מדריך קישורי דילוג

שימוש בקישורי דילוג באתר האינטרנט שלנו

גישה ושימוש בקישורי דילוג

שלב 1

דלג לתוכן: קישור דילוג זה הוא הקישור הראשון שאתם פוגשים בכל הדפים שלנו כשאתם לוחצים על מקש Tab. אם ברצונכם לדלג על סרגל הניווט הגלובלי שלנו ולעבור ישירות לקטע התוכן של הדף, לחצו על מקש Enter כאשר המיקוד הוא על הקישור "דלג לתוכן".

תמונה המציגה סרגל שחור 'דלג לתוכן' ממוקם מעל לוגו SAMSUNG באזור ה- GNB לאחר לחיצה על מקש TAB באתר samsung.com. תמונה המציגה סרגל שחור 'דלג לתוכן' ממוקם מעל לוגו SAMSUNG באזור ה- GNB לאחר לחיצה על מקש TAB באתר samsung.com.

שלב 2

דלג לכפתור עזרה לנגישות: קישור דילוג זה הוא הקישור השני שאתם פוגשים בדפים שלנו בהם יש ניגודיות גבוהה, כאשר אתם גולשים באמצעות שימוש במקש Tab. אם ברצונכם לדלג על הדף כולו ולעבור ישירות ללחצן הניגודיות הגבוהה בתפריט הכותרת התחתונה, לחצו על מקש Enter כאשר המיקוד הוא על הקישור "דלג לכפתור עזרה לנגישות".

תמונה המציגה סרגל שחור 'דלג לעזרה בנגישות' ממוקם מעל לוגו SAMSUNG באזור ה- GNB לאחר לחיצה על מקש TAB באתר samsung.com. תמונה המציגה סרגל שחור 'דלג לעזרה בנגישות' ממוקם מעל לוגו SAMSUNG באזור ה- GNB לאחר לחיצה על מקש TAB באתר samsung.com.

גישה ושימוש בקישורי דילוג בטלפון הנייד