חדשנות משמעותית

"חדשנות טכנולוגית לכל אחד" הוא חזון שמעניק משמעות ומביא שמחה לחיינו. כל המוצרים, התוכן והשירותים של Samsung בנויים סביב "פילוסופיה המרוכזת באדם, המכירה במגוון ומאמצת את השוני".
Samsung שואפת לחדשנות טכנולוגית הזמינה לכל המשתמשים.

עקרונות עיצוב לנגישות

התחשבות

מעוצב תוך הזדהות רגשית עם תשומת לב לפרטים עבור כל המשתמשים שלנו

אנו ב-Samsung מנסים כל העת לפשט את הממשקים של המוצרים שלנו, ומפעילים מגוון של מתודולוגיות מחקריות כדי להתאים את הגישה העיצובית שלנו לצרכים ולרצונות של המשתמש. אנו שואפים להקשיב ולהראות מאמץ כן, במטרה להבין את כל המשתמשים שלנו.

הבנה

מאוזנים ומעוצבים במידה שווה לכולם

אנו שואפים לעצב עבור כל המשתמשים. אנו ב-Samsung עובדים כדי להתגבר על נטיות מפלות בתעשייה הטכנולוגית, ובהחלט מרגישים כי לקויות פיזיות או קוגניטיביות לא אמורות להוות מכשול עבור כל משתמש שהוא כאשר הוא משתמש במוצרים שלנו. יש לנו קווים מנחים ברורים שאנו מקפידים עליהם. כבר בשלבי התכנון של כל מוצר, אנו מוודאים שהמוצרים שלנו יספקו חוויה כוללת לכל המשתמשים.

עקביות

חוויית עיצוב עקבית בכל המוצרים

מוצרי Samsung מספקים מגוון של תפקודים אפשריים עבור אנשים המוגבלים בתנועותיהם. מחקר ופיתוח רציפים בעיצוב נגיש מבטיחים כי כל המוצרים של Samsung מספקים רמות שוות של תפקודים לכל המשתמשים בהם.

יצירה משותפת

מעוצבים בשיתוף פעולה

ל-Samsung יש צוות מקצועי ייעודי של אנשים מתחומים שונים השואף לספק מערכת חוויות של מוצר-שירות-חינוך. עובדים בעלי מוגבלויות, מכוני מחקר וקהילות וקבוצות בעלות תפיסות דומות, כל אלה עובדים יחד כדי לספק גישה מעורבת ומעשית יותר במהלך התכנון. בנוסף, אנו מנהלים בתחרויות פנימיות ותומכים בהן, כדי לפתוח נתיבים ואפשרויות לחדשנות נוספת, לא רק לפיתוח מוצרים, כי אם גם לנתינה בחזרה לקהילה.