בחרו את המיקום והשפה שלכם.

Galaxy S20 FE 5G | S20 FE | S20 | S20+ I  S20 Ultra

Buying Tool

מכשיר

נא בחרו את המכשיר שלכם

קישוריות

נא בחרו בקישוריות המכשיר שלכם

צבע

נא בחרו את צבע המכשיר שלכם

זיכרון

נא בחרו באפשרות הזיכרון שלכם

Galaxy S20 FE 5G | S20 FE | S20 | S20+ I  S20 Ultra

בנוסף, ניתן למצוא את המוצר בחנויות ובאתרים של החברות המוצגות מטה.

We recommend to set as below to see optimized screen

  • Option 01

    Rotate the device until it is horizontal to view the screen in landscape mode.

  • Option 02

    Tab on desktop version in the browser.