נגישות לאתר

נגישות לאתר

מסך מחשב נייד מציג שתי נשים, גבר אחד וילד אחד, כולם מוגבלים, מחייכים בשורה אחת, מעל המסך מוצגים צלמיות העין, האוזן, היד והמוח.

מדריך ניווט גלובלי

שימוש בסרגל הניווט הגלובלי באתר האינטרנט שלנו

כיצד למצוא תפריטי משנה בסרגל הניווט הגלובלית שלנו

כיצד למצוא תפריטי משנה בסרגל הניווט הגלובלית שלנו בטלפון הנייד