיעה'. המחוון 'איזון שמע ימין/שמאל' נמצא באמצע. בטקסט התיאור כתוב: התאם את איזון שמע ימין/שמאל בעת שימוש באוזניות (למעט שיחות טלפון).

שמע מונו

שמע מונו הופך את כל צלילי הסטריאו לאות אחד שמתנגן בכל הרמקולים של האוזנייה. השתמש בתכונה זו אם יש לך לקות שמיעה או אם נוח יותר להשתמש באוזניה אחת.

התכונה 'שמע מונו' מופעלת. בטקסט התיאור כתוב: העבר את השמע מסטריאו למונו כדי לשמוע באוזן אחת.

דיבור לטקסט

ניתן לקרוא את מה שאומר אדם אחר על המסך. הקלט קול באמצעות המיקרופון והוא יומר אוטומטית לטקסט.

תמונה של טלפון חכם שממיר דיבור של מישהו לטקסט.

אינטראקציה ומיומנות

מתג אוניברסלי

שלוט במסך המגע על-ידי חיבור של מתג חיצוני, על-ידי הקשה על המסך או על-ידי שימוש ב‏‫‏‫תנועות ראש ומחוות פנים.

מוצג התפריט של 'אינטראקציה ומיומנות'. התכונה 'מתג אוניברסלי' מופעלת. סמלים מותאמים אישית מוצגים עם הטקסט: שלוט בטלפון עם מתגים מותאמים אישית

תפריט מסייע

מוצג סמל קיצור הדרך המסייע לקבלת גישה ליישומים, תכונות והגדרות. ניתן לשלוט בטלפון בקלות על-ידי הקשה על התפריטים המסייעים של הסמל.

התכונה 'תפריט מסייע' מופעלת. מוצגים הסמלים הפשוטים של התכונה 'תפריט מסייע'.

בקרת אינטראקציה

הפעל את המצב 'בקרת אינטראקציה' כדי להגביל את הרגישות של הטלפון לאינטרקציות מגע במהלך שימוש באפליקציות.

מוצג התפריט של 'הגדר אזור חסום'. התכונה 'בקרת אינטראקציה' מופעלת.

משך הקשה

התאם את אורך האינטרקציה שיש לבצע כדי שהיא תזוהה כהקשה. פעולה זו תעזור לצמצם שגיאות שמתבצעות עקב הקשה לא מכוונת.

התכונה 'משך הקשה' מושבתת. קבע את אורך האינטרקציה שיש לבצע כדי שהיא תזוהה כהקשה.

התעלמות מנגיעות חוזרות

אנשים מסוימים מתקשים לבצע אינטרקציות מגע עקב תנועות בלתי רצוניות. אם יש לך את הבעיה הזאת, התכונה 'התעלמות מנגיעות חוזרות' יכולה לעזור. הגדר פרק זמן, ולאחר מכן המערכת תתעלם ממגעים חוזרים למשך פרק הזמן הזה לאחר המגע הראשוני.

התכונה 'התעלמות מנגיעות חוזרות' מושבתת. רק ההקשה הראשונה מתקבלת. המערכת תתעלם מנגיעות חוזרות למשך פרק הזמן שהגדרת. הקש כדי לבחון זאת.

קבלה וסיום של שיחות

ניתן להשתמש במקש 'הגבר‬ עומת הקול' כדי לקבל שיחות ובמקש ההפעלה כדי לסיים אותן.

מוצג התפריט של 'קבלה וסיום של שיחות'. ארבע האפשרויות - הקראה של שם האדם המצלצל בקול, הקשה על מקש הגברת עוצמת הקול למענה, מענה אוטומטי ולחיצה על מקש ההפעלה לסיום השיחה - כולן מופעלות.

הפעלת מסך בקלות

הפעל את המסך על-ידי הזזת ידך מעל החיישן שבחלק העליון של הטלפון. ניתן להפעיל את המסך בלי ללחוץ על שום מקש.

* ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בדגמים מסוימים שיצאו ב-2019 או מאוחר יותר, בהתאם למפרטי המוצר.

מוצג התפריט של 'הפעלת מסך בקלות'. התכונה 'הפעלת מסך בקלות' מופעלת. התפריט מציג תמונת סימולציה של טלפון נייד שיד של אדם מונחת מעליו.

* ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בדגמים מסוימים שיצאו ב-2019 או מאוחר יותר, בהתאם למפרטי המוצר.

הקשה אחת להחלקה

כאשר נשמעת התראה או נכנסת שיחה, הקש על הלחצן כדי לעצור את ההתראה או כדי לענות על השיחה במקום לגרור את הלחצן.

* ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בדגמים מסוימים שיצאו ב-2019 או מאוחר יותר, בהתאם למפרטי המוצר.

מוצג התפריט של 'אינטראקציה ומיומנות'. התכונה 'הקשה אחת להחלקה' מופעלת.

* ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בדגמים מסוימים שיצאו ב-2019 או מאוחר יותר, בהתאם למפרטי המוצר.

נעילה בכיוונים

אם אתה מתקשה להשתמש בנעילה עם דוגמה, תוכל לשחרר את נעילת הטלפון באמצעות שילוב כיוונים שהגדרת.

* תכונה זו אינה זמינה בדגמים החדשים של שנת 2019.

תמונה של טלפון שמציג חץ שפונה ימינה על המסך כדי לייצג את הפונקציה 'נעילה בכיוונים'.

* תכונה זו אינה זמינה בדגמים החדשים של שנת 2019.

הגדרות מתקדמות

מקש ההפעלה ומקש 'הגבר עוצמת קול'

לחץ במהירות על מקש ההפעלה ועל מקש הגברת עוצמת הקול זו זמנית כדי להפעיל או להשבית את תכונות הנגישות.

תמונה של התפריט המוקפץ '‏‫גישה ישירה'. הוא מציג את התכונות 'נגישות', Voice Assistant, 'מתג אוניברסלי' וחלון 'זכוכית מגדלת' ברשימה.

התראת מבזק

התכונה 'התראת מבזק' מפעילה את מבזק המצלמה או של המסך בעת קבלת הודעה או כאשר מופעלת התראה.

מוצג התפריט של 'התראת מבזק'. מבזק מצלמה ומבזק מסך מופעלים. בטקסט התיאור כתוב: הפעלה של מבזק המצלמה או של המסך בעת קבלת הודעה או כאשר מופעלת התראה.

תזכורת על התראות

הגדר את ההתקן להתריע לך על הודעות שלא פתחת בפרקי זמן שהגדרת מראש.

מוצג התפריט של 'תזכורת על התראות'. התכונה 'תזכורת על התראות' מופעלת. בטקסט התיאור כתוב: קבל תזכורות תקופתיות על הודעות של יישומים ושירותים נבחרים. נקה את כל ההודעות כדי לבטל את התזכורות.

תווית קולית

ניתן להשתמש בתגיות NFC כדי להפריד בין אובייקטים בעלי צורה דומה על-ידי הצמדת תגיות אליהם. תוכל הקליט הקלטה קולית ולהקצות אותה לתג NFC. ההקלטה הקולית תופעל כאשר תמקם את הטלפון ליד תג ה-NFC.

תמונה של טלפון שמפעיל הקלטה קולית.

איפוס הגדרות נגישות

איפוס של הגדרות הנגישות להגדרות ברירת המחדל מופרד מיתר ההגדרות.

מוצג התפריט של 'איפוס הגדרות נגישות'. לחצן איפוס ההגדרות מלווה בטקסט תיאור. הגדרות הנגישות יאופסו להגדרות ברירת המחדל. הגדרות קשורות כמו גודל המקלדת והגופן לא יאופסו. הגדרות הנגישות ביישומים שהורדו לא ישתנו. הנתונים האישיים שלך לא יושפעו.
* הסימולציה של תמונות ההתקן מוצגת למטרות הדגמה.