נגישות של מוצרים לבישים

מבט קדמי על Galaxy Watch שמציג את תפריט הנגישות. מבט קדמי על Galaxy Watch שמציג את תפריט הנגישות.

קורא מסך

Voice Assistant

קבל משוב בדיבור לקבלת תיאור של מה שנמצא על המסך ועל מה ניתן להקיש, מה ניתן לבחור ולהפעיל.

* זמינות התכונה עשויה להשתנות לפי התקן.

תפריט האפשרויות של Voice Assistant מופעל. שימוש בפונקציה כדי לציין "10:08" באמצעות הודעה קולית. תפריט האפשרויות של Voice Assistant מופעל. שימוש בפונקציה כדי לציין "10:08" באמצעות הודעה קולית.

* זמינות התכונה עשויה להשתנות לפי התקן.

מסך מוחשך

השאר את המצב מוחשך בכל עת לקבלת פרטיות.

* זמינות התכונה עשויה להשתנות לפי התקן.

מבט קדמי על Galaxy Watch עם תמונת מסך של אפשרויות התפריט 'מסך מוחשך' מופעלות. כאשר השעון עם המסך המוחשך יכול להודיע על השעה הנוכחית, "10:08". מבט קדמי על Galaxy Watch עם תמונת מסך של אפשרויות התפריט 'מסך מוחשך' מופעלות. כאשר השעון עם המסך המוחשך יכול להודיע על השעה הנוכחית, "10:08".

* זמינות התכונה עשויה להשתנות לפי התקן.

שיפור ניראות

גווני אפור / צבעים הופכיים

עבור לתצוגה בשחור לבן או הפוך את הצבעים שעל המסך כדי שתוכל לראות ולנווט בקלות רבה יותר.

מסך שעון מציג תצוגה רגילה ותצוגת 'גווני אפור' שהוחלה. מסך שעון מציג תצוגה רגילה עם אפשרויות התפריט 'צבעים הופכיים' ומסך שעון מדגים אפשרות 'צבעים הופכיים' מופעלת. בעת החלת 'גווני אפור', כל צבעי מסך השעון השתנו לצבעי שחור ולבן, כולל סמלים. בעת החלת 'צבעים הופכיים', כל צבעי הרקע והטקסטים התהפכו. מסך שעון מציג תצוגה רגילה ותצוגת 'גווני אפור' שהוחלה. מסך שעון מציג תצוגה רגילה עם אפשרויות התפריט 'צבעים הופכיים' ומסך שעון מדגים אפשרות 'צבעים הופכיים' מופעלת. בעת החלת 'גווני אפור', כל צבעי מסך השעון השתנו לצבעי שחור ולבן, כולל סמלים. בעת החלת 'צבעים הופכיים', כל צבעי הרקע והטקסטים התהפכו.

זום

הקש שלוש פעמים עם אצבע אחת כדי להגדיל/להקטין את התצוגה.

שני שעוני Galaxy Watch, הראשון מציג את פרטי התפריט ‏‫'הגדל/הקטן‬' והשני מדגים את תצוגת ‏‫'הגדל/הקטן‬'. שני שעוני Galaxy Watch, הראשון מציג את פרטי התפריט ‏‫'הגדל/הקטן‬' והשני מדגים את תצוגת ‏‫'הגדל/הקטן‬'.

שעון רטט

קבל את הזמן הנוכחי ברטט על-ידי הקשה על פני השעון עם שתי אצבעות.

מבט קדמי על Galaxy Watch שמציג את אפשרות התפריט 'שעון רטט' מופעלת. מבט קדמי על Galaxy Watch שמציג את אפשרות התפריט 'שעון רטט' מופעלת.

שיפורי שמיעה

השתק את כל הצלילים

כבה את כל השמע, לרבות שיחות טלפון.

* זמינות התכונה עשויה להשתנות לפי התקן.

מבט קדמי על Galaxy Watch שמציג את אפשרות התפריט 'השתק את כל הצלילים' מופעלת. מבט קדמי על Galaxy Watch שמציג את אפשרות התפריט 'השתק את כל הצלילים' מופעלת.

* זמינות התכונה עשויה להשתנות לפי התקן.

שמע מונו

העבר את המצב באוזניות מסטריאו למונו.

מבט קדמי על Galaxy Watch שמציג את אפשרות התפריט 'השמע מונו' מופעלת. מבט קדמי על Galaxy Watch שמציג את אפשרות התפריט 'השמע מונו' מופעלת.

הגדרות מתקדמות

תזכורת על התראות

קבל התראות צליל או רטט כדי להיזכר בהודעות שלא נקראו.

מבט קדמי על Galaxy Watch שמציג את אפשרות התפריט '‏‫תזכורת על התראות' מופעלת. מבט קדמי על Galaxy Watch שמציג את אפשרות התפריט '‏‫תזכורת על התראות' מופעלת.

גישה מהירה לכלי נגישות

הקש שלוש פעמים עם שתי אצבעות על מסך כלשהו כדי לקבל גישה מהירה לתכונות נגישות או כדי לעבור להגדרות הנגישות.

מבט קדמי על Galaxy Watch שמציג את אפשרות התפריט 'הקשה משולשת בשתי אצבעות' מופעלת. מבט קדמי על Galaxy Watch שמציג את אפשרות התפריט 'הקשה משולשת בשתי אצבעות' מופעלת.

* הסימולציה של תמונות ההתקן מוצגת למטרות הדגמה.